Çift Görme

Görme eksenimiz normalde paraleldir. Çift görme paralel olması gereken görme ekseninin bozulması sonucu oluşur. Bu durumda hasta tek gözüyle tek gördüğü halde her iki gözünü kullandığında çift görür.

Çift görme göz kaslarından, göz kaslarına giden sinirlerden, beyindeki herhangi bir hastalıktan kaynaklanabilir.

Nörolojik hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, multipl skleroz, tiroid hastalıkları ve tümörleri, MS (Myastenia Gravis), beyin damar tıkanıklıkları, kafa içi basıncını arttıran hastalıklar, beyin tümörleri en sık rastlanan nedenler arasındadır.