Radyoloji

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Radyoloji Bölümü, tüm radyolojik inceleme alanlarında yılın 365 günü, 24 saat kesintisiz faaliyet gösteriyor.

Radyoloji Bölümümüzde; öğretim üyeleri, radyoloji uzmanı hekimler, radyoloji teknikerleri ve tıbbi sekreterlerden oluşan geniş bir radyoloji ekibi hizmet veriyor.

Bölümümüzde yapılan direkt incelemelerin tümü radyoloji uzmanlarının kontrolünde, deneyimli radyoloji teknisyenleri tarafından yapılıyor. İncelemeler, acil tıbbi durumlarda anında raporlanıyor ya da klinisyen hekim tarafından derhal bilgi veriliyor.

Direkt radyolojik incelemeler, Radyoloji Bölümü’nde özelliklerine göre dijital veya konvansiyonel röntgen sistemleriyle yapılıyor. Bu incelemeler gerekli durumlarda portable yani hastanın bulunduğu yere taşınabilen radyografi cihazlarıyla, ameliyathanede ise C-kollu skopi cihazıyla da yapılabiliyor.


Radyoloji Bölümünde Tanı Amaçlı Kullanılan Cihazlar

 • 1,5 T Manyetik Rezonans (MR)
 • 3T Manyetik Rezonans (MR)
 • Çok kesitli (16 ve 64 dedektörlü) bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Çok kesitli (128 dedektörlü) çift tüplü bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Ultrasonografi (USG)
 • Renkli doppler ultrasonografi (RDUS)
 • Dijital anjiyografi (DSA)
 • Konvansiyonel röntgen
 • Panoramik röntgen
 • Dijital mamografi
 • Standart mamografi
 • Kemik yoğunluk ölçüm cihazı

Radyoloji Kapsamında Yapılan Görüntüleme Yöntemleri*

 • Direkt grafi
 • Ultrasonografi (USG)
 • Renkli doppler ultrasonografi (RDUS)
 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Bilgisayarlı tomografik anjiyografi
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MR)
 • Manyetik rezonans görüntüleme anjiyografisi
 • Manyetik rezonans spektroskopi
 • Manyetik rezonans perfüzyon
 • Manyetik rezonans diffüzyon
 • Manyetik rezonans traktografi
 • Fonksiyonel manyetik rezonans
 • Dijital subtraksiyonanjiografi (Kateteranjiografi)
* Hangi hastalıkta, hangi yöntemin kullanılacağı; hastaya, hastanın yaşına, durumun aciliyetine ve aranan hastalığa göre değişiklik gösteriyor.

Grup Florence Nightingale Radyoloji Bölümü’ndeki Yan Dallar Nelerdir?

 • Girişimsel Radyoloji: Radyoloji Tıbbi Bölümü’nde kanserle ilişkili veya ilişkisiz önemli girişimler Girişimsel Radyoloji Merkezi’nde yapılıyor. Bunların arasında kalp-damar hastalıkları ve tüm organ sistemlerinin damarla ilişkili bozuklukları, kanamaların tanı ve tedavisi ile dünya standartlarında kalitesi kanıtlanmış olan kanser tedavisi de yer alıyor. Girişimsel Radyoloji Merkezi hakkında daha detaylı bilgiye <Girişimsel Radyoloji Merkezi> adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Nöroradyoloji: Bu birimde; beyin, omurilik ve baş-boyun bölgesi hastalıklarına görüntüleme yöntemleri kullanılarak tanı konulmasını sağlanıyor. Grup Florence Nightingale Nöroradyoloji Birimi’nde girişimsel nöroradyoloji teknikleri ile hastalarımızın doğru tanı ve etkili tedavi alması için alanında uzman hekimler ve ekipler, çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Günümüzde tıp teknolojilerinin gelişmesi sonucu radyolojinin önemli yan dallarından biri haline gelen nöroradyoloji, kendi içinde iki ayrı bölüme ayrılıyor:
 • Tanısal Nöroradyoloji: Radyoloji ana disiplininde kullanılan tüm görüntüleme yöntemleri kullanılarak merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi, baş-boyun bölgesi ile göz hastalıklarının tanı ve takibi yapılıyor.
 • Girişimsel Nöroradyoloji: Bu bölümde; beyin, omurilik, baş-boyun bölgesi ve gözü ilgilendiren bazı hastalıkların tedavisi yürütülüyor. Nöroradyoloji Birimi’nde gerçekleştirilmekte olan işlemler hakkında detaylı bilgiye <Nöroradyoloji Birimi> adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Onkolojik Görüntüleme: İleri onkolojik görüntüleme kapsamında, fonksiyonel ve moleküler görüntüleme yer alıyor. Bu da tümör dokusunun erken evrede saptanmasında önemli aşama katedilmesine yardımcı oluyor. Günümüzde, yeni nesil görüntüleme araçları sayesinde onkolojik hastaların tanı, evreleme, tedaviye verdiği yanıtlar ile kanser hastalığının klinik seyir sırasındaki davranışı daha kapsamlı değerlendiriliyor. Böylece kanser tipine uygun tedavinin seçimi ve hedefe yönelik tedavi planlaması yapılarak, tedavinin başarı oranı yükseltilebiliyor.

Bölümümüz Radyoloji alanındaki teknolojik yenilikler yakından takip ediyor

Grup Florence Nightingale Hastaneleri, 30 yılı aşan deneyimi ile gelişmiş onkoloji merkezinde çeşitli kanserlerin tanı ve tedavisinde dünya ortalamalarının üzerine çıkarak, görüntüleme teknolojisindeki yenilikleri ülkemizin hizmetine sunuyor. Öte yandan, yetkin tıbbi bilgi ve yeni nesil teknolojilere aynı anda ulaşmakta zorlanan çok sayıda yabancı hasta için kür şansını yakalamak adına umut oluyor ve olmaya da devam ediyor.

Türkiye’de ilk PET BT (Bilgisayaralı Tomografi) kurulumunu gerçekleştiren hastanemiz, dünyada sayılı araştırma merkezlerinde bulunan PET MR cihazını da 2015 yılında ülkemize kazandırmış bulunuyor.

Hastanemizde onkoloji tanısı için gerekli üstün teknoloji ürünü olan 1,5 Tesla ve 3 Tesla MR cihazları, çok kesitli bilgisayarlı tomografi cihazı, hareketli organlarda hedefe yönelik radyoterapi imkanı sağlayan bilgisayarlı tomografi teknolojisi, mamografi ve ultrasonografi cihazları da yer alıyor. Bölümlerimizde; gelişmiş PACS ve iş istasyonları ile kanser tanısını güçlendiren özel yazılımlar sayesinde, dünyanın ileri onkoloji görüntüleme üniteleriyle aynı teknolojik donanım bulunuyor.

Hastanemizde bulunan diğer onkolojik görüntüleme cihazları ise şunlar:

 • Tümörün damarlanmasının ölçülmesi için damardan kontrast madde verilmesini içeren Perfüzyon MR,
 • Tümör damarlanmasını, kontrast madde vermeden hesaplamaya olanak sunan ve yeni geliştirilen bir Diffüzyon MR tekniği olan IVIM (Intravoxel Incoharent Motion),
 • Hücre ölümünü tespit eden Diffüzyon MR ve PET,
 • İyi ve kötü huylu tümör ayrımında kullanılan MR Spektroskopi.

Randevu Alın