Anesteziyoloji

Anesteziyoloji Nedir?

Anesteziyoloji herhangi bir cerrahi müdahaleden önce, sırasında veya sonrasında yapılan ve ağrının giderilmesi için özel bir sistem kullanılan tıp dalıdır. Bu durumda kullanılan ilaçlar alanında uzman kişiler tarafından uygulanır. Anesteziyolojide uygulanan ilaçların vücut üzerindeki etkilerinin bilinmesi kilit noktalardan biridir. Bunun yanı sıra fizyolojik işlevlerin anlaşılmasını sağlayan monitörler, nöroanatomi ve genel tıp bilgileri de doğru bir uygulama için büyük bir önem taşır. Anestezi uzmanları ameliyatın genel durumuna ve hastanın fizyolojik şartlarına bakarak gerekli olan yöntemi belirler. Uzun süreceği düşünülen karmaşık ameliyatlarda genel anestezi yöntemi tercih edilirken kısa süreli operasyonlarda lokal anestezi uygulanır.

Anesteziyolojide Kullanılan Yöntemler Nelerdir?

Bu alanda kullanılan yöntemler genel anestezi, lokal anestezi ve sedasyon olarak farklı gruplara ayrılır. Ameliyatın olmazsa olmaz bileşenlerinden biri olan anestezi olmadan hastada dayanılmaz ağrı sonucunda morbidite veya mortalite gibi durumlar meydana gelebilir.

Genel Anestezi
Etkilerinin tüm vücutta gözlendiği ve sinir sinyallerinin geçişinin duraklatıldığı bu yöntem oldukça güvenlidir. Genel anestezi uygulandığı sırada hastanın hava yolunun korunması sağlanır. Aynı zamanda vücudun fizyolojik parametrelerinin sabit tutulmasına özen gösterilir. Anestezistler, anestezi derinliği, ventilasyon, sıcaklık, hemodinamik ve oksijen seviyesi gibi durumları monitör aracılığı ile gözlemler. Genel anestezi üç aşama olarak değerlendirilir. Anestezinin başlangıç aşamasında hastanın ameliyat stresinin giderilmesi için bir takım rahatlatıcı ilaçlar verilir. Aynı zamanda damar yolu açılır. Sonrasında ameliyathaneye alınan hastaya uyku haline geçmesi için daha etkili ilaçlar verilir. Derin uykuya geçen hastanın kas gevşetici ilaçlarla hareketsiz konumda kalması sağlanır. Bu işlemler sırasında hastanın vücut fonksiyonları kontrol edilir ve ameliyat devam eder. Ameliyatın tamamlanmasıyla hastanın uyanma sürecine geçilir. Uygulanan ilaçlar kesilerek hastanın tam anlamıyla kendine gelmesi için beklenir. Bu sırada ağrı kontrolleri uygulanarak gerekli olan ilaç kullanımı belirlenir.

Lokal Anestezi
Genel anestezi gibi çok güvenli yöntemlerden biri olan lokal anestezi, enjeksiyonla gerçekleştirilir. Sınırlı bir alana etki eden bu yöntem de ağrının sinir sistemine iletilmesine engel olur. Bölgesel olarak yapılan cerrahi işlemlerde uygulanan bu yöntemde hasta uyanık ve iletişime açık durumdadır.

Sedasyon
Bu anestezi yönteminde hasta dış uyaranlara karşı tepkisiz kalır. Kaygı düzeyini en aza indirmek için yapılır. Kişiye, işlem sırasında konfor sağlar. Ağrılı ve bu şekilde tekrarlayan uyarılara herhangi bir tepki verilmez. 

Anestezik Yöntem Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Anestezi yöntemlerinin gerekli olduğu durumlar arasında kalp, omurga, beyin, transplantasyon gibi pek çok farklı cerrahi uygulamalar yer alır. Kardiyak cerrahi, genel anestezinin gerekli olduğu durumlardan biridir. Kalp ameliyatları kapakçık değişimi, damar tıkanıklığı, bypass ve doğumsal kalp rahatsızlıklarının tedavisini içerir. Açık kalp ameliyatları anestezi konusunda büyük bir hassasiyet gerektirir. İşlem sırasında hastanın hayati bulguları monitör sayesinde izlenir. Anestezi uzmanının uygun gördüğü ilaçlar kullanılarak anestezi işlemi gerçekleştirilir. Uygulama, cerrahi süreç boyunca kontrollü bir şekilde devam ettirilerek hastanın tüm yaşamsal fonksiyonlarının stabil kalması sağlanır.

Omurga cerrahisinde de anestezik yöntemler uygulanır. Yapılan cerrahi işlemin türüne göre anestezi uzmanı tarafından uygun olan teknik belirlenir. Hastanın nörolojik bulguları ameliyat öncesinde değerlendirilir. Aynı zamanda hastanın genel sağlık durumu ve farklı rahatsızlıklarının olması bu konuda yol göstericidir. Anestezi derinliği ise ameliyatın süresine göre ayarlanır. Ayrıca hastaya ameliyat sırasında verilecek olan pozisyon ve hava yolu açıklığının rahat kontrol edilebilmesi açısından genel anestezi tercih edilebilir.Göğüs cerrahisinde genel veya lokal anestezi yöntemlerinden yararlanılır. Lokal anestezide kullanılan ilaç torakal bölgede yer alan epidural aralığa verilebilir. Bu yöntem genel anestezi ile birlikte kombine olarak uygulanabilir. Bu durumda düşük doz anestezi ilaçları kullanılarak işlem sonrasında meydana gelebilecek yan etkilerin azaltılması hedeflenir.

Beyin cerrahisinde özellikle anevrizmalarda monitörizasyon oldukça önemlidir. Kanamanın durumu, kan basıncı dalgalanmaları, emboli gibi faktörler anestezi uygulamasını zorlaştırır. Farklı beyin ameliyatları ve kafa travmalarında hasarın durumuna göre anestezi yöntemi belirlenir. Burada ulaşılmak istenen asıl amaç, hasar boyutunu en düşük seviyede tutmaktır. Transplantasyon cerrahisinde seçilen canlı donörler, sağlıklı bireylerden seçilir. Anestezi işlemleri için donör ve alıcının psikiyatri, göğüs ve kalp sağlığı açısından değerlendirilmesi gerekir. Ameliyat sırasında standart monitörizasyonun yanı sıra kan basıncı değerleri de takip edilir. Bu ameliyatlarda sıklıkla genel anestezi tercih edilir. Yapılan transplantasyon işlemine göre takip edilen bulgularda bazı değişiklikler olabilir. Örneğin akciğer transplantasyonunda pulmoner vasküler direncin artmaması ve kontrol altında tutulması önem taşır. Anestezi uzmanları tarafından anlık olarak değerlendirilen bu durumlarda kombine ilaçlar uygulanabilir.Tüm ameliyatlardan sonra geçen dönemde hastanın ağrı hissetmemesi ve konforlu olması sağlanır. Anestezik ilaçlar belirli periyotlarla hastalara uygulanarak bu dönemin başarılı bir şekilde atlatılması mümkün hale getirilir. 

Anestezide Kullanılan Sağlık Teknolojileri Nelerdir?

Anestezi cihazı, bu sürecin temel ekipmanını oluşturur. Hastanın ihtiyaç duyduğu oksijen, solunum ajanları ve bazı medikal gazların gerekli miktarda uygulanmasını sağlar. Aynı zamanda hastaya yapay solunum yaptırabilir. Cihazın bir parçası olan monitör, yaşamsal fonksiyonların izlenmesi için gerekli donanıma sahiptir. Hasta yaşamını güvenli bir hale getiren bu cihaz, anestezi uzmanı tarafından kullanılır. Bu cihazda bulunan bileşenler arasında solunum devreleri, karbondioksit absorbanı, akım ölçer, manometre, basınç düşürücü valfler, ventilatör ve monitör yer alır. Anestezide gerekli olan bir diğer sağlık teknolojisi ise medikal gaz kaynaklarıdır. Hastaya solunum yoluyla oksijen veya bazı gazların verilmesi için maske kullanılır. Anestezide solunum işleminin yapay olarak gerçekleştirilmesini sağlayan ventilatörler büyük bir önem taşır. Çalışma şekline ve güç kaynağına göre çeşitlilik gösteren bu ekipman, yoğun bakım ünitelerinde de kullanılır. Bu cihazlara ek olarak kullanılan monitör de hayati değere sahiptir. Anestezi süresi boyunca hastanın farklı parametrelerinin kontrolünü sağlayan monitörler, oksijenasyon, solunum, vücut ısısı, dolaşım gibi parametreleri kaydeder. Ayrıca kan basıncı, nabız, kan gazı gibi değerleri ifade eden monitörler son teknolojinin ürünleridir.

Florence Anesteziyoloji Ekibi, Uzmanlıkları ve Özel İlgi Alanları Nelerdir?

Florence anesteziyoloji ekibi çok sayıda profesör doktor, doçent doktor, uzman doktor ve doktor öğretim üyesinden oluşur. Tamamı bu alanda tecrübeli olan ekipler, tüm sürecin sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlanması için gereken tüm müdahaleleri yapar. Aynı zamanda tüm ekip, acil durumlarda yapılması gereken prosedürlerin uygulanması için gerekli donanıma sahiptir. Bilgi ve deneyim açısından bu alanda uzmanlık kazanmış olan ekipler, eğitim ve gelişim anlamında ön sırada yer alır. Özel olarak uzmanlaştıkları alanlar arasında transplantasyon anestezisi, yoğun bakım, doğum anestezisi, kalp cerrahisi anestezisi gibi farklı bölümler yer alır. Aynı zamanda algoloji alanında uzmanlaşmış olan anestezistler de grup bünyesinde çalışmalarını sürdürür. Omurga ağrıları, kanser ağrıları gibi özel durumlar için gerekli uygulamaların yapılması sağlanır.

Anesteziyolojinin Multidisipliner Bakış Açısıyla Diğer Birimler İle İlişkisi Nedir?

Uzmanlıkların farklı birimlerle bir arada uygulanarak yenilikçi yaklaşımlar sergilenmesi, anesteziyolojide önemli bir yer tutar. Yoğun bakım üniteleri, kanser birimleri ve algoloji bölümleri ile multidisipliner bir çalışma yürüten anesteziyoloji, yaşam kalitesinin artırılmasında rol oynar. Anesteziyolojide multidisipliner bir bakış açısının olma nedeni hastanın yaşamsal fonksiyonlarının her koşulda üst seviyede tutulmasıdır.

Multidisipliner bakış açısının uygulandığı alanlar arasında bulunan yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların ağrı hissinin ortadan kaldırılması için anestezik yöntemler uygulanır. Bunun dışında yapay solunumla hayatta kalan hastalar için uzman ekiplerin kontrolü ve bakımı gereklidir. Anesteziyoloji, yapay solunuma ihtiyaç duyan hastaların bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmaları için gerekli olan uygulamayı, multidisipliner bir şekilde gerçekleştirir. Kanser hastaları için uygulanan bu bakış açısında ise tedavi veya hastalık kaynaklı ağrıların giderilmesi hedef alınır. Bu durum aynı zamanda hastanın yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynar. Tedavi sürecinin başarılı bir şekilde atlatılması, anestezi uzmanının öngördüğü ilaçlarla sağlanabilir. Algoloji alanıyla multidisipliner bir şekilde çalışmasını sürdüren anestezi uygulamaları ise benzer şekilde vücut ağrılarının hissedilmesinin önüne geçer. Omurga ve tüm iskelet sisteminin yanı sıra farklı organlarda meydana gelen ve yaşam standardını düşüren ağrıların ortadan kaldırılması için tercih edilir. 

Randevu Alın