Büyük Arterlerin Transpozisyonu

Bu hastalıkta kalbin sol karıncığından akciğer atardamarı, sağ karıncığından ise aort ana atardamarı ters olarak çıkmaktadır.

Yani, kirli kanın akciğerlerde temizlenmesi mümkün olmamakta, vücutta kirli kan dolaşmaktadır.

Hastaların doğumdan sonra yaşama şansı ancak, temiz kanın diğer tarafa geçmesini sağlayan bir açıklığın (delik) olmasıyla mümkündür.

Büyük arterlerin transpozisyonunda tanı nasıl konur?

Genellikle yaşamın ilk gününde ortaya çıkan morarma vardır. Ayrıca kalpte herhangi bir açıklık yani delik de varsa, morarma hafif olduğundan hastalık geç fark edilebilmektedir.

Muayenede üfürüm saptanabilir, yalnız üfürüm her hastada duyulmaz. Kesin tanı çocuk kardiyoloji uzmanınca yapılan muayene ve ekokardiyografi ile konulur.

Büyük arterlerin transpozisyonu nasıl tedavi edilir?

Kesin çözüm, doğumdan sonraki iki haftalık dönemde ana damarların ameliyatla yerlerinin değiştirilmesidir. Ancak iki taraf arasındaki açıklığın yeterli olmadığı durumlarda, balonlu kateter ile iki kulakçık arasının balon ile delik açılması yöntemine başvurulabilir.

Bu dönem içinde tanınmayıp ameliyat olamamış hastalarda başka ameliyat yöntemleri (kalp kulakçıklarının değişimi) uygulanır ancak ideal çözüm değildir.

Büyük arterlerin transpozisyonu olan çocuklarda ileriye dönük yapılması gerekenler nelerdir?

Arteriyel değişim ameliyatı başarılı olan hastalar, sünnet, diş çekimi, diş dolgusu, ameliyat gibi bazı girişimler öncesinde endokardite (kalbin iç tabakasının iltihabı) karşı koruyucu tedaviye ihtiyaç gösterirler.

Bazı hastalarda (özellikle karıncık değişimi ameliyatı geçirmiş olanlar) ameliyat sonrası çarpıntı sık görüldüğünden, ritm bozukluğu açısından izlenmeleri ve belli aralıklarla doktor kontrolünde olmaları gerekir.