Emdr Nedir?

Bu sistemde travmatik bir deneyim olan kanser tanısını alması ile bireyi rahatsız eden olaylar döngüsünün yaşanmaya başlanması ve bireyin kendi mevcut sisteminin bozulması durumu söz konusudur.

Kanser hastalarının hayatlarında tanıyı almadan önce başlayan her yeni deneyimin eşlik ettiği duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgilerin tanıyı aldıktan sonraki bilgileri ile birleşip anı ağlarında bütünleşmesi süreci ile karşımızda çıkan hastada öğrenme mekanizması aktif şekilde işlerliğini gösterir. Bu sistemde travmatik bir deneyim olan kanser tanısını alması ile bireyi rahatsız eden olaylar döngüsünün yaşanmaya başlanması ve bireyin kendi mevcut sisteminin bozulması durumu söz konusudur.

EMDR ile kişinin kendi hastalığına ve tedavi sürecine ilişkin olumsuz inançları (mesela; ben iyileşemem,başkalarına muhtacım gibi), olumsuz duygusal tepkileri (tedavinin sonucunda ne olacağından korkuyorum gibi),

Olumsuz somatik tepkileri (kemoterapiye gelmeden önceki gece nefesim kesilmeye başlıyor gibi) durumlar aslında problemin kendisi değil, semptomların şimdiki zamanda dışa vurumudur. Psiko- onkolojide EMDR tedavisi ile semptomlar ortadan kalkmakla kalmazkişinin yaşam kalitesi ve kişisel gelişimine de olumlu katkıda bulunur.

b) Psiko-onkolojide Bilişsel Davranışçı terapi:

Hastanın hastalığına ilişkin çarpık düşüncelerini ve inançlarını fark etmesini sağlamak ve onları sağlıklı inançlara dönüştürmek için kullandığımız bir diğer yöntem ise Bilişsel Davranışçı Terapi'dir. Bu yaklaşımda amaç hastanın hastalığına ilişkin yaşadığı bu zorlu süreçte çevre ile yeni rollerinde uygun ilişkiler kurmak ve buna bağlı olarak gözlenebilen davranış değişikliği esastır.

Tedavide danışan ile terapistin hastanın hastalık sürecine ilişkin yaşadığı zorlayıcı sorunları belirlemesi ve işbirliği esasına dayanarak duygu, düşünce, davranış arasındaki döngüyü şimdi ve burada kişide oluşturduğu gündem maddelerini esas alarak alternatif çözüm yolları arayış sürecidir.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
Emdr Nedir? biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
GSM
Eposta Adresiniz