İnfeksiyöz Myokardit Tanısı

Yaşa, akut veya kronik oluşuna ve kişinin verdiği immün yanıta göre asemtomatik tablodan kronik myokardit + dilate kardiyomyopatiye kadar değişen tablolar görülebilir. Yenidoğanlarda çok ağır ve hızlı seyrederken, süt çocukları ve oyun çocuklarında ancak kardiyomyopati gelişince tanı konulur.

Çeşitli etkenlere bağlı olarak kalp kasının inflamasyonu ve nekrozudur.

Akut ve kronik Coxsackie B virus myokarditi tipik örneğidir (%50'sini oluşturur).

İnfeksiyöz myokardit tanısı

Yaşa, akut veya kronik oluşuna ve kişinin verdiği immün yanıta göre asemtomatik tablodan kronik myokardit + dilate kardiyomyopatiye kadar değişen tablolar görülebilir. Yenidoğanlarda çok ağır ve hızlı seyrederken, süt çocukları ve oyun çocuklarında ancak kardiyomyopati gelişince tanı konulur.

Coxsackie B'li Bir Yenidoğanda: Ateş, taşikardi, gallop ritmi, siyanoz, kül rengi deri (şok bulgusu), solunum distresi, ağır kalp yetersizliği ve hepatomegali vardır. Muayenede kalp sesleri derinden gelir, asidoz bulguları mevcuttur ve apekste mitral yetersizliği üfürümü duyulabilir.

Coxsackie B'li Büyük Çocuk/Erişkin: Ateş, çarpıntı, göğüs ağrısı, gripal enfeksiyon bulguları, gallop ritmi, disritmi, kalp yetersizliği bulguları, mitral ve triküspid yetersizliği bulguları vardır. Tele ve EKG bulguları aynıdır.

Sedimentasyon yüksek, kalp enzimleri (SGOT, CK MB bandı, LDH) ve Coxsackie virüs IgM yüksektir ve özellikle Coxsackie virüs IgM 5-10 yıl yüksek kalabilir. Ekokardiyografik tetkiklerde kalp büyümesi, kapak yetersizlikleri ve kalp kasının kasılma kusuru ile tanı desteklenir. Kesin tanı kalp kasından parça alınması ile konur.

İnfeksiyöz myokardit tedavisi

Yatak istirahati, oksijen, monitörizasyon (ani ölüm olabilir), kalp kasının kasılmasını güçlendirici ilaçlar, idrar söktürücüler, sıvı/tuz kısıtlaması gerekir. Aritmi varsa ritm düzenleyici ilaçlar verilir. Kortikosteroid ve immünosupresif tedavisi tartışmalıdır.

Yenidoğan döneminde %75 ölüm oranı vardır. %10-20 ise kendiliğinden düzelebilir. Erişkinlerde düzelme oranı %10-50 olarak bildirilmektedir. Dilate kardiyomyopati gelişmiş ise tedavisiz %50'si ilk 2 yıl içinde kaybedilir.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
İnfeksiyöz Myokardit Tanısı biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
GSM
Eposta Adresiniz