Mamografi İncelemeleri

Mamografi meme dokusu hastalıklarının tanısında kullanılan özel bir incelemedir. Tarama amaçlı olarak, klinik bulgusu olan hastalarda, meme hastalığının takibi amacıyla kullanılmaktadır. kontrol incelemesi radyoloji uzmanının aktif kontrolün altında radyoloji teknisyenleri tarafından yapılmakta incelemelerin tümü aynı gün radyoloji uzmanları tarafından değerlendirilip, raporlandırılmaktadır.

Cihazların ileri teknolojiye sahip olması, hastaya yapılan kompresyonu ve hastanın aldığı dozu minimuma indirgemektedir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

BT insan vücüdunun herhangi bir bölümünün kesitsel olarak incelenmesi yöntemidir. Bölümümüzde bulunan Spiral BT cihazı ile tüm vücut kesitsel olarak incelenebilmektedir.
Her incelemeden önce hastalarımız yapılacak tetkik konusunda bilgilendirilmekte ve önceden yapılacak hazırlıklar detaylı olarak anlatılmaktadır.

BT incelemesi radyoloji teknisyenleri tarafından yapılmakta olup, Radyoloji uzmanları tarafından aktif olarak inceleme sırasınca kontrol edilmektedir..

Tüm incelemeler radyoloji uzmanları tarafından en kısa zamanda raporlanmakta olup gerekli olduğu taktirde incelemeyi isteyen doktor ile temasa geçilmektedir.

Ultrasonografi / Renkli Doppler Ultrasonografi

Bölümümüzde Renkli doppler yapabilen ileri teknolojiye sahip ultrasonografi (US) cihazı ile tanısal ya da girişimsel tüm uygulamalar deneyimli Radyologlar tarafından bizzat yapılmakta ve raporlandırılmaktadır.

Tüm batın, tiroid, toraks, bebeklerde kalça ve beyin gibi tüm US incelemeleri bölümümüzde yapılabilmektedir. Non-invasive bir tetkik yöntemi olan US´nin tıpta geniş bir uygulama şansı kazanmış olması bu tetkik yönteminden yararlanma alanlarını da arttırmış bulunmaktadır.

Doppler ile ektremite damarları, boyun damarları, batın damarlarındaki patolojiler incelenebilmektedir. US ile saptanan lezyonların damarlanması hakkında bilgi edinilebilmektedir.

Kemik Dansitometri

Bölümümüzde kemik yoğunluğunun ölçülmesinde, çağımız hastalığı osteoporoz tanısında kullanılan dansitometre cihazı bulunmaktadır.

Girişimsel Tetkikler

Değişik görüntüleme tetkikleri eşliğinde (BT,US) hastanemizde girişimsel tanı incelemeleri yapılabilmektedir.