Kolit ve Ulseratif Kolit Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemi

İçindekiler
© Florence Nightingale Hastaneleri

Genel bir terim olan “kolit” kalın bağırsağın içini döşeyen mukozada iltihabı (inflamasyonu) ve ödem, şişlik gibi iltihap bulgularını ifade eder. 

Kolit Nedir? Kolit Belirtileri Nelerdir?

Kolit hastalarının tipik yakınmaları karın ağrısı, karın bölgesinde kramplar, ishal ve karında şişkinlik hissidir. Bazı hastalarda kanlı ishal de görülebilir. Diğer belirtileri arasında ateş, titreme, halsizlik, bitkinlik ve vücudun susuz kalması (dehidrasyon) sayılabilir. 

Hastalarda ek olarak:
 • Batında hassasiyet,
 • Hızlı kilo kaybı,
 • Depresyon,
 • Eklemlerde ağrı,
 • Dışkıda mukus ve/veya kan ve rektal kanama da görülebilir.


Bilinen Kolit Türleri Nelerdir?

En yaygın kolit türü Ülseratif Kolit (ÜK) olmakla birlikte diğer kolit türler:
 • Chron hastalığında görülen kolit,
 • Diversiyon koliti (kolostomi veya ileostomi sonrasında işlevsiz bağırsak bölgesinde görülen kolit), 
 • İskemik kolit (bağırsağın kanlanma bozukluğuna bağlı olarak gelişen kolit),
 • Enfeksiyöz kolit (Campylobacter, Salmonella, Shigella, Clostridium difficile, Escherichia coli, Yersinia, Chlamydia, Neisseria, Tüberküloz),
 • Fulminan kolit (akut şiddetli kolit olguları için kullanılır),
 • Kimyasal kolit (lavman veya başka işlemlerde kalın bağırsağa verilmiş kimyasalların yol açtığı kolit durumudur),
 • Kollajen kolit (Mikroskopik kolitin bir alttipidir. Kalın bağırsak dokusunun içinde kalın bir kollajen dabakası gelişmiştir),
 • Mikroskopik kolit (endoskopide kalın bağırsak mukozası normal olmasına rağmen mikroskop altında tanı konur. Hasta klinik olarak ağrı, kramp, şişkinlik, sulu kansız ishal vardır),
 • Lenfositik kolit (Mikroskopik kolitin bir alttipidir. Kalın bağırsak dokusunun içinde beyaz kan küreleri (lenfositler) sayıca artmıştır),
 • Atipik kolit (Kolitin patolojik tanı kriterlerine uymayan ama klinik tablosu kolit düşündüren olgularda).
Ülseratif kolit ile Chron hastalığı birlikte “İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (İBH)” olarak adlandırılır.

Kolit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kolit tedavisi kolit türüne göre planlanır.

Enfeksiyon varlığında etken mikroorganizma bakteri ise uygun antibiyotik sistemik olarak kullanılır. Viral etkenler yeterli sıvı desteği ve istirahatle bir süre sonra kendini sınırlar ve düzelir.

İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarına (İBH) bağlı kolitte anti-inflamatuar ilaçlarla bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi kullanılabilir. Çok ciddi durumlarda kalın bağırsak ve/veya ince bağırsağın bir kısmının çıkartılması gerekebilir.

İskemik kolitte bağırsakların dinlendirilmesi ve sıvının yerine konulması esastır. Eğer kaybedilen kan bu şekilde yerine konamıyorsa, o zaman cerrahi ile bağırsağın kan kaybeden kısmı çıkartılmalıdır.

İshal ve karın ağrısı varlığında evde ilk 24 saatte yapılacaklar sıvı alımını arttırmak, istirahat ve parasetamol alınmasıdır. Belirtiler 24 saat sonra düzelmediyse hekime başvurulmalıdır.

Ülseratif Kolit Nedir?

Ülseratif kolit (ÜK), inflamatuar bağırsak hastalıkları arasında dünya üzerinde en sık görülen hastalıktır. Batı toplumlarında her bin kişiden biri bu hastalıktan etkilenir. Ülseratif kolit, nedeni tam olarak bilinmeyen iltihabi bir hadisenin, kalın bağırsak duvarında meydana gelmesiyle bağırsak yüzeyinde yaraların oluştuğu ve genellikle kanamaların eşlik ettiği bir hastalıktır. Kanama, elektrolit kaybı, yara oluşması ve ödem gibi belirtilerin ortaya çıkmasının nedeni tamamen bağırsak mukozasında meydana gelen inflamasyondur. 

ÜK, genellikle kolon ve rektum tutulumu ile sınırlıdır. ÜK’den farklı olarak Crohn hastalığında ağız bölgesinden başlayarak tüm sindirim kanalı boyunca tutulum görülebilir.

Inflamatuar (iltihabi) bağırsak hastalıkları, en sık olarak 15-25 yaşları arasında görülür. Ancak bir diğer sık görüldüğü yaş grubu da 50 ve 70 yaşları arasındadır. Hem Crohn hem de ülseratif kolit hastalığının ortaya çıkışında genetik yatkınlığın katkısı vardır ve bu iki hastalığın da seyri esnasında kolorektal kanser görülme riskinde artış meydana gelir.

20 yaşından önce apandisit ameliyatı (apendektomi) olan bir kişide, ülseratif kolit gelişme riskinde neredeyse %70’lik bir azalma meydana gelebilir. Crohn hastalığının gelişme riski ile apendektomi arasındaki ilişki ise tam tersidir. 

Sigara kullanımı ile inflamatuar bağırsak hastalıklarından Crohn hastalığında risk artarken ülseratif kolit riskinde sigara kullanımı ile göreceli olarak bir azalma meydana gelebilir.

Ülseratif Kolit Nasıl Gelişir?

Bağırsakların savunmasından sorumlu o bölgedeki bağışıklık sistemi bu hastalıkların meydana gelmesinde kilit rol oynar. Sağlıklı kişilerde, bağırsakların iç duvarında yer alan epitel hücre tabakası, bakterilerin ve inflamasyona neden olabilecek antijenlerin, hücreler arasındaki boşluğa geçmesini önleyici etki yapar. Inflamatuar (iltihabi) bağırsak hastalıklarında, bariyer fonksiyonu ile ilgili bir problem gelişir ve rahatsızlığın seyri esnasında bağırsaklarda bulunan mikroorganizmaların da hastalık tablosuna dahil olması sonucunda inflamasyon daha da ağır seyreder. 

Epiteliyal bariyerde meydana gelen bir defekti takiben oluşan bağışıklık yanıtı, o bölgede savunma hücrelerinin toplanması ve normalde insanlarla birlikte canlılığını sürdüren bağırsak bakterilerinin etkisi sonucu iltihaplanma oluşur. Ülseratif kolit hastalığında, inflamasyon genellikle kalın bağırsağın son kısımlarından (rektum) başlayarak başlangıca doğru ilerleme eğilimindedir ve kesintisiz olarak tutulum meydana gelir. Duyarlı kişilerde steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçların kullanımı ile hastalığın belirtileri şiddetlenebilir.

Ülseratif Kolitin Belirtileri Nelerdir?

Ülseratif kolit hastalarında ana belirti, kanlı ishaldir. Ana belirtiye ek olarak acil tuvalet ihtiyacı, sürekli ıkınma hissi (tenesmus), karın ağrısı, kilo kaybı ve ateş gibi belirtiler hastalığın seyri esnasında hastalık tablosuna eklenebilir. 

Ülseratif kolit, bağırsak dışındaki bölgelerde de bazı şikayetlere neden olabilir. Bu hastalarda en sık olarak karşılaşılan bağırsak dışı belirti eklem iltihabıdır (artrit). Artrit, göz tutulumu ve eritema nodozum adı verilen kızarık, kabarık, ağrılı deri lezyonları genellikle bir arada bulunur ve hastalığın seyriyle ilişkili bir aktivasyon gösterir.

Ankilozan spondilit adı verilen romatizmal hastalık ve kuyruk sokumu kemiği sakrumun etkilenmesi hastalığın seyri esnasında görülebilir ancak bu rahatsızlıklar, inflamatuar bağırsak hastalıklarının seyri ile ilişki göstermez. Inflamatuar bağırsak hastalıklarının seyri esnasında karaciğer ve safra ile ilişkili problemler de kendini gösterebilir. Özellikle ülseratif kolit ile sklerozan kolanjit adı verilen safra kesesi-karaciğer hastalığı arasında kuvvetli bir ilişki mevcuttur. 

Eğer bu iki hastalık birlikteyse kolorektal kanserin ortaya çıkma riskinde bir artış söz konusudur. Inflamatuar bağırsak hastalıklarında gözlenen göz bulgularını ise üveit (gözün ortadaki yuvarlak kısmının iltihaplanması) ve episklerit (gözün sklera denilen beyaz kısmının iltihaplanması) oluşturur. 

Ülseratif Kolit Hastalığında Kanserleşme Riski Var Mıdır?

10 yıldan daha uzun süre hastalığı olan ülseratif kolit hastalarında kolorektal kanseri görülme riskinin arttığı tespit edilmiştir. Kalın bağırsağın tamamının etkilendiği kişilerde bu risk daha belirgindir. Sağlıklı kişilerde kolorektal kanser genellikle 60’lı yaşlardan itibaren görülmeye başlar, ancak ülseratif kolit hastaların bu yaş sınırı 50’li yaşlara kadar düşebilir.

Ülseratif Kolit Tanısı Nasıl Konur?

Ülseratif kolit hastalığının tanısı, klinik belirtileri destekleyici görüntülüme yöntemlerine ait bulgular varlığında konulur. Aynı zamanda altta yatan nedenin bir enfeksiyon olma ihtimalinin dışlanması adına kişide gaita incelemesi yapılabilir. Kolonoskopi esnasında bağırsaklardaki hastalığa bağlı değişikliklerin görülmesi tanıda önemlidir. Aynı zamanda hastalığın tek bir bölgede mi, yoksa tüm kalın bağırsak boyunca devam mı ettiğinin aydınlatılmasını sağlar.

Ülseratif kolitin laboratuvar bulguları arasında vücutta inflamasyon varlığını gösteren eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) ve C-reaktif protein (CRP) seviyesinin tespit edilmesinin özellikle hastalık atak dönemlerinde tanısal değeri vardır. 

Ülseratif Kolit Diyeti Nedir? Ülseratif Kolit Hastaları Ne Yemelidir? 

Ülseratif kolit beslenmesinde dikkat edilecek noktalardan biri yağlı yiyeceklerin belirtileri alevlendirebilmesi nedeniyle düşük yağ içerikli beslenmeye dikkat etmeleridir. Kilo kaybettikleri için ÜK hastalarına yüksek karbonhidratlı diyetler daha uygundur. Bu hastalarda laktoz intoleransı görülebilir. O nedenle laktoz içeriği düşük veya laktozsuz besinleri tercih etmeleri önerilir.

Bağırsak hareketlerinin hızlanmaması için düşük lif içerikli besinler bu hastalar için daha uygundur. ÜK hastaları genellikle tedavilerinde kortikosteroid kullanırlar. Bu nedenle beslenmelerinde tuzu kısıtlamaları gereklidir.

FODMAP (fermente olabilen oligo- ve disakkaridler ve poliyoller) (bunlar bazı karbonhidratlar, şekerler ve alkol içinde bulunur) intoleransı olan hastalar düşük FODMAP içerikli beslenmeyi tercih etmelidir. ÜK hastalarının aynı zamanda gluten hassasiyeti olabileceği için glutensiz beslenmeye dikkat etmeleri önerilir. ÜK hastaları ishali tetikleyebileceği ve/veya kan kaybı aracılığıyla elektrolit dengesizliği ve vücudun susuz kalmasına neden olabileceği için beslenmelerine çok dikkat etmek zorundadır. Bu hastalar ishal ile besin öğelerini de kaybettikleri için belirtiler  (hastalık aktivitesi) ortaya çıktığında dengeli beslenemeyeceklerinden besin takviyeleri almaları gereklidir.

ÜK hastaları büyük hacimli öğünlerden ziyade az miktarda ve sık yemeği tercih eder. Bu sayede hem bağırsak hareketleri hızlanmaz hem de aldıkları besinleri yeterince sindirebilirler.

Bu hastalar belirtilerini alevlendirecek besinleri bilmeli ve bunlardan uzak durmalıdırlar:
 • Alkol genellikle ishali tetikleyici bir içecektir.
 • Çikolata, kahve ve enerji içeceklerinin içinde bulunan kafein bağırsak hareketlerini hızlandırdığı için bu hastalarda önerilmez.
 • Karbonatlı içeceklerin içindeki gaz sindirim sistemini rahatsız eder. Bu içeceklerin birçoğunun içinde şeker, kafein ve yapay tatlandırıcılar vardır ve ÜK belirtilerini tetikleyebilirler.
 • Bütün ÜK hastalarında laktoz intoleransı görülmez. Fakat laktoz intoleransı olan ÜK hastalarının mutlaka süt ve süt ürünlerinden sakınması gereklidir.
 • Yüksek lif içerikli besinler (örneğin kuru bezelye, kuru meyveler) bağırsak hareketlerini uyaracakları için ÜK hastalarına uygun değildir.
 • Sülfür ve sülfat içerikli besinler (örneğin bira, yumurta, peynir, kurutulmuş elma, kayısı ve badem, karnabahar) sindirim sırasında gaz yaratacakları ve bağırsaklarda rahatsızlık hissi yaratacağı için ÜK hastalarına uygun değildir.
 • Baharat bağırsak hareketlerini hızlandıracağı için baharat ve/veya baharatlı yiyecekler ÜK hastaları için uygun değildir.

Ülseratif Kolit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ülseratif kolitte tıbbi tedavinin amacı kısa sürede belirtilerin kontrollünü (remisyonu) sağlamak, yaşam kalitesini iyileştirmek, uzun süreli steroid kullanım ihtiyacını azaltmak, hastalığın ve tedavide kullanılan ilaçların komplikasyonlarını önlemektir. Ülseratif kolit tedavi planlamasında hastalığın süresi ve şiddeti göz önünde bulundurularak tedavi seçimine karar verilir. 

Tedavide basitten komplekse doğru giderek artan tedavi yaklaşımı benimsenmiştir. Tedavide kullanılan ilaçlardan 5-aminosalisilik asit (5-ASA) temel tedavi ajanı olarak kabul edilirken, steroidler ve immunomodulatörler tedaviyi yoğunlaştırıcı olarak ve infliksimab, kalsinörin inhibitörleri [siklosporin A (CsA) ve takrolimus] veya cerrahi, kurtarıcı tedavi olarak kabul edilir.

Ülseratif Kolit Atak Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ülseratif kolit tedavi ile yeni atak gelişimi önlemek ana hedeflerden biridir. Fakat atak sıklığı kişiden kişiye değişir. Bir süredir belirtileri kontrol altında olan hastalarda ishal, karın ağrısı ve ateş yükselmesi görülmesi halinde yeni bir atak başlangıcından şüphelenilir.

Klinik ve laboratuvar testleri (akut faz reaktanlarında yükselme) ile inflamasyonun alevlendiği kanıtlandıktan sonra kortikosteroidler ve 5-ASA ilaçları ile inflamasyon hızla kontrol altına alınmaya çalışılır. Yeterli olmadığı durumlarda bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar tedaviye eklenebilir.

Ülseratif Kolit Ameliyatı Nedir? Ne Zaman Yapılır?

-    ÜK hastalarının belirtileri kontrol altına alınamıyorsa, 

-    kalın bağırsak dışı tutulumu varsa (kolite bağlı artrit ve deri tutulumları gibi),

-    kolon kanseri profilaksisi amacıyla,

-    masif kanama, perforasyon riski taşıyan genişlemiş kalın bağırsak lopları (toksik megakolon), steroid tedavisine yanıtsız fulminant ÜK vb. varsa,

kalın bağırsağın kısmen veya tamamen (rektum ile birlikte) çıkartılması gündeme gelebilir.

Tam rezeksiyonda ince bağırsağın son bölümü (ileum) aşağıda makata (anal kanala) kadar çekilerek birleştirilir. Böylelikle hasta, kolestomi denilen karına açılan bir torba kullanmak zorunda kalmaz ve hastalığın tuttuğu kalın bağırsak çıkartılmış olur. 

Eğer ileum ile anal kanal arasında poş denilen birleştirmeye yardımcı yapı oluşturulamıyorsa o zaman hastanın karnına delik açılıp (ileal stoma) dışkının bu bölgeye yapıştırılacak torbaya yapılması sağlanır.

Ülseratif Kolitte Akupunktur Yardımcı Olabilir Mi?

Akupunktur vücudun bağışıklık sistemini dengeler, mide bağırak sisteminin kanlanmasını, dolayısıyla beslenmesini arttırır. Bu sayede hastalarda alevlenmeler daha az görülür. 

Beyinde endorfin ve serotonin gibi maddelerin salgılanmasını uyarır. Böylece stres, depresyon gibi durumların ortaya çıkmasını önler. Dolayısıyla daha az alevlenme görülür.   Vücudun kendi steroid salgılanmasını uyarır. Steroidler iltihap azaltıcı etkiye sahiptir.

Akupunkturun analjezik yani ağrı kesici etkisi karın ağrısı ve kramplara fayda sağlar. Bağırsak boşaltım görevini daha sağlıklı yerine getirir. Sindirim sistemini düzenli çalışır hale gelir.

Crohn Hastalığı Nedir?

Crohn hastalığı, sindirim kanalı boyunca simetrik olmayan bölgesel tutulumlar ile seyreden bir inflamatuar bağırsak hastalığıdır. Sindirim kanalında terminal ileum ve çekum olarak adlandırılan bağırsak bölgeleri, bu hastalığa bağlı en sık etkilenen bölgeleri oluşturur. 

Hastalığın tanısının konması genellikle adölesan (ergenlik) dönemde gerçekleşir. Crohn hastalığının bağırsaklarda meydana getirdiği inflamasyon o bölgenin bütün katmanlarında (transmural) ortaya çıkar. Tüm katmanların tutulması sonucu bağırsaklarda daralma ve bağırsakların başka bölgelere küçük kanallarla açılması gibi durumlar oluşabilir. 

Chron Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Crohn hastalığına sahip kişilerde en sık karşılaşılan şikayetler; 
 • sağ alt bölgede hissedilen karın ağrısı ve şişkinlik, 
 • mukuslu ve kanlı ishal, 
 • ateş, 
 • kilo kaybı
 • kansızlık (anemi) örnek olarak verilebilir. 
Ciddi seyirli hastalıkta bağırsağın dışarı açıldığı anüs yapısının etrafında apse lezyonları görülebilir. Hastalığın seyri esnasında ağız içinde yaralar ile dudak ve yanaklarda şişlikler ortaya çıkabilir.

Ülseratif kolit hastalığında olduğu gibi Crohn hastalığının seyri esnasında da bağırsak dışı tutulumlara (göz, karaciğer, safra kesesi, eklemler, deri) ait bulgular ortaya çıkabilir. 

Crohn hastalığı seyri esnasında ortaya çıkarak yaşamı tehdit edici boyutlara varabilen tromboembolik hastalıklar konusunda dikkatli olunması gerekir. Akciğerlere ya da beyne pıhtı atması gibi durumlar tromboembolik hadiseler içerisinde değerlendirilir.

Chron Hastalığında Tanı Nasıl Konur?

Crohn hastalığının tanısında kullanılabilecek spesifik bir laboratuvar belirteci yoktur. Kansızlık veya karaciğer hastalığı gibi eşlik eden rahatsızlıklar biyokimya analizleri ile araştırılabilir. 

CRP ve ESH değerleri, bağırsaklarda meydana gelen inflamasyonun derecesi hakkında fikir verebilir. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan apse ve fistüllerin görüntülenmesine olanak sağlar. 

Bir ilaç gibi yutularak sindirim kanalının görüntüsünün alınmasını sağlayan video kapsül endoskopi, kolonoskopi ve endoskopik girişimlerle incelenememiş bağırsak bölümlerinin görüntülenmesini sağlayabilir. 

Crohn Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Crohn hastalığının tedavisi hastalığın şiddetine göre değişiklik gösterir. Hafif ve orta seyirli vakalarda steroidler ya da bağışıklık düzenleyici ilaçlar kullanılabilir. Daha ağır seyirli hastalıkta ise bağışıklık sistemini düzenleyici ilaçlara ek olarak çeşitli biyolojik ajanlar da kullanılabilir. 
Crohn hastalarında, bağırsak tıkanıklığı, bağırsak apsesi, fistülü ya da karın boşluğuna açılması durumlarında cerrahi müdahale gerekebilir.

Bu makale size yardımcı oldu mu?
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Kolit ve Ulseratif Kolit Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemi ile ilgili
Randevu Talebi İçin Formu Doldurun

Randevu Talep Edin

Adınız Soyadınız
Telefon Numarası
Eposta Adresiniz

Randevu Alın

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)"  Başvuru formuna tıklayarak indirebilirsiniz. 

Kişisel verilerin korunması,  Florence Nightingale Hastanelerimizin  en önemli öncelikleri arasındadır .Kişisel verilerin güvenliği konusunda gereken hassasiyet gösterilmekte, hasta mahremiyetine ve hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olan en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Hastalarımız yanısıra refakatçi,ziyaretçilerimiz, tüm çalışanlarımız ve işbirliğinde olduğumuz kurum ve kuruluş çalışanlarının; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması hakkındaki yönetmelik ve ilgili mevzuatlara göre aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde Kişisel verileri korumak kurum politikası olarak benimsenmiştir.

• Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
• Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma, 
• Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 
• Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, 
• Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme, 
• Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme, 
• Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
• Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma, 
• Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma, 
• Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme,
• Kişisel verileri yasaya uygun olarak tanımlı şekil ve sürede silme ve imha etme

Amaç

Bu Politikanın ana amacı Grup Florence Nightingale  Hastaneleri tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik yapılanlar konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda hastalarımız, ziyaretçilerimiz, çalışanlarımız ve kurum yetkililerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri kurumumuz tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır. Florence Nightingale Hastaneleri tarafından işlenen kişisel veriler verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Hasta temsilcilerimiz, hekimlerimiz, sağlık profesyonellerimiz, vd. çalışanlarımız,taşeron firmalar ve çalışanları ve her türlü ticari faaliyetler içine giren firmalar; çağrı merkezimiz, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri yollarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan sağlık verileri başta olmak üzere özel nitelikli kişisel veriler ve genel nitelikli kişisel veriler, aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir.

Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; randevu hakkında hastalarımızı haberdar edebilme; hastanemizin iç prosedürlerinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma; çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,çalışanlarımızın özlük süreçlerini ve yasal haklarını koruma, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; araştırma yapılması; yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi; hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma; kimliğinizi teyit etme; yeni doğan bebek bildirimi; Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri tarafından talep edilen her türlü bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; Hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma; size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; anlaşmalı olduğumuz kurumlarla,bankalar ve sağlık harcamaları tahsil edilen tüm kuruluşlar (kamu ve özel) size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; hasta memnuniyetinin ölçülmesi, hasta memnuniyetinin arttırılması. 

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu çerçevede Grup Florence Nightingale Hastanelerinin sözleşmeler ve yasal yükümlülüklerini gereği gibi eksiksiz yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır ve işlenir.

Kapsam

Bu Politika; hastalarımız, refakatçilerimiz, ziyaretçilerimiz, kurum yetkilileri, çalışanlarımızın, işbirliği ve her türlü hukuki ilişki içinde olduğumuz kişi,kuruluş ve kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan veya olmayan yollarla işlenen aşağıda tanımlı kişisel verilerini kapsar. 

Ad, soyad, TC Kimlik numarası, pasaport numası veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni hal, hastaneye özel protokol numarası ve hastaları tanımlayan diğer kimlik verileri; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi vb iletişim verileri, ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal veriler; elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler; tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel veriler; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler  ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, internet siteleri  üzerinden gönderilen sağlık ve kimlik verileri,görsel (digital olan ve digital olmayan) tüm kayıtlar  

Kişisel veri sahipleri gruplarına göre bu politikanın uygulama kapsamı Politikanın tamamı olabileceği gibi (örneğin hastalarımız gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örneğin yalnızca çalışanlarımız,tedarikçilerimiz  vb) olabilecektir

Online hizmetlerini kullanmak üzere çağrı merkezi veya internet sitesi kullanıldığında ,kurum içi intranette ,eğitim, hastanenin düzenlemiş olduğu etkinliklere katılımda veya internet sayfaları ziyaret edildiğinde  de kişisel veriler işlenebilecektir.

Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hale Getirme:  Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Örneğin maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri: Kurumumuzun her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin hastalar ve çalışanlar
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin ad soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.
Hasta: Kurumumuza tetkik,tedavi için müracaat edip ayaktan ya da yatarak tedavi gören kişi
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler
Kurum Yetkilisi: Kurumun Genel Müdürü ve diğer yetkili gerçek kişiler
Üçüncü Kişi: Kurumumuzun yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örneğin hizmet alınan firma çalışan veya yetkilileri, Refakatçi vb)
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin Kurumumuzun verilerini tutan bilişim firması, hasta verilerini sisteme giren tüm çalışanlar
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi
Ziyaretçi: Kurumumuzun sahip olduğu fiziksel alanlara çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

Politikanın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler çerçevesinde yürütülür. Florence  Nightingale Hastaneleri Kişisel Verilerin Korunması Politikası güncel yönetmeliklerle uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kurallar çerçevesinde Florence Nightingale Hastaneleri uygulamaları ile entegre edilerek oluşturulmuştur. KVK Kanunu’nda öngörülen yürürlük sürelerine  bağlı kalarak gerekli hazırlıklarını yürütmektedir.Yukarıda belirtilen kişisel veriler gerektiğinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri vb. mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek , hastanelerimize ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilecektir. Sonuç olarak Kişisel veriler kurum prosedürlerinde tanımlı yasal sürelere uygun olarak hem dijital hem de fiziki ortamda korunacaktır.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Kurumumuz, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için optimum  güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Kurumumuz tarafından KVK Kanunu’nun 12nci maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir.

• Kurumumuz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari önlemleri almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır. 
• Kurumumuz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için teknik ve idari tedbirler almaktadır. 
• Kurumumuz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasını sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar olarak farkındalıkları arttırmaktadır.
• Kurumumuzun veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu Kurumumuzun tedarikçi, iş ortağı gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşmeler yapılmaktadır
• Kurumumuz kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Kurumun iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
• Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 12nci maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. 
Veri Sahibinin Hakları; Hak Talep Etme, İletişim Kanalları ve Veri Sahiplerinin Taleplerinin Değerlendirilmesi
Kurumumuz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13üncü maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. 

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak şahsen başvuru ile ve özel yetkili vekaletname ile Kurumumuza iletmeleri durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen hakların kullanılması ile ilgili talebin “yazılı” olarak Kurumumuza (veri sorumlusuna) iletilmesi gerekmektedir.

KVK çerçevesinde belirtilen  hakların kullanılması için, kimliği tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istenilen haklara yönelik açıklamalarla birlikte talebin, Kanunun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkın kullanımına ilişkin olduğunun da belirtilerek kurumumuza iletilmesi; Talebe ilişkin başvurunun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır. 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Florence Nigtingale Hastaneleri, kişisel verileri teknik ve idari olanakları ile titizlikle korumaktadır. Hastanemiz tarafından alınan güvenlik önlemleri, teknolojik olanaklar, olası riskler göz önünde bulundurularak optimum düzeyde sağlanmaktadır.

Bir grup kişisel veri, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle KVK Kanununda “özel nitelikli kişisel veri” olarak tanımlanmıştır.

Bu veriler ; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
 
KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen yukarıda tanımlı  verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi
 
KVK Kanunu’nun 10uncu maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Kurumumuz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Kurumumuzun kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun11inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır.

Anayasa’nın 20nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumumuz bu kapsamda, Anayasa’nın 20inci ve KVK Kanunu’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Kurumumuz kişisel veri sahipleri ile ilgililere ,kişisel verilerin korunmasındaki kurum politikasını, çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır. Ayrıca Kurumumuz ilgili kişileri; kişilerin “açık rıza” sına başvurduğu zamanlar başta olmak üzere, kendi faaliyetleri ve kanundaki maddeler hakkında farklı yöntemlerle de bilgilendirmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kurumumuz, Anayasa’nın 20nci maddesine ve KVK Kanunu’nun 4ncü maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; doğru ve güncel ,hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. 

Kurumumuz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.
Kurumumuz, Anayasa’nın 20nci ve KVK Kanunu’nun 5inci maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5inci maddesindeki şartlardan bir veya bir kaçına dayalı olarak işlemektedir. 

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 6ncı maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 8inci ve 9uncu maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kurumumuz; kişisel verilerin işlenmesinde yasal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Kurumumuz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almaktadır, kişisel verileri amacın dışında kullanmamaktadır.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kurumumuz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi yasal menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlayacak gerekli önlemleri almaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kurumumuz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Kurumumuz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Kurumumuz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan bildirilmektedir.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kurumumuz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kurumumuz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Kurumumuz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Kurumumuz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Anayasa'nın 20nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Kurumumuz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

Kurumumuz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4ncü maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine olanak tanıyan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda yer alan şartlar uygulanır.

• Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
• Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 
• Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 
• Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
• Kurumun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
• Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
• Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
• Kurumumuzun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kurumumuz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli ”olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

KVK Kanunu’nun 6ncı maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Kurumumuz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
• Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
• Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlar da öngörülen hallerde,
• Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kurumumuz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Kurumumuz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Grup Florence Nightingale Hastaneleri,Tıp Merkezleri,Grup Şirketleri, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler ve bununla bağlı kalmamak kaydıyle tüm kamu kurum ve kuruluşları, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Hastane’mizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için Hastanemize yazılı olarak başvurabilirsiniz) ile paylaşılabilecektir.  

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Grup Florence Nightingale Hastaneleri kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini dış ülkelerin sözleşmeli özel ve resmi kuruluşlarına ,yabancı sağlık ve sigorta kuruluşlarına, tıbbi zorunluluk gereği paylaşılması gereken hizmet sağlayıcı kuruluşlara aktarabilmektedir. Kurumumuz tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke) aktarılmaktadır. Kurumumuz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Bina, Tesis Girişleri İle Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Kurumumuz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’n da yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.
Kurumumuz binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile hasta,personel ,ziyaretçi,tedarikçi firma çalışanlarının giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Kurumumuz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.
Bu kapsamda Kurumumuz Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

Kurumumuzun bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları ve gerekli yerlerde ses kayıtları alınmaktadır.

Kurumumuz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, kurumun, hasta ve çalışanların  diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve hastaların  aldıkları sağlık hizmeti ve diğer hizmetlere ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.
Kurumumuz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.
Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara sadece yetkilendirilmiş kurum çalışanlarının ve/veya tedarikçi firma çalışanlarının  erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevleri izleyebilmektedir. 
Kamera kayıtları 2 ay süreyle saklanmaktadır.
Kurumumuz tarafından KVK Kanunu’nun 12nci maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Şartları
Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kurumumuzun ilgili prosedürlerine istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
Bu kapsamda Kurumumuz ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirmekte ve farkındalıklarını arttırmaktadır.
Kurumumuz binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Kurum nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. 
Kurumumuz tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politikada belirtilen amaçlarla; Kurumumuz tarafından Bina ve Tesislerimiz içerisinde kalınan süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Kurum içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.
Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Kurum çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Kurum çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
Kurumumuz sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi tanıtım faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir.
Kurumumuzun yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar ilgili internet sitelerinin “İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ” metinleri içerisinde yer almaktadır.

Politikanın Yürürlüğe Girmesi

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 01.04.2018 tarihinde yürürlüğe girer. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi yenilenen madde için o maddenin revize edildiği tarihtir. 

Politika, Kurumumuzun internet sitesinde(http:// www.florence.com.tr ) yayımlanır.