Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü bakteri, virüs, parazit veya mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşır.

Bölümümüzde ayaktan gelen hastalarımızın takip ve tedavisi yapılır ve gerekli durumlarda hastaneye yatış kararı verilir. Ayrıca hastanemizde yatarak tedavi olan diğer bölümlere ait hastalar da enfeksiyonlar yönünden takip ve tedavi edilmektedir.
Bölümümüze bağlı olan Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında hastalık etkeni mikroorganizmaların tespitine yönelik testler yapılmaktadır. Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda;
  • Bakteriyoloji (bakteri bilimi), 
  • viroloji (virüs bilimi), 
  • mikoloji (mantar bilimi), 
  • parazitoloji (parazit bilimi),
  • seroloji (kanda mikroorganizmalara karşı oluşan antikorları araştıran bilim) ile ilgili testler yapılmaktadır.
Grup Florence Nightingale Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü ayrıca hastanemizde hastane enfeksiyonlarının önlenmesi için stratejiler geliştirmekte ve önlemler alır.

Randevu Alın