Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi


Kalp Hastalıklarında Multidisipliner Merkez


Hastanenin Kalp Cerrahisi de dâhil olmak üzere tüm cerrahi müdahalelerin yapılabildiği 3 ameliyathanesi bulunmaktadır. Kardiyoloji Bölümü'nde tüm tanı ve tedavi yöntemleri; anjiyo, balon, stent gibi girişimsel kardiyoloji işlemleri; Kalp Cerrahisi Bölümü'nde ise erişkin ve çocuk kalp ameliyatları gerçekleştirilmektedir. 

Dahili, Cerrahi, Koroner, KVC ve Yenidoğan Yoğun Bakımı ile Gözlem Üniteleri  hizmetinizde.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi ve Kadın Doğum bölümleri, gözlem odaları ve yoğun bakım servis yatakları ile 24 saat hizmet sunmaktadır. 

Kapsamlı Teknoloji ve Uzman Kadrosu ile Hizmetinizdeyiz

Gastroenteroloji bölümünde gastroskopi, kolonoskopi, ERCP yapılmaktadır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde, fonksiyon ve işgücü kaybına sebep olan hastalıklara karşı, her yaş grubuna tedavi uygulanabilmektedir. 

Nöroloji bölümünde, EEG,  Parkinson, Epilepsi ve İnme poliklinikleri hizmet vermektedir. Göğüs Hastalıkları bölümünde, bronkoskopi, bodypletismografi ve tüm solunum fonksiyon testleri yapılabilmektedir. Check Up programları ve beslenme konsültasyonları kişiye özel olarak hazırlanmaktadır. Görüntüleme merkezinde, 3 Tesla MR, çok kesitli BT, Digital Anjiyografi, Röntgen, Ultrason, Mamografi ve kemik yoğunluğu cihazları bulunmaktadır. Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuvarları, uzman kadrosuyla uluslararası standartlarda hizmet vermektedir.
Kadıköy Hastanemiz toplam 79 yatak olarak hizmet vermektedir.3 ameliyat salonu,10 yatak erişkin yoğun bakım ( 2 Dâhiliye,2 KVC,4 Cerrahi, 2 Koroner), 4 yatak yenidoğan yoğun bakım yatağımız mevcuttur.
Hastanemizdeki Birimler

    Video