Anjiyo

Anjiyo atardamarların, toplardamarların veya kalp boşluklarının iç yapısı hakkında detaylı bilgi almak için yapılan özellikli bir inceleme tekniğidir. Halk arasında kısaca anjiyo denilen anjiyografi işlemi bir medikal görüntüleme yöntemidir. 

Anjiyo sırasında incelenmek istenen damarın içine özel olarak geliştirilmiş kateter adı verilen ince bir tüp sistemi ile girilir. Damar iç yapısı hakkında bilgi almak için sıklıkla anjiyo esnasında  yüksek yoğunlukta (radyo-opak) madde kullanılır. Anjiyo esnasında damar içine verilen radyo-opak madde sonrasında ilgili damarın bir seri görüntüleri çekilir.

Böylece ilgili bölgedeki damarsal yapılar hakkında detaylı bilgi sahibi olunabilir. Anjiyografi esnasında  hastanın hareketsiz kalması ve bazen de  kısa süreli nefes tutması gerekmektedir. 

Anjiyo sadece tanı koymak amaçlı yapılabileceği gibi gelişen tıp teknolojisi  ile anjiyo esnasında tedavi seçenekleri de her geçen gün artmaktadır.

Anjiyo denilince aklımıza öncelikle gelen kalp damarlarına yapılan koroner anjiyodur. Koroner anjiyografi kalbi besleyen damarlar ve kalp iç yapısı hakkında bize detaylı bilgianjiyo verir. Koroner anjiyografi ile kalbi besleyen damarlar hakkında detaylı bilgi sahibi olurken balon anjiyoplasti  adı verilen bir yöntem ile koroner damarlarda tespit edilen darlıklar kateter laboratuvarında, damar içine yerleştirilen bir balon ve/veya stent ile ya da nadiren diğer girişimsel yöntemlerle açılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bununla birlikte  artık günümüzde beyin ve boyun damarlarının incelendiği  serebral anjiyografi sıklıkla uygulanan bir tanı ve tedavi yöntemidir.

Böbrek, akciğer, dalak, karaciğer gibi iç organların damarsal yapıları hakkında bilgi almak için yapılan  anjiyoya viseral anjiyo denir.  Kol veya bacak damarlarının görüntülenmesine  yönelik yapılan anjiyoya da periferik anjiyo adı verilrir.


İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz