Yumuşak Doku Kanserleri

Yumuşak doku kanserleri tanımı; kas, yağ, bağ dokusu, damar, sinir gibi her tür yumuşak doku yapısından köken alan kanserleri içerir. 

Bu kanserlerden yüzeyel olanlar kolayca tespit edilebilirken vücut boşluklarına doğru büyüyenler damar ve sinir basısı yaptıktan sonra bulgu verirler.

Tanı iğne biyopsisi ile parça alınması ve incelenmesi ile konur. 

Tedavide selim tümörlerde basit eksizyonlarla kür sağlanırken, kötü huylu olanlarda çevre dokulara, lenf ve kan dolaşımı ile yakın ve uzak bölgelere yayılım söz konusu olduğundan  geniş sınırlar ile çıkartılma tercih edilir. 

Ameliyat öncesinde radyoterapi ve bazen kemoterapi uygulanır. Kemoterapi sistemik yayılımı engellemek amacıyla da uygulanmaktadır.