Grup Florence Nightingale Hastaneleri Gastroenteroloji Bölümünde; sindirim sistemi organlarının ve ek organlar olarak adlandırılan karaciğer, safra kesesi ve pankreasın cerrahi girişime gerek kalmaksızın ilaç ile (medikal olarak)  veya endoskopik olarak tedavilerini uygulamaktadır.

Bölümümüzde tanı amaçlı yapılan başlıca işlemler; 

Sindirim sisteminin üst kısmı olan mide bağırsak hastalıklarını araştırmak için yapılan endoskopik girişim (özofago-gastro-duodeno-skopi)
Kalın bağırsak incelemesi için kolonoskopi ve rekto-sigmoido-skopi, safra yolları ve pankreas incelemeleri için endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi (ERCP)
Karaciğer hastalıkları için karaciğer biopsisi

Bölümümüzde tedavi amaçlı yapılan başlıca işlemler; 

Tüm üst ve alt gis kanamalarda skleroterapi veya heat probe uygulaması 
Özofagus, mide ve rektumdaki yabancı cisimlerin çıkarılması
Özofagus darlıklarında balon ve maloney bouqi dilatasyonu
Kansere bağlı (malign) darlıklarda stent uygulaması
Özofagus varis kanamalarında skleroterapi ve band ligasyon uygulaması
Uzun süreli enteral nutrisyona ihtiyaç duyan hastalara Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG) uygulaması
Kalın bağırsaktaki (Kolonik )poliplerin polipektomi ile çıkarılması
Kalın bağırsaktaki (Kolonik) darlıklarda stent uygulaması
Hemoroid için band ligasyon ve infrared termokoagülasyon uygulaması
Biliyer sistem ve pankreas kanalındaki problemler için sfinkteretomi, taş çıkarılması ve stent uygulaması.
Endoskopik mukozal rezeksiyon (EMR),  
Endoskopik submukozal diseksiyon (ESD), 
Peroral Endoskopik Myotomi (POEM), 
Balon Enteroskopi, 
Kolanjioskopi

TIBBİ BÖLÜME BAĞLI SAĞLIK REHBERİ YAZILARI