Voiding Sistoüretrografi

Voiding Sistoüretrografi (VSUG) mesane ve alt üriner sistemin değerlendirilmesi için kullanılan bir X-ışını ile görüntüleme yöntemidir.

Voiding Sistoüretrografi (VSUG) mesane ve alt üriner sistemin değerlendirilmesi için kullanılan bir X-ışını ile görüntüleme yöntemidir.

Bu yöntemde mesaneye bir sonda ile kontrast madde verilir ve işeme sırasında idrar yollarının görüntülenmesi sağlanır.

Voiding sistoüretrografiye hangi durumlarda kullanılır?

Vezikoüreteral reflü (idrarın geri kaçması) şüphesinde VSUG incelemesine gerek duyulur.

İşeme ile mesaneden üretra sayesinde idrar dışarı atılır.

Bazı çocuklarda üreterler içinde geri akım oluşur, idrar geri kaçar ve bu durum vezikoüreteral reflü olarak tanımlanır.

Orta dereceli kaçaklarda, idrar üreter seviyelerine kaçabilirken; ağır vakalarda böbreklere kadar kaçak olmaktadır.

Bu durum çocukta böbreklerde genişlemeye sebep olur. Reflü sıklıkla üriner sistem enfeksiyonu ile birliktedir ve 1 yaş altı bebeklerde %40, 1 yaş üstü çocuklarda %25 oranında görülür.

VSUG ayrıca erkek çocuklarında görülen posterior üretral valv darlıklarının nedeninin araştırılmasında da kullanılır.

İşeme disfonksiyonu ve nörojenik mesane gibi durumlar da bu incelemenin kullanıldığı diğer alanlardır.

Voiding sistoüretrografi işleminde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

VSUG, X-ışını kullanan bir görüntüleme yöntemidir. Giyilen metal cisimler görüntüyü etkileyebilir (metal düğme vb). Uygun kıyafet seçilmesi gerekir. İşlem, idrar yolu enfeksiyonu varlığında yapılmaz. Enfeksiyonun böbreklere taşınma riski mevcuttur.

Hastaya kontrast madde verilmeden önce mesane boşken film çekilir. Sonra cinsel bölgenin temizlenmesinin ardından ince bir kateter ile idrar yolundan mesaneye yerleştirilir ve mesane kontrast madde ile doldurulur. Mesane dolarken mesaneden üst idrar yollarına kaçış olup olmadığının tespiti için seri filmler çekilir. Mesane tamamen dolduğunda sonda çıkartılır ve çocuk idrarını tekrar filmler çekilir. İşeme sona erdiğinde mesanede idrar kalıp kalmadığının tespiti için tekrar film çekilir ve işlem sonlandırılır. İşlem ağrısızdır, yaklaşık 15 dakika içinde tamamlanır.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
Voiding Sistoüretrografi biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
GSM
Eposta Adresiniz