Lenf Ödem

Lenf ödem vücutta lenf dolaşımındaki bozukluğa bağlı olarak proteinden zengin lenf sıvısının kol veya bacakta birikimine verilen addır.

Lenf dolaşımı ne işe yarar?

Lenf dolaşım sistemi kan dolaşımına benzer bir dolaşım sistemidir. Vücutta bağışıklık sisteminde ve sindirim sisteminde yağların emilmesinde rol oynar.

Lenf ödem neden olur?

Lenf ödem, sebebine bağlı olarak primer (birincil) ve sekonder (başka bir nedene bağlı) olmak üzere ikiye ayrılır.
Primer lenf ödem, doğumsal olarak lenf dolaşımında bozukluğa bağlı gelişen lenf ödemdir. Bu bozukluk, lenf damarlarının hiç gelişmemesi ya da az gelişmesi şeklinde olabilir. Lenf damarlarının gelişim durumuna bağlı olarak lenf ödem, doğum esnasında ya da ileri yaşlarda ortaya çıkabilir.
Sekonder lenf ödem ise, daha sık gördüğümüz ve lenf dolaşımını sekteye uğratan bir neden ile ortaya çıkan lenf ödemdir. Bu dolaşım bozukluğu, sıklıkla lenf bezlerinin alındığı bir cerrahi (meme veya yumurtalık kanseri ameliyatları gibi), selülit ve lenfanjit gibi enfeksiyonlar, bazı tropik parazit enfeksiyonları, radyoterapi ve travma gibi nedenlerle ortaya çıkmaktadır.

Lenf ödem tehlikeli midir?

Lenf ödemli uzuvlar öncelikle enfeksiyonlara yatkın bir hale gelmektedir. Bu nedenle lenf ödemli uzvun zorlanması ya da küçük de olsa yaralanması istenmez.
Bunun yanı sıra uzuvlardaki dolgunluk ve basınç hissi ve kozmetik kaygı nedenleri ile yaşam kalitesini önemli ölçüde bozar. Önlem alınmadığı taktirde bu bölgelerde ciddi enfeksiyonlara ve ileri evrelerde ise lenf damarı kanserlerine yatkınlık artmaktadır.

Lenf ödem tedavisi nedir?

Lenf ödem tedavisi hastanın şişlik durumuna göre değişebilir. Erken dönem lenf ödemde, yani şişliğin gözle görülmediği ve sadece biyoempedans ölçüm (L-Dex) ile saptadığımız lenf ödemde ev egzersiz programı ve bası giysileri verilir.
Şişlik derecesinin gözle görüldüğü ve ölçülebildiği lenf ödemde ise hasta klinikteki bu konuda eğitimli fizyoterapistler tarafından yapılan manuel (elle) lenf drenaj tedavisi, çok katmanlı bandaj uygulaması ve sonrasında gözetim altında uygulanan egzersizler ile tedavi edilir. Bu uygulama kolun veya bacağın durumuna göre 15 veya 20 seans olabilir ki bu dönemin arkasından ev egzersiz programı ve evde kendi kendine drenaj ve bası giysisi kullanımı ile hasta izlenir.
Daha önceleri kullanılan pnömotik kompresyon cihazları, gövde ödemine neden olabildiği ve uygun basınçta olup olmadığı kontrol edilemediği için ödemi artırabildiği düşüncesiyle hastanemizde kullanılmamaktadır.

Lenf ödemi nasıl tanıyabiliriz erken tanıma önemli mi?

Lenf ödemi erken tanıma çok önemlidir, çünkü lenf sıvısı proteinden zengin bir sıvı olduğundan uzun süreli birikimlerde cilt altı fibrozis dediğimiz değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin olması tedaviyi zorlaştırmaktadır.
Erken tanı, erken tedavi şansını oluşturur ki bu da düzenli takipler ile mümkün olabilir. Kliniğimizde, lenf ödem riski olan hastalar, biyoempedans ölçüm tekniğiyle düzenli takip edilmektedir. Bu yöntem lenf ödemi klinik belirtiler, yani şişlik başlamadan yaklaşık 7 ay kadar önce tanıyabilmemizi sağlar. Takiplerimize ameliyat öncesi yaptığımız ilk ölçümle başlanır ve sonrasında üç aylık periyodlarla hastanın biyoempedans değerlendirmesi ve muayenesi yapılır. Hastanın egzersizleri gözden geçirilir ve yenilenir. Böylece, kolda oluşabilecek ödem erken dönemde yakalanmış ve tedaviye erken başlanmış olur.

Lenf ödem tedavisinde kullanılabilen ilaç var mı?

Lenf ödem tedavisinde zaman zaman idrar söktürücü gibi ilaçlar denense de bunların etkinliği gösterilmemiştir. Lenf ödemin mevcut tedavisi manuel lenf drenajı, çok katmanlı bandajlama ve egzersizlerdir.