Özel Sigorta Şirketleri

 • ACE EUROPEAN SİGORTA (FERDİ KAZA SİGORTA HASTANE TEDAVİ TEMİNATI)
 • ACE GROUP SİGORTA ÜYELERİ
 • ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
 • AK SİGORTA. A.Ş.
 • ALLIANZ SİGORTA A.Ş.
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA
 • ASSİST LİNE
 • AVİVA SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
 • AXA PPP & AXA ASSISTANCE
 • AXA SİGORTA A.Ş.
 • BANK ASYA PLATİNUM CARD & BANK ASYA CLASSIC CARD
 • BANK ASYA TUSCON CARD
 • BENEFİT CARD
 • BENEFİT GLOBAL & AIG CARD
 • BENEFİT GLOBAL & EUREKO SİGORTA İŞ BİRLİĞİ İLE KOBİ SAĞLIK PAKETİ
 • Bİ ALO KART
 • COMPU GROUP MEDICAL (CGM) A.Ş.
 • DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • DUBAİ STARR SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • EGE SİGORTA
 • ERGO SİGORTA A.Ş.
 • EUREKO SİGORTA
 • GENERALİ SİGORTA
 • GROUPAMA EMEKLİLİK
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
 • GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
 • HALK SİGORTA
 • HALK SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • HDI SİGORTA
 • HDI SİGORTA ACİL SAĞLIK SİGORTASI
 • IMECE
 • ING BANK PLATINIUM CARD
 • INTER PARTNER ASSISTANCE LTD.ŞTİ.
 • IPA CARD
 • IPA PRİVİLEGE CARD
 • IŞIK SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • KOBİ SAĞLIK PAKETİ ÜYELERİ
 • MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
 • MEDLİNE BOX ÜYELERİ BİREYSEL
 • MEDLİNE BOX ÜYELERİ KURUMSAL
 • METLİFE EMEKLİLİK ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • MOBİLE PLUS ASİST
 • RAY SİGORTA
 • ROCHE DİAGNOSTİK
 • SBN SİGORTA & BOĞAZİÇİ BROKERLIK
 • SBN SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • SBN ŞEKER HAYAT PROJESİ
 • TAV PASSPORT EDITION
 • TURİNS SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • TURK ASİST CARD
 • TÜRK NİPPON SİGORTA
 • TÜRK NİPPON SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • TÜRKİYE PETROLLERİ A.Ş.
 • VAKIF EMEKLİLİK ( BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTALILARI )
 • VIP HAYAT CARD
 • ZİRAAT SİGORTA
 • ZİRVE SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • ZURİCH SİGORTA
 • A - PRESTİGE CARD
 • AIG SİGORTA A.Ş & AIG SİGORTA HSBC ACİL TEDAVİ SİGORTASI
 • CARE & CREATE ( C&C)
 • DR . BACK - UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ & FORTİS BANK CARD
 • DR. BACK - UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ
 • HDI - GS SİGORTA - GALATARASAY ASLAN YÜREK - ASLAN TARAFTARIM GÜVENDE
 • SOMPO JAPAN SİGORTA (FİBA)

Yurt Dışı Asistans ve Sigorta Şirketleri

 • AXA PPP HEALTHCARE
 • BLUESHIELD BLUE CROSS
 • BUPA INTERNATIONAL
 • CIGNA GLOBAL HEALTH BENEFITS
 • EUROP ASISTANCE
 • GEOBLUE
 • HEALTH WATCH INTERNATIONAL
 • HTH WORLDWIDE
 • INTERNATIONAL MEDICAL GROUP
 • INTERNATIONAL SOS
 • LLC INTERNATIONAL
 • MARM SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
 • MCI INTERNATIONAL
 • METLIFE
 • MONDIAL ASISTANCE
 • MONDIAL ASISTANCE (TURKEY)
 • MSH INTERNATIONAL
 • REMED ASISTANS ULUS. SAĞLIK VE YARD. HİZ. TUR. VE TİC. LTD.
 • SAT YARDIM VE DESTEK HİZ. A.Ş. (MONDİAL A.Ş.)
 • TEOS GRUBU
 • TUR ASİST YARDIM VE SERVİS LTD. ŞTİ.
 • WAPMED
 • EURO - CENTER

Şirketler

 • ANADOLU SİGORTA MEMURLARI EMEKLİ SANDIĞI
 • AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ
 • BG DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ
 • BOYNER HOLDİNG
 • BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ
 • DIAGEO
 • DOĞAN YAYIN HOLDİNG
 • DOĞUŞ YAYINCILIK
 • DSM BESİN MADDELERİ
 • ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş.
 • FİBA HOLDİNG
 • GARANTİ EMEKLİLİK A.Ş.
 • İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş.
 • İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • KAREL ELEKTRONİK VE TİCARET A.Ş.
 • MARSH AVANTAJ KART
 • MEDLINE SAĞLIK HİZMETLERİ
 • OMV PETROL OFİSİ A.Ş.
 • RUMELİ TELEKOM
 • TURKUVAZ RADYO VE TELEVİZYON A.Ş.
 • ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
 • DUPONT TURKİYE KİMYASAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİC. A.Ş
 • GALATA TAŞIMACILIK VE A.V.V. GRUP
 • PETGAZ A.Ş
 • PULCRA KİMYA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş
 • RÜYA REZİDANS HUZUR EVİ

Spor Kulübü, Dernek ve Odalar

 • BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ
 • DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
 • DENİZ TİCARET ODASI (İMEAK)
 • GÜMRÜK VAKFI
 • İSTANBUL ALTIN BORSASI
 • İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSO)
 • İSTANBUL TİCARET BORSASI
 • İSTANBUL TİCARET ODASI
 • THY A.O. PERSONEL SOSYAL YARDIM VAKFI
 • TÜRK EĞİTİM VAKFI
 • TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ VAKFI (TOBB)
 • DALYAN KULÜP
 • İSTANBUL TİCARET ODASI MEMURLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
 • KIBRIS TÜRK KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI (KAMUSEN)
 • MODA DENİZ KLUBÜ
 • SAİNT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
 • ŞİŞLİ EMEKLİ SUBAYLARI DERNEĞİ
 • TES - İS SENDİKASI (İSKİ)
 • TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ ŞİŞLİ ŞUBE BAŞKANLIĞI
 • TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMELERİ DERNEĞİ (TİMDER)

Bankalar

 • AKBANK T.A.Ş.
 • ESBANK ESKİŞEHİR BANKASI T.A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI *
 • FORTİS BANK EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş. *
 • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
 • GARANTİ BANKASI EMEKLİ VE YRD. SAND. VAKFI
 • HALK BANKASI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • HALK BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A.Ş.
 • VAKIFLAR BANKASI TAO.
 • ZİRAAT BANKASI (ÇALIŞAN)*
 • ZİRAAT BANKASI VE T. HALK BANKASI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI

Okullar

 • ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI
 • BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • DOĞA KOLEJİ
 • ROBERT KOLEJİ
 • ALEV OKULLARI (AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI)
 • BİLTES KOLEJİ
 • CUMHURİYET KOLEJİ
 • OKYANUS KOLEJİ

Resmi Kurumlar

 • BORSA İSTANBUL A.Ş.(İMKB)
 • KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI (KKTC)
 • MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK)
 • MİLLİ REASÜRANS T.A.S. MENSUPLARI EMEKLİ VE SAĞLIK SANDIĞI VAKFI
 • T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
 • TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (TMSF)
 • BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
 • ŞİŞLİ BELEDİYESİ
 • TBMM (TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ )
Bizden haberdar olmak ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.