Kemoterapi

Kemoterapinin kelime anlamı "ilaç ile tedavi"dir. Kemoterapi vücudu saran mikro organizmalardan (bakteri, virüs, parazit vb) kaynaklanan hastalıkları ve kanser hücrelerini kimyasal maddeler, ilaçlar ile yok etme yöntemidir. Ancak bu terim daha çok kanser hastalıklarının ilaç ile tedavisi anlamında kullanılmaktadır.

Kemoterapide kullanılan ilaçlara genel olarak "kemoterapötik" adı verilir. Kemoterapide kullanılan kemoterapik ilaçlar, genellikle etkenin cinsine göre sınıflara ayrılır: Antihelmintik ilaçlar (barsak parazitleri), antimalarial ilaçlar (sıtma ilaçları), antibakteriel ilaçlar (antibiyotikler) antiviral ilaçlar ve antikanser/antineoplastik ilaçlar (kanser ilaçları).

Kanser için uygulanan kemoterapi ile kanser hücrelerini yok etmek ya da kontrol altına almak hedeflenir. Kanser hücreleri sağlıklı hücrelerden farklı olarak kontrolsüz çoğalma ve işlevsiz olma eğilimindedir. Kemoterapi ilaçları vücuda verildiğinde kontrolsüz çoğalan kanser hücrelerine ulaşarak onları yok eder ya da daha fazla çoğalmalarını önler.

Ancak bu ilaçlar sadece kanser hücrelerine değil sağlıklı vücut hücrelerine de zarar verebilmektedir. Bu nedenle tedavi sırasında bazı yan etkiler gözlenebilmektedir. Anti-kanser ilaçların normal hücreler üzerine olan istenmeyen bu etkileri geçicidir.

En sık gözlenen yan etkiler;

• Saç dökülmesi,
• Bulantı,
• Kusma,
• Kan sayımında düşme olarak sıralanabilir. Kullanılan ilaçlara bağlı olarak farklı yan etkiler de gözlenebilmektedir.

Kemoterapinin yan etkilerinin hafifletilmesi için genellikle tedavi öncesi kemoterapiye hazırlık ilaçları verilir. Ayrıca hastaya tedavinin ilk haftasında kullanmak üzere evde alması gereken bazı ilaçlar da reçete edilebilmektedir.

Kanser kemoterapisi genellikle günübirlik yapılır. Uygulama süreleri 1-3 ve 6 saat aralığında değişebilmektedir.

Kemoterapi süresi ise hastadan hastaya değişkenlik gösterebilir. Kemoterapi tedavisi süresince hastalar birkaç gün dışında genellikle günlük işlerine devam edebilirler.

Cerrahi tedavi öncesi uygulanan kemoterapiye neoadjuvan (cerrahi tedavi öncesi) kemoterapi, cerrahi sonrası uygulanan kemoterapiye ise adjuvan kemoterapi adı verilmektedir. Neoadjuvan kemoterapide amaç cerrahi operasyon öncesinde cerrahi işleme daha iyi hazırlanmaktır. Adjuvan kemoterapide ise cerrahi sonrası görüntüleme yöntemleri ile saptanamayan mikroskobik düzeyde kalan tümör hücreleri temizlenir.

Kemoterapi deneyimli onkoloji hemşireleri ve medikal onkolog doktorların gözetiminde uygun yöntem, cihaz ve ekipmanlar ile uygulanır.

kemoterapi

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz