Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Nedir?

Fizik tedavi, bireylerde meydana gelen her tür hareket ve fonksiyon bozukluklarının en yüksek seviyede düzeltilmesini hedefler. Rehabilitasyon ise herhangi bir tedavi sürecinin ardından günlük yaşama adapte olunabilmesini kolaylaştıran bir takım terapi yaklaşımlarıdır. Sonuç olarak, insan vücudunda ortaya çıkan işlev problemleri ve bunların çözümüne yönelik tüm tedavi programları ile fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ilgilenir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hem fonksiyonel hem de yapısal hastalıkların tanı ve tedavisinde yer alan temel bir tıbbi bölümdür. Bu bölümde yer alan doktorlar ise genel tıp eğitimlerinin üzerine beyin, omurga, kas gibi sistemleri ilgilendiren hastalıklar ve tedavileri konusunda ileri düzeyde uzmanlığa sahiptirler. Böylelikle fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki tüm teşhis ve tedavi programlarını planlama ve yürütme yetkisini taşırlar. Dolayısıyla aşağıda yer alan başvuru sebeplerinden herhangi birine sahipseniz fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne başvurarak uzman doktorlara danışabilirsiniz:
 • Yakın zamanda geçirilen operasyon öyküsü
 • Kas-iskelet sistemi ağrıları
 • Hareket kısıtlılığı
 • Konuşma bozuklukları
 • Uzun süreli ağrı problemleri
Yukarıda yer alan sebeplere ek olarak daha pek çok tıbbi durumda fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne başvurulması gerekebilir. Bu bölümdeki uzman doktorlar, ilgili şikayetlerinize yönelik olarak gerçekleştirdikleri detaylı incelemelerin ardından tedavi sürecinizi direkt üstlenebilir veya diğer tıbbi branşlar ile birlikte sürdürebilirler.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde Kullanılan Tanı Yöntemleri

Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü, ilgi alanındaki hastalıklar sebebiyle çeşitli tanı yöntemlerini sıklıkla kullanır. Bu bölümde uzman doktorunuz, öncelikle bazı sorular yönelterek aktif problemleriniz ve genel sağlığınız hakkında bilgi edinebilir. Ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümüne özel bir takım muayene yöntemlerini uygulayarak kapsamlı bir inceleme yapabilir. Muayene ile çoğu hastalıkta değerli sonuçlar elde edilirken, toplanan bilgilerin net bir tanıya dönüşebilmesi amacıyla bazı ek tetkikler gerekir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde kullanılan tanı yöntemleri ise şöyledir:
 • Biyokimyasal testler: Genel sağlık profilinin oluşturulmasına yardımcı tetkiklerdir. Kan, idrar gibi vücut sıvıları kullanılarak gerçekleştirilir.
 • Radyolojik görüntüleme: Aktif şikayeti kapsayan bölgenin özelliklerine göre farklı teknikler ile uygulanabilir. Organ ve dokuların detaylı biçimde incelenmesine olanak sunar. Ultrason, vücutta pek çok bölgede kullanılan ve ses dalgaları aracılığıyla görüntü elde edilen bir yöntemdir. Röntgen, kemik ve akciğer gibi bölgelerin görüntülenmesinde faydalı olan hızlı bir tekniktir. Bilgisayarlı tomografi ise birçok organ ve yapının detaylı şekilde incelenmesine imkan sunan bir diğer radyolojik yöntemdir. Manyetik rezonans görüntüleme, özellikle yumuşak doku içeren bölgelerin hassas biçimde değerlendirilebilmesini sağlayan tetkik çeşididir. Bahsedilen bu yöntemlere ek olarak sintigrafi, pozitron emisyon tomografi gibi farklı çekim teknikleri de mevcuttur.
 • Elektrodiagnostik araçlar: Hedef alandaki elektriksel aktivitenin ölçülmesinde kullanılan tetkiklerdir. Elektromiyografi, kasların uyarımı ve bunu yapan sinirler hakkında bilgi sunan bir yöntemdir. Çeşitli hareket bozukluklarının ve sinir sıkışma sendromlarının teşhisinde kullanılabilir. Elektroensefalografi ise beyindeki elektriksel hareketin değerlendirilmesini sağlayan bir diğer tekniktir. Nöbet, epilepsi, uyku bozuklukları gibi farklı problemlere yönelik uygulanabilir.
Florence Nightingale Hastaneleri, tüm tanısal yöntemleri en güncel teknolojiye sahip araçlar ile hizmete sunar. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümündeki uzman doktorlarımız, gerekli tüm tetkiklerden faydalanarak tanıyı netleştirirler. Bu sayede, bireylerin şikayetlerine sebep olan etkenler net bir biçimde belirlenerek; uzman doktorlar tarafından planlanan özel tedavi programları ile giderilirler.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Vücutta oluşan işlev bozuklukları, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünün ilgi alanına girer. Florence Nightingale Hastaneleri olarak hareket, konuşma gibi fonksiyonları bozan her tür sağlık problemi için fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümümüzde hizmet verilir. Bu kapsamda, bölüm içerisinde tedavi edilen hastalıklar ise aşağıdaki gibi listelenebilir:
 • Beyin hastalıkları: Beyin, vücutta sürdürülen işlevlerin birincil komuta merkezidir. İnme, multiple skleroz, serebral palsi gibi hastalıklara bağlı olarak beyin tarafından yürütülen bazı kabiliyetler etkilenebilir.
 • Kronik ağrı: Uzun süredir devam eden ve kişiyi rahatsız eden niteliğe sahip olan bu ağrı türü, çeşitli faktörler sebebiyle gelişebilir. Fibromiyalji, vücudun değişken bölgelerini etkileyen bir kronik ağrı çeşididir. Kompleks bölgesel ağrı sendromu ise belli bir alanı etkileyerek burada şiddetli ve yıpratıcı türde şikayetlere sebep olur. Bunlar dışında yer alan ve kronik ağrı ile kendini gösteren farklı türler de mevcuttur. Her bir farklı form, uzman doktorlar tarafından teşhisi konularak uygun biçimde tedavi edilmelidir.
 • Artrit: Eklem bölgesinin yangısal süreçler nedeniyle hasar gördüğü bir hastalık türüdür. Romatoid artrit, osteoartrit veya gut artriti gibi formlara ek olarak daha birçok farklı şekilde gözlenebilir. Tedavi edilmeyen durumlarda ise ilerleyerek kişinin hareket kabiliyetini önemli ölçüde bozabilir. Ek olarak tekrarlayan ağrı ataklarına sebep olabilir.
 • Omurilik hasarı: Omurilik, baş ve kalça hizaları arasında yer alan ve vücuda dağılan sinirler ile beyin arasındaki iletişimi sağlayan bir yapıdır. Omurilik hasarı, o seviyeden itibaren dağılan sinirlerin iletimini bozduğundan ötürü çeşitli fonksiyon problemlerine yol açabilir. Bahsedilen bu problemler, uygun yöntemler ile tedavi edilmediklerinde ise kalıcı işlev bozuklukları görülebilir.
 • Kas-iskelet sistemi ağrıları: Boyun, sırt, bel ağrıları, skolyoz hastalığı, kalça ve diz ağrıları, prostat bozuklukları, karpal tünel sendromu, tenisçi dirseği gibi rahatsızlıklar fizik tedavi alanına girer.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde Yapılan İşlemler Nelerdir?

Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü, kendine özgü tetkik ve işlemler içeren branştır. Muayene esnasında, her bölgeye yönelik özel testler ile kapsamlı bilgi elde edilir. Bu sayede diğer yöntemler ile saptanamayan problemler bile kolaylıkla ortaya konulabilir. Tedavide ise özellikle cerrahi gerektirmeyen düzeylerdeki hastalıklara yönelik çeşitli fiziksel terapiler uygulanır. Buna ek olarak doktor tarafından uygun görülen ilaçlar da tedaviye eklenebilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde uygulanan temel işlemler ise aşağıdaki şekildedir:
 • Fiziksel terapi
 • Işınsal terapi
 • Elektriksel stimülasyon
 • Ödem kontrolü
 • Kuru iğne işlemi
 • Hidroterapi
 • Eklem içi enjeksiyon tedavileri
 • Ultrason eşliğinde sinir bloğu tedavileri
 • Medikal pilates
 • EMS
 • Skolyoza yönelik schroth tedavisi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde Uygulanan Tedaviler

Her tedavi, hastalığın türüne ve kişisel özelliklere göre biçimlendirilir. Florence Hastaneleri, uluslararası tıp literatüründe yer alan en güncel tedavi yöntemlerini benimseyerek sağlık hizmeti sunar. Florence fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ise bu branşa ait tüm hastalıkların tedavisini, alanında uzman doktorlar tarafından oluşturulan programlar eşliğinde gerçekleştirir. Bölüm içerisinde yer alan tedavi çeşitleri ise aşağıdaki gibidir:
 • Rehabilitasyon: Operasyon sonrası iyileşme dönemi, ilgili hastalık tarafından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen her fonksiyon için kritik öneme sahiptir. Bu dönemde uygulanan doğru rehabilitasyon programları sayesinde bireyler, kısa sürede sağlıklı bir yapı kazanarak normal günlük yaşantılarına devam edebilirler. Rehabilitasyon, bireyi normal yaşantısı için hem fiziksel hem de duygusal açıdan hazırlayan önemli bir evredir.
 • Ağrı tedavisi: Hastanelerimizdeki fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde uzman doktorlar, ağrıya sebep olan temel nedene göre farklı tedavi yöntemlerini uygularlar. Kuru iğneleme, özellikle tetik nokta tedavisinde belirgin sonuçlar verdiği gösterilen bir terapidir. Hidroterapi, suya belli bir akım ve sıcaklık kazandırılarak uygulanır. Bazı ağrı türlerinde etkilidir. Elektroterapi, fotobiyomodülasyon gibi farklı yöntemler de doktorun uygun gördüğü durumlarda uygulanan işlemlerdir. Doktorunuz, tüm bu fiziksel terapi çeşitlerine ek olarak ilaç enjeksiyonları yardımıyla da ağrı probleminizin giderilmesine destek olabilir.
 • Manuel terapi: Kas ve iskelet sisteminin yapısal veya fonksiyonel bozukluklarında uygulanan bir tedavidir. Hareket kabiliyetinde aksaklığa sebep olan kas ve tendon gibi yapılar hedeflenerek, bu bölgelere özel hareketler eşliğinde bir tedavi programı hazırlanır. Hastanemiz bünyesindeki uzman doktorunuz, bu programın işleyişi ve egzersizlerin uygulanma biçimi hakkında sizi detaylı bir şekilde bilgilendirir. Ardından, sertifikalı fizyoterapistler eşliğinde gerekli egzersiz ve hareketler uygulanır. Doğru biçimde ve uygun sayıda uygulanan terapi sonucunda ise belirgin sonuçlar elde edilebilir.
 • Akupunktur: Vücuttaki bazı noktaların ince uçlu iğneler yardımıyla uyarıldığı bir tedavi şeklidir. Akupunktur terapisi, hastanelerimiz bünyesinde bu alanda belli sertifikalara sahip uzman doktorlar tarafından uygulanır.
 • Enjeksiyon tedavisi: Kortikosteroid, inflamasyon olarak tanımlanan yangısal süreçleri baskılayan ve bu sayede ağrı ve benzeri şikayetlerin hafiflemesine destek olan bir ilaçtır. Uzman doktorlarımız, gerekli durumlarda tetik nokta gibi hastalıkların tedavisinde hedef bölgeye doğrudan ilaç uygulamaları gerçekleştirebilirler. Bu sayede farklı yöntemler ile vücuda alınan ilaçlardan daha etkili bir biçimde tedavi sağlanabilir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde Kullanılan Sağlık Teknolojileri

Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü, gerek tanı gerek tedavi aşamalarında güncel sağlık teknolojilerinden faydalanan bir özelliktedir. Florence fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü içerisinde rutin bir şekilde kullanılan sağlık teknolojileri ise aşağıdaki biçimdedir:
 • Ultrason
 • TENS (Transkutanöz elektriksel nöromüsküler stimülasyon)
 • NMES (Nöromüsküler elektriksel stimülasyon)
 • İyontoforez
 • Yüksek yoğunluklu lazer
 • EMS
 • Radyofrekans

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İçin Neden Florence’i Tercih Etmeliyim?

Florence Nightingale Hastaneleri, kurulduğu dönemden itibaren tıbbi gelişmeleri takip ederek en iyi standartlardaki sağlık hizmetlerini benimseyen bir kurum anlayışına sahiptir. Bu amaç doğrultusunda bölümlerimizde yer alan doktorlaırmız her yıl kendi branşlarındaki ulusal ve uluslararası sağlık etkinliklerine katılarak güncel tedavi yaklaşımlarını incelerler. Hastanelerimizde ise en son teknolojik donanıma sahip cihazlar kullanılarak uzman teknisyenlerimiz tarafından rutin bakımlar sürdürülür. Böylece bireylerin tanı ve tedavi süreçlerinde ihtiyaç duyulan her tür imkanın uluslararası kalite standartlarına uygun bir şekilde sunulması amaçlanır. Florence fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ise uzman doktor kadrosu ile bu alan içerisindeki tüm hastalıkların tedavilerini sürdürür.

Florence Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ekibi İle Tanışın

Florence fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde yer alan doktorlarımız, alanlarındaki uzmanlıklarına ek olarak alt branşlardan herhangi birinde de ileri seviye tıbbi çalışmalarda bulunurlar. Bu sayede doktorlarımız, ilgili oldukları branş bünyesindeki her hastalığın tedavisinde en yeni yaklaşımları takip ederek uygularlar. Böylece bireylerin sağlık problemlerine yönelik olarak o alanda yıllarca birikim ve tecrübeye sahip doktorlar tarafından tedavi programı oluşturulur. Doktorlarımızın çalıştıkları üst düzey uzmanlık alanları ise aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir:
 • Ortopedik fizik tedavi
 • Geriatrik fiziksel terapi
 • Kardiyovasküler ve pulmoner rehabilitasyon
 • Pediatrik birim (schrot tedavisi)

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İle İlgili Diğer Bölümler

Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü, ilgilendiği hastalıklar sebebiyle hem tanı hem de tedavi aşamalarında diğer tıbbi bölümler ile birlikte faaliyet gösterir. Florence Hastaneleri, sağlık hizmetinde multidisipliner bir bakış açısı izleyerek bireyler için kapsamlı bir yaklaşımı hedefler. Hastanelerimiz bünyesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ile birlikte çalışan diğer tıbbi birimlerimiz ise şu şekildedir:
 • Nöroloji: Bilişsel ve fonksiyonel bozukluklara sebep olan beyin ve omurilik hastalıklarının tanı ve tedavi evrelerinde yer alır.
 • Psikiyatri: Fonksiyon bozuklukları ile birlikte görülen psikiyatrik problemlerin tedavisinde ve rehabilitasyon döneminde fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ile birlikte çalışabilir.
 • Ortopedi: Cerrahi yöntemler ile tedavi edilebilen hareket sistemine ait hastalıklarda katkı sunar.
 • Radyoloji: Tanı aşamasında kullanılan görüntüleme yöntemlerine ait sonuçların yorumlanmasında görevlidir.

Randevu Alın