Varis Tedavisi

Varis nedir?

Varis vücuttaki kirli kanı taşıyan toplar damarın içindeki kanın yer çekiminden oluşan zorluğu yenerek kalbe dönebilmesine yardımcı olan kapakçıklarının yetersizliği, damar duvarlarının zayıflığı ve doğuştan damar hastalıkları varisin yapısal nedenlerinin temelini oluşturur.


Kimlerde görülür;
 
 • Ailesel geçiş - genetik miras en önemli faktörlerin başında gelir
 • Mesleki - sürekli ayakta durmayı ve/veya sürekli oturmayı gerektiren meslek grupları (Örneğin: aktif çalışan meslek grupları, işadamları/iş kadınları, hostesler, doktorlar, mankenler, ev hanımları, eğitmenler, bankacılar, sekreterler, alışverişkolikler)
 • Hamilelik ve/veya doğum kontrol hapı kullanımı (Hormonal nedenler)
 • Şişmanlık
 • Travma: Bacaklara yönelik ameliyata veya kazalara bağlı hasarlarda
 • Başka hastalıkların mevcudiyeti (Örneğin: karın içi basıncını artıran hastalıklar, tümörler, trombofilebit)

Varis belirtileri

Bacaklarınızda;
 • Ağrı
 • Yorgunluk
 • Şişme
 • Dolgunluk
 • Kramp
 • Ağırlık
 • Yanma
 • Kaşıntı
 • Renk değişikliği
 • İyileşmeyen yaralar
 • Ailenizde varis varsa, damar cerrahınıza danışın.

Varis tipleri

Yer çekimi etkisi ile bacaklarda daha sık rastlanan varisler değişik şekillerde karşımıza çıkar.

Varis teşhisi nasıl yapılır?

Muayene sonrası yapılan el dopleri tetkiki ve renkli dupleks ultrasonografi ( her iki yöntemde ses dalgaları prensibi ile çalışır) her hastaya özgü varis haritasının çıkartılması variste %99’lara varan teşhis olanağı sağlar.
 • Brodi-trendelenburg testi
 • Perthes testi
 • El dopleri (Continuous wave)
 • B- Mode ultrasonografi
 • Renkli dupleks ultrasonografi
 • Flebografi
 • Pletismografi
 • BT Venografi
 • MRI

Varis tedavisi seçenekleri

1. Skleroterapi: İnce ve orta kalınlıkta varislerde, sklerozon (kurutucu) ilaçların microfine (çok ince) iğnelerle hasta damarın içine verilerek varisin ortadan kaldırılmasını sağlar. Yöntem ağrısızdır ve 15-30 dakikalık işlem sorası gündelik yaşama dönülebilir.

2.Transkutanöz lazer: Küçük ve orta boy yüzeysel varislerde, varisleşmiş damarın lazerle güvenli olarak ortadan kaldırılması yöntemidir. Ağrısız olan 15-30 dakikalık işlem sonrası hasta gündelik yaşamına dönebilir.

3.Endovenöz lazer: Yakın zamana kadar ameliyatla tedavi edilen, varisleşmiş damarların lazer katateri kullanılarak (cerrahi kesi yapılmadan) ortadan kaldırılması yöntemidir.

Endo-Venöz Lazer yönteminin avantajları

 • Genel anestezi yok
 • Girişimden bir kaç saat sonra normal yaşamına dönebilir
 • Etkili (%98 başarı)
 • Kısa işlem süresi ( 45 dakika)
 • Güvenli
 • Ağrısız
 • Başarılı kozmetik sonuçlar
 • Cerrahi girişimden daha ekonomik
4. Variste yapıştırıcı polimerizasyon tedavisi: Variste yeni bir tedavi olan polimerizasyon ile tedavi varise neden olan damarın içine bir tıbbi yapıştırıcı verilerek kapatılması işlemidir. Kullanılan tıbbi yapıştırıcı damardan polimerizasyon adı verilen hızlı bir reaksiyona neden olup, damarın kapanıp kurumasına yol açar ve bu yolla varisler zamanla kaybolurlar.

5. Ambulatuar Flebektomi: Orta-büyük varis pakelerinin lokal anestezi ile çıkarılması yöntemidir. Hasta aynı gün içinde eve dönebilir.

6. Klasik varis operasyonu: Diğer yöntemlerin kullanılmadığı ileri evre varislerde kozmetik cerrahi yöntemlerle tedavi yöntemidir. Hasta operasyon olduğu gün hastanede yatıyor ve iş yaşantısına 3. gün sonrasında dönebiliyor.

7. Hibrid tedavi: Kliniğimize özgü oluşturulmuş yöntemde, hastada mevcut olan değişik tip varislerde skleroterapi, endo-venoz lazer, transkütanöz lazer ve ambulatuar flebektomi yöntemleriyle kişiye özel oluşturulmuş melez bir tedavi yöntemidir.

8. Kros polarize illuminasyon: Kullanılan özel bir ışık sistemi sayesinde sikleroterapi ve/veya transkütanöz lazer uygulamalarında cildin altındaki çok ince varislerde saptanıp tedavi edilebilir. Kliniğimizin özgün yöntemli krospolarize ışık altında gerçekleştirilen uygulamalar sonuçlarımıza yansımaktadır.

9. Varisli hasta eğitimi ve koruyucu hekimlik: Hedefimiz her hastalıkta olduğu gibi hastalık gelişmeden veya başlangıç aşamasında yakalamak ve koruyucu önlemleri alarak varis hastalığının gündelik yaşamımızı etkilemesini önlemektir.

Kişiye özel hazırladığımız koruyucu varis eğitim programı, varis hastalıklarının gelişmesini önlenmesinde ve gelişmiş varislerin ilerlemesinin yavaşlatılmasında çok önemli bir yer tutar.

Kliniğimizde kullanılan Lazer sisteminin özellikleri

 • Varisle damarlara uygun lazer dalga boyu (Nd.YAG 1064 nm)
 • Her cilt tipine uygulanabilme özelliği
 • EFC (energy feedback control) özelliği sayesinde varisli damarı tedavi edecek etkin ve sabit enerji seviyesine ulaşırken hastaya güvenli tedavi olanağı sağlaması
 • VSP (Variable Square Pulse) teknoloji sayesinde lazer dalgasının sadece tedavi edici ışın kısmının ulaşması ve yan etki oluşturabilecek dalga bölümünden hastayı koruması
 • Pulse QCW (Quasy Continuous Waves Mode) uygulama sonrası nüks olasılığını en aza indirirken başarı oranının en yüksek seviyelerde olmasını sağlaması (%95-98)
 • Uygulama sürelerinin benzerlerinden kısa olması

Varis tedavileri hakkında

Erken evre varis hastalığında ve ameliyat riski olan yaşlı hastalarda sadece varis çorabı kullanılarak hastalığın ilerlemesi önlenebilmektedir.
Diz altı varis çorabı genelde yeterli olmaktadır.


Doppler ultrasonografide kapak yetmezliği saptanmayan 1-3 milimetre arası küçük varislerde; "skleroterapi" denilen yöntem uygulanabilmektedir.
Skleroterapide; ince iğnelerle damarın içine girilip özel maddeler verilerek damarın kapanması sağlanır. Bu yöntem ayrıca elektrokoagülasyon, radyofrekans ve lazer gibi özel aletlerle de yapılabilmektedir.


Hastalığın yaygınlığına göre birkaç seans uygulanır. Hasta işlem sonrası yürüyerek evine gidebilir, yatak istirahati gerekmez. 1-3 gün boyunca elastik bandaj ya da varis çorabı giymesi yeterlidir.

İleri evre varis tedavisi

İleri evre varis tedavisinde uygulanabilecek seçenekler şöyle sıralanabilir;
 
 • Standart ameliyat
 • Köpük skleroterapi
 • Radyofrekans
 • Lazer ablasyon yöntemleri
Uygulanacak yöntem hastaya ve hastalığın evresine göre seçilmelidir. Bu yöntemlerin hepsindeki ortak amaç kapak yetmezliği olan yüzeysel toplar damarın çıkarılması veya içinin kapatılması sağlanarak venöz yükün ve göllenmenin engellemesidir.


Zaten kapakları çalışmayan bu damarların çıkarılması ya da kapatılmasının vücut için herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Derinde bulunan diğer toplar damarlar, alınan ya da kapatılan yüzeysel toplar damarların görevini üstlenmektedir.


Bu yöntemlerin hepsinde hastanın bir gece hastanede yatması yeterli olmaktadır.
Hastalarımız ortalama 7-10 gün içinde normal yaşamlarına geri dönebilmektedirler.

Standart varis ameliyatı nasıl yapılır?


Standart varis ameliyatında kasık çizgisinde 1-2 santimetrelik bir kesi yapılır. Yüzeyel damarın derin sisteme döküldüğü yerdeki dalları bağlanır.
Özel bir tel yardımıyla yüzeyel toplar damar diz seviyesine kadar çıkarılır.
Genişlemiş olan varisler üzerine de 5-7 milimetrelik küçük kesiler yapılarak damarlar çıkarılır.

Varis tedavisinde köpük skleroterapisi nasıl uygulanır?


Köpük skleroterapisinde radyofrekans ve lazer ablasyon yöntemlerinde de olduğu gibi diz ya da ayak bileği seviyesinde açık olarak ya da doppler ultrasonografi eşliğinde yüzeyel damarın içine girilmesi söz konusudur.

Köpük skleroterapisinde hava ile karıştırılıp köpük haline getirilmiş ilaç, damarın içine verilerek damarın kapanması sağlanır.

Varis tedavisinde radyofrekans ve lazer ablasyon teknikleri nasıl uygulanır?


Diz ya da ayak bileği seviyesinde açık olarak ya da doppler ultrasonografi eşliğinde yüzeyel damarın içine girilir.
Özel kateterle, damar içine yüksek ısı verilir. Yüksek ısı sayesinde damarın kapanması sağlanır.