Gastroenteroloji

Gastroenteroloji
Grup Florence Nightingale Hastaneleri Gastroenteroloji Bölümünde; sindirim sistemi organlarının ve ek organlar olarak adlandırılan karaciğer, safra kesesi ve pankreasın cerrahi girişime gerek kalmaksızın ilaç ile (medikal olarak)  veya endoskopik olarak tedavilerini uygulamaktadır.

Bölümümüzde tanı amaçlı yapılan başlıca işlemler; 
 
 • Sindirim sisteminin üst kısmı olan mide bağırsak hastalıklarını araştırmak için yapılan endoskopik girişim (özofago-gastro-duodeno-skopi)
 • Kalın bağırsak incelemesi için kolonoskopi ve rekto-sigmoido-skopi, safra yolları ve pankreas incelemeleri için endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi (ERCP)
 • Karaciğer hastalıkları için karaciğer biopsisi

Bölümümüzde tedavi amaçlı yapılan başlıca işlemler; 
 
 • Tüm üst ve alt gis kanamalarda skleroterapi veya heat probe uygulaması 
 • Özofagus, mide ve rektumdaki yabancı cisimlerin çıkarılması
 • Özofagus darlıklarında balon ve maloney bouqi dilatasyonu
 • Kansere bağlı (malign) darlıklarda stent uygulaması
 • Özofagus varis kanamalarında skleroterapi ve band ligasyon uygulaması
 • Uzun süreli enteral nutrisyona ihtiyaç duyan hastalara Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG) uygulaması
 • Kalın bağırsaktaki (Kolonik )poliplerin polipektomi ile çıkarılması
 • Kalın bağırsaktaki (Kolonik) darlıklarda stent uygulaması
 • Hemoroid için band ligasyon ve infrared termokoagülasyon uygulaması
 • Biliyer sistem ve pankreas kanalındaki problemler için sfinkteretomi, taş çıkarılması ve stent uygulaması
 • Endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR)
 • Endoskopik submukozal diseksiyon (ESD)
 • Peroral Endoskopik Myotomi (POEM)
 • Balon Enteroskopi
 • Kolanjioskopi

Gastroenteroloji ile ilgili
Randevu Talebi İçin Formu Doldurun

Randevu Talep Edin

Adınız Soyadınız
GSM
Eposta Adresiniz

Video