Yoğun Bakım, ileri organ destek sistemleri ve girişimsel müdaheleler ile izlem gerektiren kritik hastalık koşullarındaki hastaların teşhis, tedavi ve bakımı ile uğraşan bir tıp dalıdır. Yoğun bakım üniteleri hastanelerde yoğun bakım tıbbının uygulandığı özel bölümlerdir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri dahili ve cerrahi yoğun bakım bölümleri, anestezi ve yoğun bakım uzmanları yönetiminde 7 gün 24 saat sağlık hizmeti veren kapalı ünitelerdir. Bu ünitelerde, her uzmanlık alanından konusunda öne çıkmış uzmanların 24 saat konsültasyon hizmeti verdikleri, multidisipliner çalışma ilkeleri uygulanmaktadır. Hastalarımızın bakımını tüm yönleri ile yürütmekte olan yoğun bakım ekibimiz gerek cerrahi gerek dahili tüm branşlarda sorumlu hekimlerin konsültasyonları, destekleri ve alanlarının uzmanları ile iletişim içindedir ve ilgili hekimler tarafından da onaylanan tedavi planlarını titizlikle uygularlar.

TIBBİ BÖLÜME BAĞLI SAĞLIK REHBERİ YAZILARI