Anevrizma

Anevrizma, damar duvarında balonlaşma veya genişleme anlamına gelmektedir. Bir arterin (atar damar) çapının normal çapından %50 oranında artması anevrizma (balonlaşma) olarak adlandırılır. Büyük çoğunluğunda sebep damar duvarındaki esnekliği sağlayan maddelerin yaşla birlikte azalmasıdır.

Anevrizma hangi damarlarda görülür? 

Kalpten çıkan ana atar damar aort, beyin damarları ya da diz arkası, böbrek veya diğer organların içindeki çevresel damarlarda da anevrizma olabilir.  

Çoğu kalpten çıkan, iç organları ve bacakları besleyen ana atar damar olan aorta’da görülür. Yaşla birlikte görülme sıklığı artar. 50-60 yaş arasında 100.000 kişi içinde 50 kişide aort anevrizması görülürken 70-80 yaş arası bu sayı 300’e çıkmaktadır. Altmış beş yaş üzeri nüfusun yaklaşık %1.5’i bu hastalıktan etkilenmektedir. Erkeklerde kadınlara göre dört kat daha fazla görülmektedir.

Beyin damarlarında oluşan anevrizmalar bazen hiçbir yakınmaya yol açmayacağı gibi bazen de kitle etkisi ile sorunların sebebi olabilir. Bununla birlikte beyin damarlarındaki anevrizmada en çok korkulan durum patlayarak beyin kanamasına yol açmasıdır. 

Aortta yada beyinde veya vücudun herhangi bir yerindeki hangi anevrizmanın kanayacağı, hangisinin kanamayacağı önceden bilinemez.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz