Damarsal Hastalıkların Tanı ve Tedavisi

Damar sertliği (ateroskleroz) ve vaskülit (damar iltihabı) gibi damar tıkanıklığına neden olan hastalıklar anjiyografi ile teşhis edilir ve balon anjiyoplasti / stent ile tedavi edilebilir.

Hemanjiyom (damar yumağı) ve damarsal malformasyonların (AVM) anjiyografi eşliğinde embolizasyon ile tedavileri mümkün olabilir.

Beyin anevrizmaları (baloncukları), ekstremite (uzuv) anevrizmaları, iç organ damarlarının anevrizmaları (visseral anevrizma) ve ana atar damarı, aort anevrizmaları ameliyatsız olarak yine anjiyografi eşliğinde embolizasyon veya özel stentler ile (endogreft, cover stent, akım yönlendirici stent vb.) tedavi edilir.

Bacak varisleri lazer ile ameliyatsız olarak tedavi edilebilir.

 

 • Bacak ve alt ekstremite anjiyografisi
 • Karotis, vertebral, beyin ve spinal anjiyografi
 • Kol (üst ekstremite) anjiyografisi
 • Pulmoner (akciğer) ve bronşiyal anjiyografi
 • Renal (böbrek) anjiyografisi
 • Mezenterik damar (bağırsak damarları) anjiyografisi
 • Çölyak,hepatik (karaciğer) anjiyografisi
 • Torakal aorta, abdominal aorta anjiyografi
 • Aort anevrizması ( endogreft ile ameliyatsız tedavi)
 • Periferik ve visseral arterlerin anevrizması
 • Beyin anevrizması ameliyatsız tedavisi
 • Hemanjiyom
 • Karaciğer hemanjiyom
 • Venöz malformasyonlar 
 • Arteriovenöz malformasyonlar (AVM)
 • Lenfanjiyom
 • Lenfosel, lenfokist
 • Perferik arter hastalığı, stent-balon anjiyoplasti tedavisi
 • Şah damarı (karotis) tıkanıklığı, stent ile tedavisi, Karotis Stent
 • Bacak damar tıkanıklıkları (ateroskleroz, buerger hastalığı, diyabetik ayak) 
 • Mezenterik iskemi, mezenterik tromboliz
 • Renal arter darlığı, renal arter stent
 • Lazer ile varis tedavisi
 • Derin ven trombozu
 • Pulmoner emboli
 • Vena cava filtresi
 • Periferden santral damar yolu (PICC)
 • Santral venöz kateter – tünelli ve tünelsiz
 • Varikosel ameliyatsız tedavisi
 • Priapism- High Flow Priapism
 • Yabancı cisim çıkarılması
 • Renal ven kan örnekleme – Renal venöz sampling
 • Adrenal ven kan örnekleme – Adrenal venöz sampling
 • Paratiroidi ven kan örnekleme – Paratiroidi venöz sampling
 • TIPS – Transjuguler Intrahepatik Portosistemik Şant
 • Hemodiyaliz fistül tedavisi
 • Venöz darlık-tıkanıklık stent