TÜMÖRAL ABLASYON

Tümöral ablasyonda temel mekanizma; kanser dokusuna Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve/veya Ultrasonografi (USG) eşliğinde özel bir iğne ile girilerek enerji vermektir.

Bu enerjinin oluşturduğu ısı değişimi ile (sıcak veya soğuk) kanser dokusunda ’’Termal Hasar’’oluşturur.

Termal harabiyet sonucu yakmak veya dondurmak ile kanser hücrelerinin ölümü gerçekleşir.

Tümöral ablasyon cerrahi bir yöntem değildir, kesi gerektirmez ve deriden girilerek yapılır.

Genelde anestezi altında uygulanır.

Yapılan çalışmalarda cerrahi yöntem ile karşılaştırılacak kadar etkinliğe sahip olduğuna dair kanıtlar mevcuttur.

Bununla birlikte tümöral ablasyon uygulamasında cerrahi yöntemdeki kesi ve yan etkilerin olmaması en büyük avantajıdır.


Başlıca ablasyon tedavisi çeşitleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 

  • RF Ablasyon
  • MW Ablasyon
  • Cryo Ablasyon
  • IRE Ablasyon
  • HIFU Ablasyon

     

RF ablasyon: Özel bir iğne ile kanser dokusuna girilir. Tümöre iğne ile girerken BT ve/veya USG kullanılır ve bu görüntüleme yöntemlerini kullanmak hedefi belirlemekte büyük avantaj sağlar. Bir güç kaynağına bağlanan iğne üzerinden Radyofrekans (RF) dalgası tümör içine iletilir. RF dalgası tümör içinde ısı artışına neden olur ve kanser dokusu termal etki ile yakılır

En sık uygulanan ablasyon yöntemidir. Anestezi altında deriden girilerek uygulanır. Cerrahi kesi gerektirmez. Tümörün lokalizasyonu, sayısı, boyutu ve güvenli bir şekilde iğne ile tümöre ulaşmak RF ablasyon tedavisine karar vermekte incelenmesi gereken teknik faktörlerdir.

Kemoembolizasyon ve Intraoperatif (cerrahi) tedavi yöntemleri ile kombine edilebilir.

Etkinliği birçok bilimsel makaleler ile kanıtlanmıştır ve genelde küratif bir kanser tedavi yöntemi olarak kabul edilir. Komplikasyon oranları oldukça düşüktür.

Karaciğer, böbrek, akciğer kanserlerinde ve tiroid nodülleri ile bazı kemik lezyonlarında (osteoid osteom, kemik metastazları vb.) başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

MW mikrodalga: Temel etki mekanizması ve uygulanımı RF ablasyon gibidir. Özel bir iğne ile kanser dokusuna girilir. Tümöre iğne ile girerken bilgisayarlı tomografi ve/veya ultrasonografi kullanılır ve bu görüntüleme yöntemlerini kullanmak hedefi belirlemekte büyük avantaj sağlar.

Bir güç kaynağına bağlanan iğne üzerinden mikrodalga(MW) enerjisi tümör içine iletilir. MW enerjisi tümör içinde ısı artışına neden olur ve kanser dokusu termal etki ile yakılır.

Anestezi altında deriden girilerek uygulanır. Cerrahi kesi gerektirmez.

Tümörün lokalizasyonu, sayısı, boyutu ve güvenli bir şekilde iğne ile tümöre ulaşmak mikrodalga ablasyon tedavisine karar vermekte incelenmesi gereken teknik faktörlerdir. Radyofrekans ablasyona oranla daha yüksek enerji ve daha kısa zamanda daha fazla tümör volümünün yakılması söz konusudur. Karaciğer, akciğer kanserlerinde ve tiroid nodülleri ile bazı kemik lezyonlarında (osteoid osteom, kemik metastazları vb.) başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Cryo ablasyon: Özel bir iğne ile kanser dokusuna girilir. Tümöre iğne ile girerken bilgisayarlı tomografi ve/veya ultrasonografi kullanılır. Radyofrekans veya mikrodalga ile ablasyon tedvisinden farklı olarak, iğne soğuk gaz ile oldukça düşük derecelere kadar soğutulur. Tümör dokusu iceball (buztopu) haline dönüşür ve kanser dokusunun dondurularak ölümü gerçekleşir. Anestezi altında deriden girilerek uygulanır. Cerrahi kesi gerektirmez. Radyofrekans ablasyon tedavisi kadar yaygın uygulanmasa da daha keskin sınırlı bir tümöral doku hasarı oluşturması avantaj sağlar.

Karaciğer, böbrek, akciğer kanserlerinde ve bazı kemik lezyonlarında (osteoid osteom, kemik metastazları vb.) başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

IRE ablasyon:IRE ablasyon tedavisinde radyofrekans, mikrodalga veya cryo ablasyon yöntemlerinden farklı olarak termal hasar söz konusu değildir.

Özel iğneler kanser dokusuna girilir. Tümöre iğneler ile girerken bilgisayarlı tomografi ve/veya ultrasonografi kullanılır. Bir güç kaynağına bağlanan iğne üzerinden saniyeden çok daha az bir sürede elektrik enerjisi iletilir. Bu elektrik enerjisi ile kanser hücresinin zarında kalıcı delikler ile hasar oluşturulur ve kanser hücrelerinin ölümü gerçekleşir.

Anestezi altında deriden girilerek uygulanır. Cerrahi kesi gerektirmez. Radyofrekans ablasyon kadar yaygın uygulanmasa da daha keskin sınırlı bir tümöral doku hasarı oluşturması ve etraf dokulara zarar vermemesi avantaj sağlar. Dezavantaj olarak birden fazla iğnenin tümöre hedeflenme zorluğu söylenebilir. Karaciğer, böbrek, akciğer, pankreas kanserlerinde uygulanmaktadır.

HIFU ablasyon: Yüksek yoğunluklu ultrason (ses dalgaları) enerji olarak kullanılır. Herhangi bir iğne ile tümöral dokuya girmek söz konusu değildir. Manyetik rezonans veya ulltrasonografi eşliğinde uygulanır. Bir ses dalgası kaynağından çıkan yüksek yoğunluklu ses dalgaları kanser dokusuna odaklanır. Odaklanan bu ses dalgaları tümör içinde ısı artışına neden olarak kanserli dokuyu yakar. İğne ile girilmeye gerek duyulmaması en büyük avantajıdır. Ancak, karaciğerin solunum ile hareket eden bir organ olması tümörün odaklanmasında teknik zorluk oluşturmaktadır, bu dezavantajı yenmek için çeşitli teknikler kullanılır.