Miyop

Gözlerin yakını rahat görebildiği, uzağı net olarak göremediği göz rahatsızlığına latincede kısık göz anlamına gelen "miyop" adı verilir.

Genellikle kalıtımsal özellik gösterir. Kalıtımsal olduğu düşünülen durumlarda çocukların erken yaşlarda (1-3 yaşlarında) göz muayenesine götürülmesi önerilir.

Ayrıca gözlerin az ışıkta kullanılması, beslenme bozuklukları, sürekli okuma da miyop nedenlerinden olabilir.