Kol ve Omuz Ağrıları

Donmuş omuz sendromu omuz ekleminde ağrı ve hareket kısıtlılığı ile kendini gösterir. Genellikle omuza yönelik bir darbe sonrası gelişir. Hasta omzunu hareket ettirmeye çalıştığında şiddetli ağrı duyar.

Golfçü dirseği

Golfçü dirseği, dirseğin iç tarafındaki kemik çıkıntıda ağrı ve hassasiyetle karakterize bir durumdur. El bileğinin bükülmesi işlevinden sorumlu kol kaslarının aşırı kullanılmasıyla tendonlar yapıştıkları bölgede tekrarlayan çekme kuvvetine maruz kalırlar ve tendonlarda yangı, küçük yırtıklar ve ağrı oluşur. Tedavi olarak ağrı geçinceye kadar aralıklarla, 30 dakika boyunca dirseğe buz uygulaması yapılır, ağrı kesici ve gerekirse medial epikondil çevresine kortizon enjeksiyonları uygulanır.

Tenisçi dirseği

Tenisçi dirseği, dirseğin dış tarafındaki kemik çıkıntıda ağrı ve hassasiyetle karakterize bir hastalıktır. Tenisçi önkol kaslarının fazla kullanılmasından kaynaklanan bir durumdur. Bu kaslar aşırı kullanıldıklarında kirişlerde reaksiyon ve ödem, tekrarlayan küçük yırtıklar ve ağrı oluşur.
Tenisçi dirseğine neden olan aktivitelere, tenis, marangozluk, uzun süre klavye ile yazı yazmak ve örgü örmek örnek olarak verilebilir.
Tedavide ağrı geçinceye kadar, dirseğe 2-3 gün süreyle 3-4 saatte bir 20-30 dakika buz uygulanması, dirseklik ve ağrı kesici ilaç kullanılması önerilir.
Karpal tunel sendromu, bileğin aşırı kullanımına bağlı elde ve kolda ağrı ve uyuşuklukla seyreden bir rahatsızlıktır. Karpal tünel bilekte sekiz küçük kemiğin ve çeşitli bağların oluşturduğu bir geçittir ve bu geçitten yaklaşık dokuz tendon geçer. Bu geçitin içinde elin bir bölümünün duyusunu ve hareketini sağlayan median sinir de yer alır. Tünelin içinde yer alan yapıların genişlemesi ile median sinir baskı altında kalır ve hasta parmaklarında, bileğinde ve kolunda ağrı, uyuşma ve karıncalanma hisseder.
Tedavide şikayetleri hafif olan hastalara konservatif bileklik kullanılır. B-6 vitamini şikayetlerde gerileme sağlayabilir. Karpal tünel içine kortizon enjeksiyonu da mümkündür. Bu tedavilerle iyileşme sağlanamazsa karpal tünel cerrahi operasyonla gevşetilir.