Skolyoz ve Omurga Merkezi

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Skolyoz ve Omurga Merkezi, omurga hastalıklarında dünya çapında tanınan referans merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bunun en önemli nedenleri de merkezimizin kurucusu Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu’nun akademik profili, mesleki becerisi ve merkezimizde görev alan diğer tecrübeli hekimlerimizdir.
 

Skolyoz ve Omurga Merkezi’nde Hangi Hastalıkların Tanı ve Tedavisi Yapılıyor?


Skolyoz ve Omurga Merkezi’nde;

·    Çocukluk ve erişkin dönemi skolyozları,
·    Kifoz,
·    Travmatik omurga kırıkları ve çıkıkları,
·    Omurga enfeksiyonları,
·    Boyun fıtıkları ve kanal darlıkları,
·    Disk protezi uygulamaları,
·    Torakal omurga fıtıkları ve kanal darlıkları,
·    Bel fıtıkları ve kanal darlıkları,
·    Bel kaymaları (spondilolistezis),
·    Başarısız bel cerrahisi sendromu ve revizyon cerrahisi,
·    Yaşlılarda omurga hastalıklarında vertebroplasti veya kifoplasti, stent uygulaması,
·    Omurga ve omurilik tümör cerrahisi,
·    Doğumsal omurga hastalıkları (konjenital skolyoz, Chiari malformasyonu, Sirengomyeli, Spina bifida (açık omurilik), diastematomyeli, Tethered kord sendromu)
·    Ağrı cerrahisi,
·    Spastisite cerrahisi güncel gelişmeler ışığında gerçekleştiriliyor.
 

Skolyoz Tedavisinde Güncel ve Etkili Yöntemler Uygulanıyor


Gerdirme (Tethering) Yöntemi:

Skolyoz yani omurga eğriliği bulunan hastaların ameliyatla tedavisinde; omurganın sabitlenmesi, böylece belirli bölgede omurga hareketliliğinin ortadan kalkması sağlanıyor.

Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu ve ekibinin uyguladığı Gerdirme Yöntemi (Tethering) sayesinde, bu sorun ortadan kalkıyor. Hastanın omurga hareketi yok edilmiyor. Bu durum, özellikle çocuk hastalarda önemli bir avantaj sağlıyor. Böylece çocuğun büyümesi engellenmemiş oluyor.

Gerdirme Yöntemi ile tedavi edilen çocukların omurgasında iç bükey yöndeki büyüme devam ederken, dış bükey yöndeki büyüme de vidalara bağlı ip sayesinde duruyor. Böylece zaman içinde eğrilik kendiliğinden düzeliyor. Ameliyat edilen bölge ise hareketliliğini koruyor.

Gerdirme Yöntemi sayesinde;

·    Omurgada dondurma/sabitleme yapmaya gerek kalmadan eğrilik düzeliyor.
·    Hareket kabiliyeti yok olmuyor.
·    Çocuklarda büyüme engellenmemiş oluyor.


Sliding Growing Rod Tekniği:

Florence Nightingale Hastanesi Skolyoz ve Omurga Cerrahisi Merkezi’nde erken başlangıçlı skolyozun tedavisinde Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu’nun geliştirdiği ve dünya tıp literatüründe kabul edilen Sliding Growing Rod tekniği (Kendiliğinden Kayan Rod Tekniği) kullanılarak, bu sorun başarılı bir şekilde tedavi ediliyor. Bu teknik sayesinde 6 aylık aralıklarla uzatma ihtiyacı ortadan kalkarak, tekrarlayan uzatma ameliyatı ihtiyacı en aza inmiş oluyor.
 

Skolyoz ve Kifoz Tanısında Öne Çıkıyor: EOS


EOS; tüm vücudun ya da belirli bir bölgenin, önden, arkadan ve yandan, aynı anda üç boyutlu (3D) olarak görüntülenmesini sağlıyor. Bu işlem sırasında alınan radyasyon, standart yöntemlere oranla yaklaşık 10 kat daha az oluyor.
EOS, özellikle skolyoz ve kifoz gibi omurga hastalıklarının görüntülenmesinde kullanılıyor. Birçok ortopedi ameliyatı öncesinde de EOS ile görüntüleme sayesinde detaylı bilgi elde edilebiliyor.

Bazı hastaların, özellikle de omurga eğriliği olan çocukların takibi için birçok kez görüntüleme işlemine başvurmak gerekiyor. Standart yöntemlerle sık sık incelemeye maruz kalan bu¨yu¨me çağındaki çocuklarda radyasyona bağlı bazı yan etkilerin artabileceğine dair endişeler bulunsa da bu noktada EOS, kullanılan düşük radyasyon oranıyla ön plana çıkıyor.

EOS; bedenin her yerini, aynı kalitede, eşit olarak görüntüleyebiliyor. Elde edilen görüntülerin iyi kalitede olması, tedavinin şekli hakkında alınan kararın daha güvenilir olmasını sağlıyor. Oysa görüntü kalitesinin EOS kadar iyi olmadığı standart yöntemlerde, omurga eğriliğinin derecesinin belirlenmesinde yapılabilecek hata, cerrahi tedavinin başarısını da olumsuz yönde etkileyebiliyor.
 

Her Hastaya Özel Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı Uygulanıyor


Hastalarımızın tüm tetkikleri branş hekimlerimiz, ağrı ve fizik tedavi klinikleri ile radyoloji uzmanlarımız eşliğinde değerlendiriliyor. Konservatif tedavi (ilaç ve fizik tedavi uygulamaları), sinir kökü ve faset eklem bloğu ya da endoskopik veya açık cerrahi tedavi seçeneklerini içeren uygun yöntem, her hasta için bilimsel olarak belirleniyor.
 

Nöroloji ve Nörofizyoloji Bölümü


Skolyoz ve Omurga Merkezi’nde; omurga ameliyatı olacak tüm hastalar ameliyat öncesi ve sonrası periyodik olarak nöroloji uzmanları tarafından değerlendiriliyor. Cerrahi tedaviye karar verilmesi ve ameliyat edilecek bölgenin nöroanatomik olarak belirlenmesi aşamalarında, nörolojik değerlendirme ve konsültasyonlar büyük önem taşıyor.

Omurga hastalarını uzun yıllardır değerlendiren ve bu konuda belli seviyede tecrübesi olan nöroloji uzmanlarımız ile ayırıcı tanı yapılması, altta yatan başka bir nörolojik hastalık varsa bunun belirlenmesi gerekiyor. Gereksiz ya da yanlış ameliyatları önlemek açısından bu değerlendirmeler bizim için bir emniyet unsuru oluyor.

Skolyoz ve Omurga Merkezi’nde aynı zamanda sinir sistemini oluşturan beyin, beyin sapı, omurilik ile çevresel sinir sistemi yapılarında ve kaslarda değişik yöntemlerle oluşturulan elektriksel aktivitelerin bilgisayar yardımıyla sayısal değerlere dönüştürülmesi, bu değerlerin incelenerek yorumlanması ile ilgilenen Nörofizyoloji Bölümü de bulunuyor. Nörofizyoloji Bölümü’nde uygulanan nörofizyolojik testler, gerçekleştirilecek cerrahi tedavinin saptanmasında ve operasyon sonrası izlemde önemli, somut bilgiler veriyor.
 

Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Bölümü


Kas-iskelet ve sinir sistemi radyolojik değerlendirmesi; radyolojinin kapsamındaki, özel ve zor konular arasında yer alıyor. Özellikle ileri dejeneratif hastalıklar, skolyoz, postoperatif hasta değerlendirmesi, tümör ve enfeksiyon vakalarının radyolojik değerlendirmesi belli bir deneyim gerektiriyor.

Omurga Cerrahisi Bölümü ile bir arada çalışan ve bu konuda eğitim almış radyoloji ekibinin, uzun yıllara yayılan ciddi deneyimi bulunuyor. Tanıya yönelik radyolojik çekimlerde, tüm hastaların önceki çekimleri bir radyoloji uzmanı tarafından değerlendiriliyor. Yapılacak yeni ve ilave çekimler varsa bunlar da dikkate alınıyor. Çekimlerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması aynı gün içinde tamamlanarak, omurga cerrahı ile beraber bilgisayar ortamında tartışılıyor.
 

Özellikli yöntem ve girişimsel işlemler uygulanıyor


Radyoloji Bölümü’nün üstlendiği en önemli görevlerden biri de görüntüleme yöntemleri rehberliğinde yapılan ağrı tedavileri oluyor. Bu amaçla başlıca; epidural kortizon enjeksiyonu, sinir kök bloğu, faset eklem bloğu/RF denervasyonu, sakroilyak eklem bloğu yöntemleri uygulanıyor.

Bölümümüzde tanı ve tedavi açısından uyguladığımız özellikli yöntem ve girişimsel işlemlerimiz; aksiyel yüklemeli lomber MR, myelografi ve myelo BT, dinamik servikal MR, faset eklem blokajı, faset termokoagülasyon denervasyonu, görüntüleme eşliğinde omurga biyopsileri, diskografi ve sakroplasti olarak sıralanıyor.
 

Osteoporoz (Metabolik Kemik Hastalıkları) Bölümü


Metabolik (osteoporoz-osteopeni) kemik hastalıkları, merkezimiz bünyesinde görev yapan branş uzman tarafından değerlendiriliyor. Tedavi planlamaları da multidisipliner anlayışla, hastalarımıza en faydalı olacak şekilde uygulanıyor.
 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü


Merkezimizdeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde; omurga hastalıklarının tanı ve tedavisi, spor yaralanmaları ve ortopedik cerrahi sonrası rehabilitasyon, nörolojik hastalıklarda rehabilitasyon, lenfödem tanı ve tedavisi, osteoporoz ile diğer metabolik kemik hastalıklarının ve romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi yapılıyor.

Bölümüzde öncelikli olarak tedavi edici egzersizler olmak üzere tüm elektroterapi, hidroterapi ve kinezyoteyping uygulamaları ile tüm vücut elektro-myostimulasyon (elektro-kas uyarımı) (EMS) sisteminin yanı sıra medikal fitness ve omurga rehabilitasyonu gerçekleştiriliyor.
 

Farklı egzersiz programlarıyla hastaların yaşam kalitesi arttırılıyor


Omurga hastalıkları konusunda deneyimli ekibimiz tarafından uygulanan kas güçlendirme egzersizleri, özellikle fonksiyonları azalan kas gruplarının yeniden stabilize edilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla uygulanan egzersiz programlarını kapsıyor. Bu yolla temel olarak; kalça, diz, ayak bileği, omuz, dirsek ve el bileği gibi büyük eklemlerin ya da omurganın konservatif veya operatif tedavilerinden sonra iyileşme sürecinde kaybolan kas gücünün yeniden kazanılması amaçlanıyor. Kas gücü ve özellikle de koordinasyonu yani kasların bir arada uyum içerisinde çalışma yetisi, yeniden ve kontrollü olarak kazandırıldığında kişinin günlük yaşam aktiviteleri, işi, sporu ve hobilerine herhangi bir kısıtlılık hissetmeden dönmesi mümkün oluyor. Uzun dönemde ise bu sorunların yeniden oluşmaması için koruyucu antrenman programına geçiliyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde; hafif idiyopatik skolyoz tedavisinde uygulanan egzersiz tedavisi ile gövde kaslarının iyileştirilmesi, duruşun düzeltilmesi, gövdenin gergin yapılarının hareketliliğinin arttırılması amaçlanıyor. Spesifik egzersizler ile karın duvarı, gövde ekstansör kaslarının güçlendirilmesi, eğriliğin konkav tarafındaki yapılarının gerilmesi, eğriliğin konveks tarafında bulunan gövdenin lateral fleksörler kaslarının güçlendirilmesi sağlanıyor. Hastalarımıza ayrıca pulmoner fonksiyonu iyileştirmek için derin solunum egzersizleri de uygulanıyor.
 

Anestezi ve Yoğun Bakım Bölümü


Florence Nightingale Hastaneleri Skolyoz ve Omurga Merkezi’nde, uzun yıllardır skolyoz ve omurga cerrahisinde tecrübeli anestezi hekimleri ve teknikerleriyle çalışılıyor.

Skolyoz ve omurga cerrahisinde tecrübeli anestezi hekimleri, ameliyat süresince genel anesteziyi sağlıyor. Sonrasında hastanın ağrı duymaması için gerekli ilaçları vererek, kalp ve akciğerlerin düzenli çalışmasını kontrol ediyorlar. Konusunda uzman hekimler, diğer organların iyi bir şekilde çalışması için de gerekli tedavileri yapıyor.

Merkezimizdeki tecrübeli anestezi uzman hekimlerimiz ile çalışırken, skolyoz ve omurga merkezindeki cerrahlarımız hastanın emin ellerde olduğunu bilerek, bütün dikkatini kendi işine verebiliyor.
 

Tüm aşamalar hakkında hasta bilgilendiriliyor


Anestezi uzmanlarımız, ameliyattan önce hastalarımızın sağlık durumunu inceliyor. Her hastayı mutlaka odasında ziyaret edip, yapacaklarını anlatarak onların sorularını da cevaplandırıyorlar. Yapılmasını istediği muayene, tedavi ve bakım hakkında bilgi vererek, anesteziden önce hastaya gereken ilaçları yaptırıyorlar. Anestezi uzmanlarımız, muayenelerin sonucuna ve hastalığa göre en uygun anestezi yöntemini seçiyor.

Ameliyatın ardından ise anestezi uzmanları hastanın ameliyatta aldığı ilaçların etkisinden kurtulmasını, ameliyattan sonra da ağrı duymaması ve sağlıklı kalması için gerekli bakım ve tedavileri uygulayarak hastayı sorunsuzca uyandırıyor.
 

Ağrı çekmek kader değil!


Günümüzde, ameliyat sonrası aşırı ağrı çekmek artık korkulacak bir durum olmaktan çıkıyor. Merkezimizde ameliyat sonrası hastaların bilinci tamamen açılınca “Hasta Kontrollü Analjezi” olarak tanımlanan ve ağrı kesici oranını hastanın kendisinin ayarladığı ağrı pompalarına geçiliyor.
 

Akupunktur Bölümü


Akupunktur; vücuttaki belli noktaları iğne ve/veya moxa, gereğinde lazer, elektrik stimülasyonu ile uyarıp, vücudun otonom sinir, nöroendokrin ve bağışıklık sistemi ile bölgesel kan akımını etkileyerek, fonksiyonel hastalıkları tedavi eden ve ağrı kontrolüne yardımcı olan bir bilim dalıdır.

Merkezimizde; omurga cerrahisine duyulan ihtiyaç sürecinde, operasyonun öncesindeki veya sonrasındaki iyileşme döneminde ağrılı süreci tedavi etmek için akupunktur tedavisi sıklıkla kullanılıyor. Bu nedenle Omurga Cerrahisi Bölümü, içinde yerleşik olan Akupunktur Bölümü ile yakın iş birliği içinde çalışıyor.

TIBBİ MERKEZE BAĞLI SAĞLIK REHBERİ YAZILARI