Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Minnesota çok yönlü kişilik envanteri (MMPI) yaygın olarak kullanılan kişilik testidir.
Uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak değerlendirmeye amaçlayan bir testtir. 
Test hem değerler, tutumlar hem de psikopatolojik belirtiler hakkında zengin bilgi sağlar.