Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi, Kızıltoprak'taki modern binasında, gelişmiş teknolojik yapılanması ile Mayıs 2007'de hizmete girmiştir.

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi, 7 / 24 saat uzman kadrosu, modern teknoloji donanımı, ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri ile referans bir hastane olma özelliği taşımaktadır.

Hastanenin kalp cerrahisi de dahil olmak üzere tüm cerrahi müahelelerin yapılabildiği 3 ameliyathanesi vardır. Ayrıca Dahili, Cerrahi, Koroner, KVC ve Yenidoğan Yoğun Bakımı ile Gözlem Üniteleri bulunmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi ve Kadın Doğum Bölümleri, gözlem odaları ve yoğun bakım servis yatakları ile 24 saat hizmete açıktır.
Kardiyoloji Bölümü'nde tüm tanı ve tedavi yöntemleri; anjiyo, balon, stent gibi girişimsel kardiyoloji işlemleri; Kalp Cerrahisi Bölümü'nde ise erişkin ve çocuk kalp ameliyatları gerçekleştirilmektedir.

Gastroenteroloji Bölümü'nde "gastroskopi ve kolonoskopi"nin yanı sıra ERCP de yapılmaktadır.

Profesyonel kadro ve teknolojiye sahip olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, her yaş grubunda ortaya çıkabilen fonksiyon ve işgücü kaybına sebep olan hastalıklara karşı etkin tedaviler uygulanmaktadır.
Nöroloji Bölümü' nde ; EEG,  Parkinson, Epilepsi ve İnme Poliklinikleri hizmet vermektedir.

Göğüs Hastalıkları Bölümü'nde; bronkoskopi, bodypletismografi ile tüm solunum fonksiyon testleri yapılabilmektedir.

Hastanede sağlık kontrol ve korumasına yönelik rutin Check Up paket programlarının yanı sıra; Check Up programları ve beslenme konsültasyonları kişiye özel olarak hazırlanabilmektedir.

Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Görüntüleme Merkezi'nde; 3 Tesla MR, Çok Kesitli BT, Digital Anjiyografi, Röntgen, Ultrason, Mamografi ve kemik yoğunluğu cihazları bulunmaktadır.

Biyokimya ve Mikrobiyoloji laboratuvarlarımız, uzman kadrosu ile uluslararası standartta 24 saat hizmet vermektedir.

Tıbbi Bölümler

Deneyimli tıbbi kadromuz ile her zaman size en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz.

Doktor Ara

Toplam 97 içerikten tanesi gösteriliyor.
Sayfa
Toplam 97 içerikten tanesi gösteriliyor.
Sayfa

Hastanelerimiz

Deneyimli tıbbi kadromuz ile her zaman size en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz.

.. ..
.. ..