Alzheimer hastalığı

Alzheimer hastalığında sinir hücresi dediğimiz nöronlarda kayıp, nöronlar arası iletide değişiklikler meydana gelmektedir. Alzheimer  Hastalığının sebebi olarak; nörofibriler yumaklar (NFY), amiloid plaklar (AP) sorumlu tutulmaktadır.

Tüm dünyada demansın en sık nedeni azlheimer hastalığıdır.

Başlıca alzheimer hastalığı bulguları olarak bellek bozukluğu, kişilik değişikliği, global kognitif  disfonksiyon, işlevsellikte bozulma , Vizyospasyal işlev bozukluğu (erken bulgu), apraksi , dil bozuklukları , delüzyon/halusinasyonlar (genellikle ileri dönemde) sayılabilir.


İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz