Sık Sık Düşme

Belirli bir nedene bağlı olmaksızın sık düşmeleri olan hastalarda omurga hastalıkları ve buna bağlı omurilik ve sinir sıkışıklıkları akla gelmeli