Yoğun Bakım

Yoğun Bakım, ileri organ destek sistemleri ve girişimsel müdaheleler ile izlem gerektiren kritik hastalık koşullarındaki hastaların teşhis, tedavi ve bakımı ile uğraşan bir tıp dalıdır. Yoğun bakım üniteleri hastanelerde yoğun bakım tıbbının uygulandığı özel bölümlerdir.

yoğun bakım

Yoğun bakım üniteleri uğraştıkları hastaların özelliklerine bağlı olarak isimlendirilirler. Cerrahi yoğun bakım ünitesi klinik olarak ameliyat öncesi, esnası ve hemen sonrası dönemi kapsayan perioperatif dönemde (ameliyat dönemi) yoğun desteğe gereksinen erişkin ve çocuk cerrahi hastalara odaklanmış bakım ve tedavi sağlar. Dahili yoğun bakım ünitesi ise erişkin hastalarda başta acil olmak üzere kardiyak, solunumsal, nörolojik, hematolojik, hepato-pankreatik ve tüm tıbbi sorunlara odaklanmış bakım ve tedavileri yürütür.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri dahili ve cerrahi yoğun bakım bölümleri, anestezi ve yoğun bakım uzmanları yönetiminde 7 gün 24 saat sağlık hizmeti veren kapalı ünitelerdir. Bu ünitelerde, her uzmanlık alanından konusunda öne çıkmış uzmanların 24 saat konsültasyon hizmeti verdikleri, multidisipliner çalışma ilkeleri uygulanmaktadır. Hastalarımızın bakımını tüm yönleri ile yürütmekte olan yoğun bakım ekibimiz gerek cerrahi gerek dahili tüm branşlarda sorumlu hekimlerin konsültasyonları, destekleri ve alanlarının uzmanları ile iletişim içindedir ve ilgili hekimler tarafından da onaylanan tedavi planlarını titizlikle uygularlar.

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi

Erişkin ve çocuk açık kalp cerrahisi, kalp nakli, karaciğer nakli, böbrek nakli, göğüs cerrahisi, beyin cerrahisi ya da omurga cerrahisi gibi zorlu cerrahi girişimlerin sıklıkla yapıldığı Grup Florence Nightingale Hastaneleri içinde bulunan cerrahi yoğun bakım ünitesi önemli bir işlev yürütmektedir. Çünkü sıraladığımız gibi zorlu cerrahi müdahalelerin yapılabilmesi, sürdürülebilmesi ancak donanımlı, birikimli yoğun bakım ünitelerinin varlığı ile sağlanabilir.

Uzun süren ameliyatlardan sonra fizyolojik değerlerin tekrar sağlanması, metabolik süreçlerin yakından izlenmesi, hemodinamik ve solunumsal desteklerle başarılabilmektedir. Kritik bir süreç olan ameliyat sonrası dönemi zorlu ameliyat geçiren hastaların bir bölümü organ destek sistemleri ile aşabilmektedir. Renal replasman tedavisi, aort içi balon pompası, vücut dışı oksijenasyon gibi destek sistemlerinin varlığı bu cerrahi girişimlerin yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu sistemlerin kullanılabildiği yoğun bakım ünitelerinin sayıları giderek artmakta ise de ülkemizde hala istenen düzeylerde değildir. Cerrahi yoğun bakım üniteleri, ameliyat sonrası hastalar kadar kritik durumdaki kalp hastalarında, nörolojik hastalarda, akciğer hastalarında, çoklu organ yetersizliklerinde olan hastalarda yakın gözlem, bakım ve tedavi konularında da hizmet vermektedir.

Dahili Yoğun Bakım Ünitesi

Dahili Yoğun Bakım Ünitesi erişkin hastalara hizmet vermektedir ve hastanemizin önemli ünitelerinden birini oluşturmaktadır.Dahili yoğun bakım ünitemiz de aynen cerrahi yoğun bakım ünitesinde olduğu gibi organ destek sistemlerinin kullanılabildiği; solunumsal, kardiyak ve renal desteklerin sağlanabildiği bir birimdir.

Çocuk ve Erişkin Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi

Çocuk kalp cerrahisi ve girişimsel anjiografik işlemler uygulanacak hastalar için, işlem öncesi ve sonrası yoğun bakım sürecinde doğru yaklaşım oldukça önem taşıyabilmektedir.

yenidoğan yoğun bakımHastanemizde çocuk kardiyolojisi ve çocuk kalp cerrahisi klinikleri tarafından erken doğan (prematüre), yenidoğan, çoçukluk çağı ve erişkin doğuştan kalp hastalıklarının tamamının ileri düzey tanı ve tedavisi uygulanmaktadır.

Yoğun Bakım Bölümümüzde her yaş ve kilo için yeterli ekipman, donanım ve multidisiplinler yaklaşımla kritik erişkin ve çocuk hastalara yaşamsal destek verilmektedir. İleri yaşam desteği gereken hastalarda yoğun bakımda (ECMO, ventrikül asist device gibi) takip ve tedavileri yapılmaktadır. Her yatak başında hastanın yaşı ve kilosuna uygun yapay solunum cihazı ve her türlü monitorizasyona uygun monitörler yer almaktadır. Hastalarımızın yaşamsal fonksiyonları ileri monitorizasyon (izleme) ile 24 saat takip edilmekte ve gerekli tıbbi müdahaleler yapılmaktadır. Hastalara günün her saatinde tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir.