Obezite

OBEZİTE NEDİR?

Obezite ya da halk arasında bilinen adıyla şişmanlık, vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Obezite, besinlerle alınan enerji miktarının, metabolizma ve fiziksel aktivite ile tüketilen enerji miktarını aştığı durumda ortaya çıkar.
Obezite, insan yaşamını kısaltan, yaşam kalitesini ve beraberinde kalp ve damar sistemi, solunum sistemi, hormonal sistem, sindirim sistemi gibi sistemleri olumsuz etkileyen ve birçok önemli rahatsızlığa daha zemin hazırlayan, tedavisi mümkün bir hastalıktır. 

OBEZİTENİN BELİRTİLERİ

Obezite için en yaygın olarak kullanılan ölçüm, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ve bel çevresi ölçümüdür. VKİ, vücut ağırlığının (kg), boyun karesine (m²) bölünmesi ile hesaplanır. Bu değer yaş ve cinsiyetten bağımsızdır. Uzmanlar, VKİ değerlerini, normal kilolu, fazla kilolu, obez ve morbid obez şeklinde sınıflara ayırmıştır.
Vücuttaki toplam yağ miktarı kadar, yağın nerede biriktiğini bilmek de önemlidir. Karın çevresinde yağ birikimi, kalça ve vücudun diğer bölgelerinde yağ birikiminden daha fazla riske neden olur. Risk için basit fakat doğru bir yöntem bel çevresi ölçümüdür. 

OBEZİTENİN NEDENLERİ 

Basit olarak tanımlamak gerekirse obezite, enerji dengesinin bozulması sonucunda oluşmaktadır. Diyet, egzersiz ve genler enerji dengesini oluşturur. Enerji alımının, tüketiminden fazla olduğu koşullarda enerji dengesi bozulmaktadır. Aşırı yağlı gıdalarla beslenenler tokluk hissine kavuşmadan sürekli yeme arzusu duymakta, gereğinden fazla enerji almakta ve depolamaktadır.
Bunun dışında çeşitli davranış değişiklikleri, fizyolojik, psikolojik, genetik, tıbbi ve endokrin nedenler de obezitenin oluşumunda etkili olmaktadır.

OBEZİTE TEDAVİSİ 

Diyet, egzersiz ve obezite ilaçlarıyla en fazla vücut ağırlığının %5-10’u kadar kilo vermek mümkündür ve bu yaklaşım bırakıldığında tekrar kilo alımı neredeyse kuraldır. Yine de daha fazla kilo verilmesi ve bunun uzun süre geri alınmaması, eşlik eden hastalıkların düzelmesine daha çok yardımcı olmakta ve bu hastalarda uzun dönemde oluşan psikolojik baskının ortadan kalkmasını sağlamaktadır.  
Günümüzde kalıcı kilo kaybı oluşturmanın en etkili yöntemi obezite cerrahisidir. Bu uygulamalar fazla kilonun %50-80 kadar azaltılıp en az 5-10 yıl aynı kalmasını sağlamaktadır.

OBEZİTE CERRAHİSİ 

Diyet, egzersiz ve ilaç tedavisi uzun yıllardan beri kilo kaybetmek için kullanılan en geleneksel yöntemler olarak dikkat çekmektedir. Ancak bu tedavi yöntemleri obez/morbid obez hastalar için kısa dönemde başarılı olmuştur ve nadiren kalıcıdır. Obezite Cerrahisi obez/morbid obez kimseler için en kalıcı ve etkili kilo kaybı yöntemidir. Obezite cerrahisinin en büyük amacı kilonuzu vücudunuz için en sağlıklı ve güvenli aralığa getirmektir.
Obezite Cerrahisinin en yaygın formları Laparoskopik Tüp Mide / Mide Küçültme, Laparoskopik Roux en Y Gastrik Bypass / Mini Gastrik Bypass, Laparoskopik Duedonal Switch ve Endoskopik Mide Balonu uygulamasıdır. Hangi prosedürün size uygun olduğunu belirlemek amacıyla cerrahınız tarafından muayene edilmeniz gerekmektedir.

OBEZİTE AMELİYATI 

Obezite ameliyatları kesinlikle bir tür estetik cerrahi müdahalesi gibi algılanmamalıdır. Hastanın VKİ  değeri 40 kg/m2 den fazla veya VKİ değeri 35-40 kg/m2 olup obeziteye bağlı hastalıklar açısından yüksek risk altındaysa ve tüm tedavi girişimlerine rağmen kilo kaybı sağlanamıyorsa cerrahi girişim düşünülmelidir. 
Ayrıca günümüzde giderek artan veriler bu obezite ameliyatlarının tip 2 diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ve obstrüktif uyku apnesi gibi farklı metabolik hastalıklar ve durumlar için mevcut en etkili tedavi yöntemlerinden biri olduğunu düşündürmektedir. 

Tetkik ve Uygulamalar

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz