İstanbul Omurga Merkezi

Florence Nightingale İstanbul Hastanesi Omurga Merkezimiz, omurga hastalıklarında dünyaca tanınan, referans merkezlerden biri kabul edilmesinin en önemli nedenleri merkezimizin kurucusu Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu’nun akademik profili, mesleki becerisi ve merkezimizde görev alan diğer tecrübeli hekimlerimizdir.

İstanbul Omurga Merkezimiz'de;
 • Çocukluk ve erişkin dönemi skolyozları, 
 • Kifoz,
 • Travmatik omurga kırıkları ve çıkıkları,
 • Omurga enfeksiyonları, 
 • Boyun fıtıkları ve kanal darlıkları,
 • Disk protezi uygulamaları,
 • Torakal omurga fıtıkları ve kanal darlıkları,
 • Bel fıtıkları ve kanal darlıkları,
 • Bel kaymaları (spondilolistezis) 
 • Başarısız bel cerrahisi sendromu ve revizyon cerrahisi,
 • Yaşlılarda omurga hastalıklarında vertebroplasti veya kifoplasti, stent uygulaması,
 • Omurga ve omurilik tümör cerrahisi,
 • Doğumsal omurga hastalıkları (konjenital skolyoz, Chiari malformasyonu, Sirengomyeli, Spina bifida (açık omurilik), diastematomyeli, tethered kord sendromu)
 • Ağrı cerrahisi,
 • Spastisite cerrahisi güncel gelişmeler ışığında gerçekleştirilir. Skolyoz Tedavisindeki Sorunları Yeni Yöntemler Tanımlayarak Çözüyoruz.

Gerdirme (Tethering) Yöntemi

Skolyoz, yani Omurga Eğriliği bulunan hastaların ameliyatla tedavisinde sorunlardan biri, omurganın sabitlenmesi, böylece belirli bölgede omurga hareketliliğinin ortadan kalkmasıdır.
Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu ve Ekibi’nin uyguladığı Gerdirme Yöntemi (Tethering) sayesinde bu sorun ortadan kalkıyor. Hastanın omurga hareketi yok edilmiyor. Bu durum, özellikle çocuk hastalarda önemli bir avantaj sağlıyor, çünkü çocuğun büyümesi engellenmemiş oluyor.
Gerdirme Yöntemi ile tedavi edilen çocukların omurgasında, iç bükey yöndeki büyümeye devam ederken, dış bükey yöndeki büyüme vidalara bağlı ip sayesinde duruyor. Böylece zaman içinde eğrilik kendiliğinden düzeliyor. Ameliyat edilen bölge de hareketliliğini koruyor.
Gerdirme Yöntemi sayesinde:
 • Omurgada dondurma/sabitleme yapmaya gerek kalmadan eğrilik düzeliyor.
 • Hareket kabiliyeti yok olmuyor.
 • Çocuklarda büyüme engellenmemiş oluyor.

Sliding Growing Rod Tekniği

Florence Nightingale İstanbul Hastanesi Omurga Cerrahisi Merkezi’nde erken başlangıçlı skolyozun tedavisinde Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu’nun geliştirdiği ve dünya literatüründe kabul edilen Sliding Growing Rod tekniği (Kendiliğinden Kayan Rod tekniği) kullanarak bu sorun başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Bu teknik sayesinde 6 aylık aralıklarla uzatma ihtiyacı ortadan kalkar ve tekrarlayan uzatma ameliyatı ihtiyacı en aza inmiş olur.
Merkezimizde Skolyoz ve Omurganın Her Türlü Sorununda Hastalarımız İçin Uygun Tedavi Yöntemini ve Güvenilir Görüntüleme Araçlarını Seçeriz
EOS, tüm vücudun ya da belirli bir bölgenin, önden-arkadan ve yandan, aynı anda üç boyutlu (3D) olarak görüntülenmesini sağlıyor. Bu işlem sırasında alınan radyasyon, standart yöntemlere oranla, yaklaşık 10 kat daha az oluyor.
EOS, özellikle Skolyoz ve Kifoz gibi omurga hastalıklarının görüntülenmesinde kullanılıyor. Birçok ortopedi ameliyatı öncesinde de EOS ile görüntüleme sayesinde detaylı bilgi elde edilebiliyor.
Bazı hastaların, özellikle omurga eğriliği olan çocukların takibi için birçok defa görüntüleme işlemine başvurmak gerekiyor. Standart yöntemlerle sık sık incelemeye maruz kalan büyüme çağındaki çocuklarda radyasyona bağlı bazı yan etkilerin artabileceğine dair endişeler bulunuyor. Bu noktada EOS, yine düşük radyasyon oranıyla ön plana çıkıyor.
EOS, bedenin her yerini, aynı kalitede, eşit şekilde görüntüleyebiliyor. Elde edilen görüntülerin iyi kalitede olması, tedavinin şekli hakkında alınan kararın daha da güvenilir olmasını sağlıyor. Oysa görüntü kalitesinin EOS kadar iyi olmadığı standart yöntemlerde, omurga eğriliğinin derecesinin belirlenmesinde yapılabilecek hata, cerrahi tedavinin başarısını da olumsuz yönde etkileyebiliyor.
Florence Nightingale İstanbul Hastanesi Omurga Merkezinde Multidisipliner Bireyselleştirilmiş Hasta Yaklaşımı Uyguluyoruz

Hastalarımızın tüm tetkikleri branş hekimlerimiz, ağrı ve fizik tedavi klinikleri ile radyoloji uzmanlarımız eşliğinde değerlendirilir. Konservatif tedavi (ilaç ve fizik tedavi uygulamaları), sinir kökü ve faset eklem bloğu veya endoskopik ya da açık cerrahi tedavi seçeneklerini içeren uygun tedavi yöntemi her hasta için bilimsel olarak belirlenir.
Merkezimizdeki Nöroloji ve Nörofizyoloji Çalışmaları

Omurga Merkezimizde; omurga ameliyatı olacak tüm hastalar ameliyat öncesi ve sonrası periodik olarak nöroloji uzmanları tarafından değerlendirilir. Cerrahi tedaviye karar verilmesi ve ameliyat edilecek bölgenin nöroanatomik olarak belirlenmesi aşamalarında nörolojik değerlendirme ve konsültasyonlar son derece önemlidir.
Omurga hastalarını uzun yıllardır değerlendiren ve bu konuda belli seviyede tecrübesi olan nöroloji uzmanlarımız ile ayırıcı tanı yapılması, altta yatan başka bir nörolojik hastalık varsa bunun belirlenmesi son derece önemlidir.Gereksiz ya da yanlış ameliyatları önlemek açısından bu değerlendirmeler bizim için bir emniyet unsurudur.
Omurga merkezimizde aynı zamanda sinir sistemini oluşturan beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemi yapılarında ve kaslarda değişik yöntemlerle oluşturulan elektriksel aktivitelerin bilgisayar yardımıyla sayısal değerlere dönüştürülmesi, bu değerlerin değerlendirilerek yorumlanması ile ilgilenen nörofizyoloji bölümümüzde vardır. Nörofizyoloji bölümümüzde uygulanan nörofizyolojik testler, uygulanacak cerrahi tedavinin saptanmasında ve operasyon sonrası izlemde oldukça somut bilgiler verir.

Kas ve İskelet Sistemi için Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Bölümümüz

Kas iskelet ve sinir sistemi radyolojik değerlendirmesi radyoloji içinde özel ve zor konulardan biridir. Özellikle ileri dejeneratif hastalıklar, skolyoz, postoperatif hasta değerlendirmesi, tümör ve infeksiyon vakalarının radyolojik değerlendirmesi belli bir deneyim gerektirir.

Omurga cerrahisi bölümü ile birebir çalışan ve bu konuda eğitim almış radyoloji ekibi uzun yıllardır bu konuda ciddi bir deneyim kazanmıştır. Tanıya yönelik radyolojik çekimlerde tüm hastaların önceki çekimleri bir radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilir ve yapılacak yeni ve ilave çekimlerde bunlar dikkate alınır. Çekimlerin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması aynı gün içinde tamamlanarak omurga cerrahı ile beraber bilgisayar ortamında tartışılır.

Radyoloji bölümümüzün üstlendiği en önemli görevlerden biri görüntüleme yöntemleri rehberliğinde yapılan ağrı tedavileridir. Bu amaçla başlıca epidural kortizon enjeksiyonu, sinir kök bloğu, faset eklem bloğu/RF denervasyonu, sakroilyak eklem bloğu yöntemleri uygulanmaktadır.

Bölümümüzde tanı ve tedavi açısından uyguladığımız özellikli yöntem ve girişimsel işlemlerimiz; aksiyel yüklemeli lomber MR, myelografi ve myeloBT, dinamik servikal MR, faset eklem blokajı, faset termokoagulasyon denervasyonu, görüntüleme eşliğinde omurga biopsileri, diskografi ve sakroplastidir.

Osteoporoz (metabolik kemik hastalıkları) Bölümümüz

Metabolik (osteoporoz-osteopeni) kemik hastalıkları, merkezimiz bünyesinde görev yapan branş uzman tarafından değerlendirilmekte ve tedavi çözümleri multidisipliner olarak, hastalarımıza en faydalı olacak şekilde planlanmaktadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümümüz

Merkezimizdeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümümüzde; omurga hastalıklarının tanı ve tedavisi, spor yaralanmaları ve ortopedik cerrahi sonrası rehabilitasyon, nörolojik hastalıklarda rehabilitasyon, lenfödem tanı ve tedavisi, osteoporoz ve diğer metabolik kemik hastalıklarının ve romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

Bölümüzde öncelikli olarak tedavi edici egzersizler olmak üzere tüm elektroterapi uygulamaları, hidroterapi uygulamaları, kinezyoteyping uygulamaları ve tüm vücut elektro-myostimulasyon (elektro-kas uyarımı) (EMS) sistemi ile medikal fitness ve omurga rehabilitasyonu uygulanmaktadır.

Bölümüzde omurga hastalıkları konusunda deneyimli ekibimiz tarafından uygulanan kas güçlendirme egzersizleri özellikle fonksiyonları azalan kas gruplarının yeniden stabilize edilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla uygulanan egzersiz programlarıdır. Kalça, diz, ayak bileği, omuz, dirsek ve el bileği gibi büyük eklemlerin ya da omurganın konservatif ya da operatif tedavilerinden sonra iyileşme sürecinde kaybolan kas gücünün yeniden kazanılması temel amaçtır. Kas gücü ve özellikle de koordinasyonu yani kasların bir arada uyum içerisinde çalışma yetisi yeniden ve kontrollü olarak kazandırıldığında kişinin günlük yaşam aktiviteleri, işi, sporu ve hobilerine herhangi bir kısıtlılık hissetmeden dönmesi mümkün olacaktır. Uzun dönemde ise bu sorunların yeniden oluşmaması için koruyucu antreman programına geçilmektedir.

Bölümüzde hafif idiyopatik skolyoz tedavisinde uygulanan egzersiz tedavisi ile gövde kaslarının iyileştirilmesi, duruşun düzeltilmesi, gövde gergin yapılarının hareketliliğinin arttırılması amaçlanır. Spesifik egzersizler ile karın duvar, gövde ekstansör kaslarının güçlendirilmesi, eğriliğin konkav tarafındaki yapıların gerilmesi, eğriliğin konveks tarafında bulunan gövdenin lateral fleksörler kaslarının güçlendirilmesi sağlanır. Hastalarımıza ayrıca pulmoner fonksiyonu iyileştirmek için derin solunum egzersizleri uygulanır.

Anestezi ve Yoğun Bakım Bölümümüz

Florence Nightingale Hastanesi Omurga Merkezimizde uzun yıllardır skolyoz ve omurga cerrahisinde tecrübeli anestezi hekimleri ve teknikerleri ile çalışılmaktadır.

Skolyoz ve omurga cerrahisinde tecrübeli anestezi hekimleri ameliyat süresince genel anesteziyi sağlar ve sonrasında hastanın ağrı duymaması için gerekli ilaçları verir, kalp ve akciğerlerin düzenli çalışmasını kontrol eder, diğer organların iyi bir şekilde çalışması için gerekli tedavileri yapar.

Merkezimizdeki tecrübeli anestezi uzman hekimlerimiz ile çalışırken skolyoz ve omurga merkezindeki cerrahlarımız hastanın emin ellerde olduğunu bilerek, bütün dikkatini kendi işine verir.

Anestezi uzmanlarımız ameliyattan önce hastalarımızın sağlık durumunuzu inceler. Hastayı mutlaka odasında ziyaret edip yapacaklarını anlatır ve hastanın sorularını cevaplandırır. Yapılmasını istediği muayene, tedavi ve bakımı aktarır. Anesteziden önce hastaya gereken ilaçları yaptırır. Muayenelerin sonucuna ve hastalığa göre en uygun anestezi yöntemini seçer.

Ameliyattan sonra, anestezi uzmanlarımız ameliyatta aldığınız ilaçların etkisinden hastanın kurtulmasını, ameliyattan sonra da ağrı duymamasını ve sağlıklı kalması için gerekli bakım ve tedavileri uygulayarak hastayı sorunsuzca uyandırır.
Günümüzde ameliyat sonrası aşırı ağrı çekmek artık kader değildir. Merkezimizde ameliyat sonrası hastaların bilinci tamamen açılınca "Hasta Kontrollü Analjezi" olarak tanımlanan ve ağrı kesici oranını hastanın kendisinin ayarladığı ağrı pompalarına geçilir.

Ağrı Tedavisi İçin Akupunktur Bölümümüz

Merkezimizde omurga cerrahisine duyulan ihtiyaç sürecinde operasyondan önce veya operasyondan sonraki iyileşme döneminde ağrılı süreci tedavi etmek için akupunktur tedavisi sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bu bağlamda omurga cerrahisi bölümümüz içinde yerleşik olan akupunktur bölümü ile yakın iş birliği içinde çalışır.

Akupunktur, vücuttaki belli noktaları iğne ve/veya moxa, gereğinde lazer, elektrik stimulasyonu ile uyarıp vücudun otonom sinir sistemi, nöroendokrin sistemi, immün sistemini ve bölgesel kan akımını etkileyerek fonksiyonel hastalıkları tedavi eden ve ağrı kontrolüne yardımcı olan bir bilim dalıdır.
 
İstanbul Omurga Merkezi Tıbbi Birimi Bulunan Hastanelerimiz
İstanbul Omurga Merkezi biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
Telefon Numarası
Eposta Adresiniz