Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümümüz; bakteri, virüs, parazit veya mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi alanında hizmet vermektedir.

Bölümümüzde; ayaktan gelen hastalarımızın takip ve tedavisi yapılır ve gerekli durumlarda hastaneye yatış kararı verilir. Ayrıca hastanemizde yatarak tedavi olan diğer bölümlere ait hastalar da enfeksiyonlar yönünden takip ve tedavi edilmektedir.

Bölümümüze bağlı olan Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında hastalık etkeni mikroorganizmaların tespitine yönelik testler yapılmaktadır. Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda Bakteriyoloji (bakteri bilimi), viroloji (virus bilimi), mikoloji (mantar bilimi), parazitoloji (parazit bilimi) ve seroloji (kanda mikroorganizmalara karşı oluşan antikorları araştıran bilim) ile ilgili testler yapılmaktadır.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü ayrıca hastanemizde hastane enfeksiyonlarının önlenmesi için stratejiler geliştirmekte ve önlemler almaktadır.

 

TIBBİ BÖLÜME BAĞLI SAĞLIK REHBERİ YAZILARI