Karaciğer Hastalıkları

Karaciğerin, kendini birçok hastalıktan sonra yenileyebilecek dikkate değer bir kapasitesi vardır. Fakat bazı durumlarda, karaciğer geri dönülemez bir biçimde zarar görebilmektedir. Bu durum; kalıtsal anormalliklerin, aşırı alkol ve ilaç kullanımının, kanser ya da hepatite(karaciğer iltihabına) sebep olan bulaşıcı virüslerin sonucunda olabilir.     

 Hepatit: İki tip Hepatit vardır:

  • Akut hepatit -  Hepatitin yeni başladığı anlamına gelmektedir.
  • Kronik hepatit - Hepatit'in 6 aydan fazla süredir mevcut olduğu anlamına gelmektedir.
Karaciğer hastalıklarının belirtileri birbirinden  ayrı, izole ve klinik  olarak sessiz,kan testlerinde hızla ilerleyen karaciğer yetmezliğine kadar değişkenlik gösterebilir.Bu farklı seyirler ve  klinikler,karaciğer hasarı yapan etkenlerin çok çeşitli olması  yanında,karaciğerin rezerv kapastesinin çok geniş olması nedeni ile olası hasarın maskelenmesinden de kaynaklanabilir.Karaciğerin son dönem-ileri hastalığı olan  siroz durumunda hastaların % 40  nın yakınması yoktur. Bulgular geliştiğinde gidişat  kötüdür.

ABD'de yaklaşık 40.000  nin üzerinde ölümden siroz sorumludur.İleri karaciğer hastalığının kötü  gidişatı nedeni  ile  korunma,erken tanı ve  tedavi çok önemlidir.

Karaciğer hastalığında sebep  ne  olursa olsun ortak klinik belirtiler vardır.Karaciğer hücre kaybı oranına bağlı  olarak  hastalar, şikayetsiz  rastlantısal tespit edilmiş karaciğer kan testleri bozukluğu  ile başvurabileceği  gibi, yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık, kötü bellek, konsantrasyon bozukluğu,  kadınlarda adet döngüsü bozukluğu,  cinsel istek azalması, sarılık, karında şişkinlik gibi  yakınmalarla  başvurabilir.

Karaciğer   hastalığı sebeplerinde   hastanın  yaşına  ve  cinsine,sosyoekonomik  durumuna   göre  farklılıklar  vardır. 20 Yaş altı   hastalarda  akut  viral  hepatitler(hepatit B  ve  hepatit C sıklıkla)   ve   genetik  bozukluklar  sıklıkla sebeptir.Orta yaş hastalarda alkole  bağlı   karaciğer hasarı, safra yolu  hastalığı  ve  kronikleşmiş  viral  hepatitler sıktır. 55 Yaş  üzerindeki hastalarda ise siroz, safra yolu hastalığı, tümöral sebepler   vardır.

Kadın  hastalarda    ek  olarak  orta yaş itibari  ile  otoümmin  hepatit  ve  primerbiliyer   siroz  daha  sıktır.Gebeliğin akut  yağlı karaciğeri  ve  HELP sendromu    kadınlarda  doğurganlık döneminin ek sebepleridir.

Bazı genetik hastalıklarda aile  öyküsü  vardır.Karaciğerde  demir  ve  bakır  birikimi ile giden karaciğer hastalıkları  bu  gruptadır.

Alkol  kullanımı, kullanım  yoğunluğu  arttıkça 8-10  yıla  yayılan zaman içinde  karaciğer yetmezliği geliştirir.Kadın  hastalarda  daha az  alkol  dozlarında  daha hızlı hastalık gelişimi vardır.

Toplumda, kilo  fazlalığı, kanlipid düzeyi yüksekliği,şeker metabolizması  bozukluğunda  oluşan  karaciğer  yağlanması siroza  ilerleyebilecek, toplumda sıklığı  gittikçe  artan  bir  durumdur.

Pek çok ilaç ve kimyasal ya da doğal  toksin kalıcı karaciğer hasarı sebebidir.

Karaciğer hastalıklarında tedavi erken  dönemde sebebe yönelik farklılık  gösterir. Bu tedavi sonuçları hastalığı  durdurabileceği gibi geri de döndürebilir. Ancak karaciğerde  siroz  dediğimiz son dönem hastalık geliştiğinde karaciğer nakli dışında tedavi şansı kalmamaktadır.