Göğüs ağrısı (Angina pektoris)

Göğüs ağrısı kalp hastalıklarının en önemli ve en sık rastlanan belirtilerinden biridir.

Angina Pektoris nedir?

Koroner arter hastalığı yani kalbi besleyen damarların daralması veya tıkanması nedeniyle kalbin yeterince oksijen alamaması sonucu duyulan göğüs ağrısına verilen isimdir. Angina Pektoris kalp krizinin habercisi olabilir.

Angina pektoris'in tipik özellikleri nelerdir?

  • Koroner damarların daralması veya tıkanması sonucu oluşan göğüs ağrısının tipik özellikleri;
  • Genellikle yavaş yavaş artar ve yayılır.
  • Genellikle ağrı yorulunca, heyecanlı, sinirli, üzüntülü bir durumdayken başlar ve dinlenince geçer.
  • Genellikle ağır bir yemeği takiben ortaya çıkar.
  • Yorucu bir iş, yürüyüşle meydana gelir.
  • Genellikle retrosternal (iman tahtasının arkasında) veya orta hattın hafif solunda, sternumun altında hissedilir.
  • Ağrı nadiren sol meme altına yayılan bir ağrı da olabilir. Kalp kasının kanlanamadığı durumlardaki ağrı, her iki taraftan göğüse ve kollara (daha çok sol kol), boyuna ve alt çeneye yayılma eğilimindedir. Bazen arkaya ve enseye doğru da yayılabilir.
  • Yukarıda bahsedilen tipik angina pektoris bulguları var ise en yakın tıbbi merkeze baş vurulması ve kalp krizinin ekarte edilmesi için gerekli laboratuar ve görüntüleme tetkiklerinin yapılması önerilir.


Göğüs ağrısı kalp kökenli olup başka rahatsızlıkları işaret ediyor olabilir mi?

Kalp kasının kanlanmasının bozulmasına bağlı gelişen ağrıya angina pektoris deriz ve yukarıda tipik özelliklerinden bahsettik. Öte yandan göğüs ağrısı nefes alıp vermekle, göğüs hareketleriyle ve sırt üstü yatınca artıyor ve öne doğru eğilince hafifliyorsa bu kalbe bağlı başka rahatsızlıkların da habercisi olabilir. Ana atardamarın yırtılması (Aort disseksiyonu), kalbi dışardan saran zarın iltihabı (perikardit), mitral kapak prolapsusu da kalp kasının kanlanma bozukluğuna bağlı olmayan göğüs ağrılarına yol açabilir.

Örneğin kalp zarı iltihabı (perikardit) ateş, nefes darlığı, çarpıntı ile birlikte seyreden göğüs ağrısı yapabilir. Ana atar damar yırtılmasında (aort disseksiyonu) çok şiddetli bir ağrı duyulur. Hasta damar yırtılmasını, yırtılma şeklindeki ağrıyı net olarak hissedebilir. Ağrıyla birlikte hastada terleme, morarma, tansiyon düşmesi, fenalık hissi, baygınlık olur; kol ve bacaklar morarır.

Göğüs ağrısının kalp dışı nedenleri de olabilir mi?


Evet göğüs ağrısının kalp dışı nedenleri de olabilir. Batıcı veya saplanıcı tarzda, ani olarak maksimum şiddette oluşan ağrılar, genellikle kalple ilgisi olmayan, kas-iskelet veya sinir kökenli ağrılardır.

Kas, kaburga, omurga, yemek borusuna ait ağrılar da göğüste hissedilebilir. Yemek borusunun (Özofagusun) spazmı, yemek borusunda reflü veya yırtılma, midede ülserde gastroentestinal kökenli göğüs ağrılarına yol açabilir. Anksiyete, depresyon, kardiyak psikoz, kişisel çıkar amaçlı psikojenik nedenlerle de oluşan göğüs ağrıları vardır.

Toraks çıkış sendromu, servikal-torasik omurda dejeneratif eklem hastalığı, kostokondrit, herpes zoster(zona), göğüs duvarı ağrı ve hassasiyeti gibi nörojenik, kas-iskelet sistemine bağlı sebepler de göğüs ağrılarını oluşturabilir.

Göğüs ağrısı akciğer kaynaklı da olabilir mi?

Evet, göğüs ağrısı akciğer kaynaklı da olabilir. Akciğer enfarktüsü ile beraber olan veya olmayan akciğer embolisi, plevrayı da (akciğer zarını) kapsayan pnömoni (zatürre) de göğüs ağrısına neden olabilir. Plörezi (akciğer zarının iltihabı, su toplaması) daha ziyade yan ağrısıyla kendini gösterir. Akciğer zarı hastalıklarında (plörezi) da benzer tipte ağrı vardır.

Ana akciğer damarı ve dallarının pıhtıyla tıkanmasında göğsün ortasında şiddetli bir ağrı olur. Aynı zamanda öksürük, kanlı balgam, çarpıntı ve morarma vardır.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz