Kanser Tedavisinde Radyoterapi Süreci

İçindekiler
© Florence Nightingale Hastaneleri

Çoğu insan radyasyon tedavisi hakkında çok az şey bildiği için bu tedavi korkutucu veya endişelendirici olabilir.

Radyasyon Tedavisi Nedir?

Radyasyon tedavisi kanser hücrelerinin X ışınları yardımıyla büyüme ve bölünmesini durdurma amacıyla yüksek enerji radyasyon kullanır. Biz tanı amaçlı röntgenden daha yüksek enerjili radyasyon ışınları kullanıyoruz. Radyasyon ile normal hücreler de zarar görür. Normal hücreler kanser hücrelerine göre kendini daha iyi yeniler.

Radyasyon Nasıl Verilir?

 • Dışarıdan (Eksternal) Radyasyon: Radyasyon genellikle eksternal yani dışarıdan verilir. Bu tedavinin birkaç günden fazla veya birkaç hafta alabileceği anlamına gelir. Bazen tek seans veririz. Radyasyon cihazını yüksek doz radyasyon vermek için kullanırız. Cihaz tedavi etmek istediğimiz alana bir veya daha fazla demetle radyasyon ışını yöneltir. Değişik çeşitte cihazlar kullanılabilir ve bunların her biri tamamen farklı şekilde çalışır.
 • İnternal Radyasyon (Brakiterapi):İnternal radyasyon birkaç farklı biçimde yapılabilir. Vücuda yerleştirilmiş radyoaktif iğneler veya tohumlar kullanılır. İnternal Radyasyon hakkında daha fazla bilgi için doktorunuza danışın.

Radyasyon Tedavi Birimi'nde:

1) Planlama ve simulasyon
Radyasyon tedavi bölümüne ilk ziyaretiniz tedavinizin planlanması içindir. Çoğu kişi simulasyon adı verilen süreçten geçer. Üç boyutlu tedaviler bilgisayarlı tomografi cihazıyla ilgili vücut bölgesi ince kesitler halinde taranarak alınan görüntüler üzerinde organ ve tümöral yapı volümleri belirlenerek yapılır. Vücudu sabitlemek için bazı materyaller kullanılabilir.

Dozimetrist veya tekniker sizi BT odasına götürecektir. Hastane önlüğü giymeniz istenebilir. Cildinize bazı işaretler koyabiliriz. Bu işaretler tedavi alanını gösterir. BT çekiminden önce doktorunuzu görebilirsiniz, doktorunuz BT sırasında yanınızda olup planlamanızı yönetir. Diğer yandan tekniker veya dozimetrist size ne olacağını açıklayacaktır.

Tekniker size simulatör yatağında doktorun istediği pozisyonu verecektir. Hareketsiz durmaya çalışın ve size verilen komutlara uyun. Hareketsiz durmak çok önemlidir çünkü doğru yere tedavi uyguladığımızdan emin olmaya gereksinim duyarız. Simulasyon sırasında normal nefes alıp verebilirsiniz. Kendinizi çok kasmayın ve BT masasında rahat ve gevşek bir şekilde yatın.

Tedavi edilen bölgenin ölçümü tedavi planınıza yardımcı olmak için alınır. Ayrıca pozisyonu kaydetmek için dijital fotoğraf alabiliriz.

Planlama esnasında tekniker cildinize bazı işaretler koyar. Bunlar keçeli kalem ile yapılır. Bu işaretleri koruyarak yıkanabilirsiniz, şeffaf bant yapıştırarak işaterleri koruruz. Bazen bu işaretleri steril mürekkep ve steril iğne ile minik nokta şeklinde dövme olarak yaparız. Bunlar çok küçük ve kalıcıdır.

Simulasyon 10 dakikadan bir saatten fazlaya kadar zaman alır. Tedaviniz karmaşık ise bir simulasyon seansından fazlasına ihtiyaç olabilir.

Bazı özel durumlarda PET-BT ile planlama ve MR ile görüntü füzyonu ile tedavi alanınızın daha hassasiyetle planlanması gerekebilir.

2) Maske odası
Bazen tek bir pozisyonda kalmak zordur. Baş-boyun bölgesinden tedavi alan insanlar için termoplastik maske yaparız. Bu maske tedavi esnasında sizi sabit tutar. Ayrıca maskenin üstüne tedavi için işaretler çizebiliriz. Bu işaretlerin yüzünüzde olmayacağı demektir. Maske başın sabitlenerek gözgibi hayati organların doz almasını engeller. Tedavi sırasında kilo kaybı gibi nedenlerle maskeniz bollaşırsa maskeyi yeniden yaparak yeni BT planlama yapmak gerekebilir.

Eğer maskeye ihtiyacınız varsa simulasyondan önce maske yapılır. Maskenin gerektiği gibi oturması için maske yapıldıktan sonra lütfen saçınızı kestirmeyin ya da sakalınızı traş etmeyin. Mould room çalışanları maskeyle ilgili beklentileriniz hakkında sizinle konuşacaklardır.

Maskeyi vücudun diğer bölgelerine de yapabiliriz. Bu tedavi planlanan tüm bölgelerdir.

3) Sonraki adım
Elde edilen BT, PET-BT, MR görüntülerine ait tüm bilgiler tedavinizin planlanmasında kullanılır. Planın tamamlanması 1-2 hafta alabilir. Tedaviyi planlarken özel gelişmiş yazılımlar ile hazırlanmış bilgisayar programları kullanırız. Doz duyarlı sağlam yapılara verilen radyasyonun istediğimiz sınırlarda olduğundan doz-volüm histograı denilen grafiklerle emin oluruz. Tedavi planınızda doktor, radyofizik uzmanı ve dosimetrist birlikte çalışır.

Tedavi Süreci Nasıl İlerler?

Hastaneye geldiğinizde hemşireler tedaviniz için cihaz alanınında size eşlik edecektir. Size tedaviniz esnasında neler olacağını açıklar. Herhangi bir endişeniz varsa lütfen bildiriniz. Tedavi için sizden hastane önlüğü giymeniz istenebilir. Giymesi ve çıkarması çok kolay olan bu önlükleri giyiniz. Tedavi öncesi elektronik portal filmler çekilerek alanlarınız tayin edilir.

Tedavi ile ilgili bazı bilgiler:
 • Terapist tedavi alanının ayarlanması için laser kullanılır. (Bu bölümde ışıklar loştur.)
 • Tedavi genellikle 15-30 dakika sürer. Bu sürenin büyük kısmı size doğru pozisyon verebilmek için harcanır. Radyasyon verilmesi genellikle birkaç dakika sürer..
 • Bazen planınız özel koruyucu kullanmayı içerir. Bu koruyucu hassas bölgeleri radyasyondan korur. Bu koruyucular cihazı açmadan önce cihazın içine konulur.
 • Cihazı açmadan önce tekniker odadan ayrılır. Tedavi sırasında odada sizden başka kimse olamaz.
 • Tedavi esnasında hiçbir şey hissetmezsiniz.
 • Odada yalnız kalacaksınız fakat tedaviniz dışarıdan kameralarla dikkatle gözlenir.
 • Tedavi esnasında teknikerin sizi izlemesini sağlayan iki televizyon kamerası vardır. Aynı zamanda iç telefon hattı da vardır böylece terapistinizle konuşabilirsiniz.
 • Hareket etmemeye çalışın. Normal nefes alabilirsiniz. Nefesinizi size söylenmedikçe tutmayın.
 • Bazen cihaz açılırken ses yapar. Vızıltı veya korna sesi gibi ses duyabilirsiniz.
 • Tedavi bitince radyasyon otomatik olarak kapanacaktır. İhtiyaç olan herhangi bir zamanda da kapatılabilir.
 • Birçok tedavi farklı açılardan uygulama için cihazın hareket etmesini gerektirir. Bunu sağlamak için terapistiniz sık sık odaya gelecektir. Bazen terapistiniz bunu oda dışından da yapabilir. Bu sırada siz hareket etmeden sabit yatmaya devam ediniz.
 • Tedaviniz devam ederken haftada bir gün doktor ve hemşirenizi göreceksiniz. Bu haftalık kontrol olarak adlandırılır. Eğer doktorunuz uzaktaysa hemşireniz veya diğer bir doktor sizi görebilir. Doktorunuz yan etkileri gözler ve gerekliyse size ilaç verebilir. Sorularınız olursa her zaman ekibimizle görüşebilirsiniz.

Destek Tedavisi
Hastanın yaşam kalitesini ve yan etkilerin azaltılmasını sağlayan ek tedavilerdir. Kemoterapi ve radyoterapi sürecini daha kolay geçirmeniz için verilir.

Yan Etkiler Nelerdir?
Yan etkiler radyasyon tedavi bölgesindeki normal hücrelerin zarar görmesinden kaynaklanır. Bu yan etkiler size verilen radyasyonun miktarına bağlıdır. Bazı insanlarda tedavinin yan etkisi görülmez. Yan etkiler aynı zamanda tedavi olunan bölgeye de bağlıdır.

Çoğu yan etki yavaş yavaş başlar. Genellikle tedavinin ikinci haftasının bitmesiyle başlar. Bazı yan etkiler tedaviden sonra haftalar ya da aylarca sürebilir. Çoğu yan etki tedavinin bitmesinden bir ay sonra ortadan kalkar. Nasıl hissettiğiniz yaşam biçiminiz ve size ait faktörlere de bağlıdır. Örneğin daha önce bir kemoterapi tedavisi alıp almadığınıza. Hastalar aynı bölgeye ve aynı doz radyasyon alsalar bile farklı yan etkiler gösterebilirler.

Doktorunuz tedaviniz ile ilgili beklenebilecek yan etkileri size açıklayacaktır. Doktorunuz, tedaviniz süresince daha fazla bilgi verebilir. Yan etkiler radyasyon tedavisi ile vücudunuzun herhangi bir bölgesinde olabilir. En önemleri yorgunluk, cilt ve mukoza problemleri ve iştahsızlıktır.

Yorgunluk
Çoğu insanda hafif yorgunluk görülür. Bazı insanlar günlük alışkanlıklarını değiştirme ihtiyacı hisseder. Bu yorgunluk tedavinin fiziksel etkisinden kaynaklanabilir. Bazen birkaç hafta radyasyon almak yorucudur. Bu yorgunluk tedaviniz bittikten iki hafta sonra azalacaktır. Normale dönmeniz birkaç ay alabilir.

Yorgunluk için öneriler
 • Yürüyüş gibi hafif egzersizler yapmayı deneyin.
 • Gün içinde ihtiyaç duyuyorsanız sık sık dinlenin.
 • Ailenizin veya arkadaşınızın yardımını istemekten çekinmeyin.
 • Dengeli beslenin.
Cilt Reaksiyonu
Reaksiyon tipi alın radyasyon dozuna ve kullanılan cihazın tipine bağlıdır. Cildinizde kızarıklık fark edebilirsiniz. Bazen bu kızarıklıklar kuru ve döküntü şeklinde olabilir. Çok nadiren su toplaması ya da sulu yaralar görülebilir. Reaksiyon genellikle tedavinin ikinci haftasının bitiminde başlar. Son tedavinizin bitiminden iki hafta sonra kaybolmaya başlayacaktır. Tedavi ekibiniz reaksiyonları yakından izleyecektir.

Cilt reaksiyonu için öneriler
 • Bölgeyi yıkarken dikkatli olun.
 • Ilık su ve tahriş etmeyen sabun kullanın.
 • Yumuşak havlu ile hafifçe kurulayın.
 • Sıkı olmayan kıyafetler giyin. Cildiniz için pamuklu giymeye çalışın.
 • Bölgeye parfüm, kolonya veya kozmetik ürün sürmeyin. Bunlar reaksiyon bölgesini daha kötü yapabilir.
 • Cilt kırmızı ve kabarcıklı ise deodorant kullanmayın
 • Cildinizi ovmayın ya da fırçalamayın
 • Asla bölgeye çok sıcak ya da çık soğuk bir şey koymayın.
 • Cildinizi güneşten veya soğuk rüzgardan koruyun. Şapka kullanın ya da bölgeyi dış etkenlerden koruyun.
 • Klorlu havuzlardan sakının.
 • Tedaviden birkaç ay önce bölgeyi güneşten koruyun.
 • Bölgeye yara bandı kullanmayın.
 • Traş olmaya ihtiyacınız varsa elektrikli traş makinesi kullanın
 • Bölgeye nemlendirici kullanın. Nemlendiriciyi tedavi sonrası ve akşamları kullanın. Eğer alerjik reaksiyon görülürse nemlendirici kremi kullanmayı durdurun ve tedavi ekibinizle görüşün.
 • Herhangi bir kızarıklık, kabarcık veya isilik olursa doktorunuza bildirin. Tedavi alanı tedavi görmemiş ciltten daha koyu görülebilir.
 • Bazen tedavi alanı hassas veya ağrılı olabilir. Bu tedaviden sonra bile olabilir. Eğer böyle bir sorununuz olursa size verilen iletişim numaralarını arayınız.
İştahsızlık
Dengeli beslenme yan etkileri azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca size enerji verir.

İştahsızlık sorununa öneriler
 • Acıktığınızda yiyin ve elinizde atıştırmalık bulundurun.
 • Yeni yiyecekler deneyin ve bunlardan en sevdiğinizi daha sık alın.
 • Yemekten önce yürüyün. Hafif egzersiz yardımcı olacaktır.
 • Yardım isteyin aileniz veya arkadaşınız size yemek hazırlamakta yardımcı olabilir.
 • Yemek pişirmek istemediğiniz zamanlar için bazı küçük porsiyonlar dondurun
 • Yemeği zevkli hale getirin. Arkadaşlarınızla veya hafif müzik, çiçekler veya sizi iyi hissettiren şeylerle yemek yiyin.
Saç Dökülmesi
Dökülme tedavi olan vücut bölümünde olabilir. Genellikle tedavinin üçüncü haftası civarı başlar. Saç dökülmesinden bir veya iki gün önce kafa derisi hassaslaşabilir. Saç dökülmesi tedavinin bitiminden sonra iki üç hafta sürebilir. Ne kadar döküldüğü radyasyon dozu miktarına bağlıdır. Düşük dozda saçlar tekrar çıkabilir. Yüksek dozda saç kaybı sürekli olabilir. Diğer bir deyişle saçın yeniden uzaması aylar sürebilir. Bazen saçların tamamı yeniden çıkmaz. Yeni çıkan saçlar öncekinden daha yumuşaktır. Genellikle tedavi alanındaki yüzdeki kıllar yeniden çıkmaz.

Mide Bulantısı
Bazı tedaviler hasta hissetmenize neden olur. Bu genellikle tedaviden 1 ila 6 saat sonra olur. Radyasyon alan çoğu insan kendini hasta hissetmez. Eğer bu sorunla karşılaşırsanız size yardımcı olabilecek ilaçlar vardır.

Düşük Kan Değerleri
Bazı radyasyon tedavileri kan değerlerinizi düşürebilir. Eğer bu sorun olursa tedavi süresince düzenli kan testleri yaptırılabilir. Tedavi ekibiniz kan değerlerinizi takip edecektir. Nadiren kan değerlerinin düzelmesini sağlamak için tedaviye ara vermeye gereksinim duyarız. Eğer kan değerleri çok düşükse kan transfüzyonu önerebiliriz.

Kabızlık
Kabızlık radyasyon tedavisinin gerçek bir yan etkisi değildir. Bazı narkotik özellikte ağrı kesici ilaçlar kabızlık yapabilir. Eğer kabızlıktan rahatsızsanız aşağıdaki önerileri uygulamanızda sakınca olup olmadığını tedavi ekibinize danışınız. (Bazı radyasyon türleri ishal yapabilir.)

Kabızlığa öneriler
 • Daha fazla sıvı alın. Su, meyve suyu, çorba ve hafif içecekler iyi seçeneklerdir.
 • Kahve ve çay idrar söktürücü olduğu ve kabızlığınızı daha kötü yapacağı için bunlardan sakının.
 • Doğal kabızlık giderici gıdaları seçin. Bunlar kuru erik ve erik suyu içerir. Günde en az yarım fincan alın.
 • Düzenli saatlerde yemeye çalışın. Bu bağırsak hareketlerinizi düzenler.
 • Yemekten sonra yürüyüş gibi hafif egzersizler yapın.
Eğer bu öneriler işe yaramazsa doktorunuza ilaç için danışın.

Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Tedavi olunan bölge güneşten korunmalıdır. Güneş yanığı riski tedavi sırasında ve tedaviden sonraki hafta en yüksektir. Tedavi olunan bölge genellikle güneş yanığına karşı daha hassas olabilir.

Cildinizi güneşten korumak için öneriler
 1. Tedaviniz devam ederken, güneş koruyucusu kullanmadan önce tedavi ekibinizle birlikte kontrol edin
 2. Geniş kenarlı şapka, uzun elpenler, uzun pantolon giyin.
 3. Güneşin en sıcak olduğu zamanlarda( sabah 11’den akşam 4’e kadar güneşten sakının)
 4. En az 30 faktör güneş koruyucu kremi kullanın.( gölgede kalmanın ya da bölgeyi örtmenin daha iyi olduğunu unutmayın)
 5. Güneş kreminizin ultraviyole A ve ultraviyole B ışınlarına karşı koruduğundan emin olun. Dışarıya çıkmadan 15-30 dakika önce sürün. Yüzmeden sonra, terleyince ve her 3-4 saatte bir yeniden sürün.
 6. Güneş koruyucusu ile ilgili daha fazla bilgi için eczacınız ile görüşün.
 7. Solaryuma girmeyin.
Tedavi sürecinde sigara tüketimini bitirin veya azaltın. Sigara hücrelerdeki oksijen miktarını azaltır. Radyasyon tedavisi hücrelerde oksijen seviyesi en yüksek olduğu zaman en iyi sonucu verir. Bu yüzden, kanser tedavisi sırasında sigara içimi kabul edilemez. Baş boyun ve akciğer tedavileri sırasında sigara radyasyona bağlı mukozitleri de kötüleştirir, yutma güçlüğünü arttırır, bağışıklığınızı azaltır.  Bu pasif içiciler için de geçerlidir. Eğer sigara içenlerin olduğu bir merkeze gidecekseniz bu süre boyunca sigara içmemelerini isteyiniz.

Eğer radyasyon tedavisini ağızdan veya boğazdan alacaksanız alkol almamalısınız. Bu ağzınızı kurutabilir  ve daha kötü yan etkiler yapabilir. Eğer pelvis bölgesinden tedavi alacaksanız alkol mesane iritasyonuna sebep olabilir. Tedavi süresinde alkol alımı hakkında tedavi ekibiniz ile görüşün.

Bazen cinsel isteğiniz ve hisleriniz değişebilir. Tedavi nedeniyle yorgun olabilirsiniz. Radyasyon tedavisinin yan etkisi cinsel isteğinizi azaltabilir. Cinsel istek ilaçlar, hormonlar ve kemoterapi tedavisi nedeniyle de değişebilir. Bazı durumlarda eşinize karşı artmış yakınlık hissedebilirsiniz. Her insan farklıdır.

 • Erkekler İçin; Pelvik tedavi bazı durumlarda iktidarsızlığı sebep olabilir. Doktorunuz bu durumu size açıklayacaktır fakat herhangi bir sorunuz olursa lütfen sorunuz. Pelvisten tedavi alıyorsanız boşalma farklı ve kuru olabilir. Bunu doktorunuz ile konuşun.
 • Kadınlar için; Pelvis bölgesinden veya karnın daha alt bölümlerinden tedavi bazı fiziksel değişiklikler yapabilir. Tedavi süresince cinsel ilişki yapabilip yapamayacağınızı doktorunuza danışın. Pelvik tedavi vajinada kuruluk veya hassasiyet yapabilir. Cinsel birleşme ağrılı olabilir.

Tedavi bittikten sonra dirençli kuruluk olabilir. Vajinal yağlar faydalı olabilir. Bazı pelvik tedavilerde vajina daralabilir. Genişletici kullanımı ile ilgili olarak doktorunuzla görüşünüz.

Doğum Kontrolü

Kadınlar, tedavi süresince doğum kontrol konusunu doktorunuzla görüşün. Radyasyon tedavisi alırken hamile kalmamalısınız. Radyasyon doğmamış bebeğe zarar verebilir. Radyasyon tedavisi devam ederken ve birkaç hafta sonrasında siz ve eşiniz doğum kontrol kullanmalıdır. Kadınlar bazı tip kanserlerde doğum kontrol hapı kullanmamalıdırlar. (Daha fazla bilgi için doktorunuza danışınız.)

Pelvik bölgeye veya karın altı bölgeye tedavi genellikle yumurtalık fonksiyonlarını bozarak adet döneminin durmasına sebep olur. Bazı menopoz bulgularını deneyimleyebilirsiniz. Bunlar ateş basması, ruhsal çöküntü ve vajinal kuruluktur. Bazen adet görme tekrar başlayabilir. Bu radyasyonun dozuna ve yaşa bağlıdır. Eğer adet görme tekrar başlamazsa hamile kalamazsınız. Doktorunuz bunu size açıklayacaktır.  Herhangi bir sorunuz olursa lütfen sorunuz.

Erkekler, tedavi sırasında ve tedaviden birkaç ay sonra siz de doğum kontrol kullanmalısınız. Radyasyon spermlere zarar verebilir. Eğer pelvik bölgeden veya karın altı bölgesinden tedavi alıyorsanız tedaviden sonra çocuğunuz olmayabilir. Eğer gelecekte çocuk sahibi olmak istiyorsanız tedaviden önce sperm bankasını kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen doktorunuza danışınız. Pelvik bölge tedavilerinde testis koruyucu aparatlar kullanılır, buna rağmen organ fonksiyonlarında kayıp yaşanabilir.

Tedavi sırasında dengeli beslenme önemlidir. Genellikle yemenizi güçleştirecek herhangi bir yan etki olmadığı sürece özel bir diyete gerek yoktur. Eğer ishal olursanız diyetinizi değiştirmeniz gerekebilir.

Radyasyon tedavisi sırasında vitamin ve antioksidan kullanılmalıdır. Çoğu insan her gün büyük dozlarda vitamin ve antioksidan desteği almaktadır. Bu radyasyon tedavisi sırasında önerilmez. Radyasyon tedavisi sırasında vitamin ve antioksidan alımı radyasyonun kanser hücrelerine zarar vermesini engelleyebilir. Radyasyon tedavisi sırasında antioksidan madde almamanız önerilir (Vitamin C ve E, Beta Carotene ve Selenyum) Tedavi tamamlandıktan bir süre sonrasına kadar da bunları almanız önerilmez.

Dengeli beslenme ile doğal antioksidan alımı güvenlidir. Daha fazla bilgi için diyetisyene danışınız.

Tedavi Süresince Destek Almalı Mıyım?

Kanser teşhisi sizin ve aileniz için stresli olabilir. Kanser tedavisi ayrıca streslidir. Radyasyon tedavisi esnasında değişik duygular yaşamanız normaldir. Bu duygular bunlarla sınırlı olmamakla birlikte;endişe, korku, sinirlilik, kızgınlık, hayal kırıklığı, üzüntü olabilir. Birçok duygusal zamanlar olabilir ve gönüllü veya profesyonel kişilerden yarım almak isteyebilirsiniz.

Psikolog; teşhisiniz, tedavi beklentiniz ve tedaviniz ile ilgili endişeleri gidermenize yardımcı olabilir. Ayrıca stresinizi azaltmaya da yardımcı olabilir. Diğer yandan kanserin ilişkilerinizi nasıl etkileyebileceği konusunda yardımcı olabilir. Psikologdan randevu  almak için doktorunuzun önerdiği kişiyi sorun.

Psikiyatri; tedavi edici doktordur. Daha büyük endişeleri gidermek için eğitim görmüşlerdir. Bazı durumlarda ilaç tedavisine, psikoterapiye veya her ikisine birden ihtiyaç duyulabilir. Bu endişeler ilk anda veya süreç içinde ortaya çıkabilir. Psikiyatrist için tedavi ekibinizle görüşün.

Tedavi Sonunda Neler Olur?

Yan etkiler sonunda yok olacaktır. Bu iki haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Cildinize dikkat edin. Bazen tedavi bittikten 5-7 güne kadar cilt reaksiyonunda daha kötüleşebilir.

Doktorunuz haftalık kontrol randevularınızda tedavi süreci ile ilgili bilgi verecektir. Terapistiniz tedavinin son günü doktorunuzun sizi görmesi için randevu kartı verecektir. Terapistiniz ayrıca tedavi bittikten sonra yan etkiler ve tedavisi konusunda sizi bilgilendirecektir. Hemşirenizin adı ve telefonu size verilecek. Tedavinizin bittiği günden randevu gününe kadar geçen süreçte herhangi bir sorunuz veya probleminiz olursa hemşirenizi arayabilirsiniz.

Tedaviden sonra bazı insanlar rahatlar bazı insanlar üzüntü veya depresyon hissederler. Tedavi ekibini artık her gün görmemek yalnızlık hissi oluşturabilir. Bu duygular normaldir. Desteğe ihtiyaç duyarsanız yardım isteyiniz. Hemşirenizi arayın, arkadaşlarınızla veya ailenizle konuşun.

Bu makale size yardımcı oldu mu?
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Kanser Tedavisinde Radyoterapi Süreci ile ilgili
Randevu Talebi İçin Formu Doldurun

Randevu Talep Edin

Adınız Soyadınız
Telefon Numarası
Eposta Adresiniz

Randevu Alın

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)"  Başvuru formuna tıklayarak indirebilirsiniz. 

Kişisel verilerin korunması,  Florence Nightingale Hastanelerimizin  en önemli öncelikleri arasındadır .Kişisel verilerin güvenliği konusunda gereken hassasiyet gösterilmekte, hasta mahremiyetine ve hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olan en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Hastalarımız yanısıra refakatçi,ziyaretçilerimiz, tüm çalışanlarımız ve işbirliğinde olduğumuz kurum ve kuruluş çalışanlarının; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması hakkındaki yönetmelik ve ilgili mevzuatlara göre aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde Kişisel verileri korumak kurum politikası olarak benimsenmiştir.

• Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
• Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma, 
• Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 
• Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, 
• Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme, 
• Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme, 
• Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
• Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma, 
• Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma, 
• Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme,
• Kişisel verileri yasaya uygun olarak tanımlı şekil ve sürede silme ve imha etme

Amaç

Bu Politikanın ana amacı Grup Florence Nightingale  Hastaneleri tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik yapılanlar konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda hastalarımız, ziyaretçilerimiz, çalışanlarımız ve kurum yetkililerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri kurumumuz tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır. Florence Nightingale Hastaneleri tarafından işlenen kişisel veriler verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Hasta temsilcilerimiz, hekimlerimiz, sağlık profesyonellerimiz, vd. çalışanlarımız,taşeron firmalar ve çalışanları ve her türlü ticari faaliyetler içine giren firmalar; çağrı merkezimiz, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri yollarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan sağlık verileri başta olmak üzere özel nitelikli kişisel veriler ve genel nitelikli kişisel veriler, aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir.

Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; randevu hakkında hastalarımızı haberdar edebilme; hastanemizin iç prosedürlerinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma; çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,çalışanlarımızın özlük süreçlerini ve yasal haklarını koruma, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; araştırma yapılması; yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi; hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma; kimliğinizi teyit etme; yeni doğan bebek bildirimi; Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri tarafından talep edilen her türlü bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; Hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma; size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; anlaşmalı olduğumuz kurumlarla,bankalar ve sağlık harcamaları tahsil edilen tüm kuruluşlar (kamu ve özel) size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; hasta memnuniyetinin ölçülmesi, hasta memnuniyetinin arttırılması. 

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu çerçevede Grup Florence Nightingale Hastanelerinin sözleşmeler ve yasal yükümlülüklerini gereği gibi eksiksiz yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır ve işlenir.

Kapsam

Bu Politika; hastalarımız, refakatçilerimiz, ziyaretçilerimiz, kurum yetkilileri, çalışanlarımızın, işbirliği ve her türlü hukuki ilişki içinde olduğumuz kişi,kuruluş ve kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan veya olmayan yollarla işlenen aşağıda tanımlı kişisel verilerini kapsar. 

Ad, soyad, TC Kimlik numarası, pasaport numası veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni hal, hastaneye özel protokol numarası ve hastaları tanımlayan diğer kimlik verileri; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi vb iletişim verileri, ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal veriler; elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler; tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel veriler; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler  ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, internet siteleri  üzerinden gönderilen sağlık ve kimlik verileri,görsel (digital olan ve digital olmayan) tüm kayıtlar  

Kişisel veri sahipleri gruplarına göre bu politikanın uygulama kapsamı Politikanın tamamı olabileceği gibi (örneğin hastalarımız gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örneğin yalnızca çalışanlarımız,tedarikçilerimiz  vb) olabilecektir

Online hizmetlerini kullanmak üzere çağrı merkezi veya internet sitesi kullanıldığında ,kurum içi intranette ,eğitim, hastanenin düzenlemiş olduğu etkinliklere katılımda veya internet sayfaları ziyaret edildiğinde  de kişisel veriler işlenebilecektir.

Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hale Getirme:  Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Örneğin maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri: Kurumumuzun her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin hastalar ve çalışanlar
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin ad soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.
Hasta: Kurumumuza tetkik,tedavi için müracaat edip ayaktan ya da yatarak tedavi gören kişi
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler
Kurum Yetkilisi: Kurumun Genel Müdürü ve diğer yetkili gerçek kişiler
Üçüncü Kişi: Kurumumuzun yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örneğin hizmet alınan firma çalışan veya yetkilileri, Refakatçi vb)
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin Kurumumuzun verilerini tutan bilişim firması, hasta verilerini sisteme giren tüm çalışanlar
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi
Ziyaretçi: Kurumumuzun sahip olduğu fiziksel alanlara çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

Politikanın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler çerçevesinde yürütülür. Florence  Nightingale Hastaneleri Kişisel Verilerin Korunması Politikası güncel yönetmeliklerle uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kurallar çerçevesinde Florence Nightingale Hastaneleri uygulamaları ile entegre edilerek oluşturulmuştur. KVK Kanunu’nda öngörülen yürürlük sürelerine  bağlı kalarak gerekli hazırlıklarını yürütmektedir.Yukarıda belirtilen kişisel veriler gerektiğinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri vb. mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek , hastanelerimize ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilecektir. Sonuç olarak Kişisel veriler kurum prosedürlerinde tanımlı yasal sürelere uygun olarak hem dijital hem de fiziki ortamda korunacaktır.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Kurumumuz, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için optimum  güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Kurumumuz tarafından KVK Kanunu’nun 12nci maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir.

• Kurumumuz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari önlemleri almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır. 
• Kurumumuz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için teknik ve idari tedbirler almaktadır. 
• Kurumumuz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasını sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar olarak farkındalıkları arttırmaktadır.
• Kurumumuzun veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu Kurumumuzun tedarikçi, iş ortağı gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşmeler yapılmaktadır
• Kurumumuz kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Kurumun iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
• Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 12nci maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. 
Veri Sahibinin Hakları; Hak Talep Etme, İletişim Kanalları ve Veri Sahiplerinin Taleplerinin Değerlendirilmesi
Kurumumuz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13üncü maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. 

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak şahsen başvuru ile ve özel yetkili vekaletname ile Kurumumuza iletmeleri durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen hakların kullanılması ile ilgili talebin “yazılı” olarak Kurumumuza (veri sorumlusuna) iletilmesi gerekmektedir.

KVK çerçevesinde belirtilen  hakların kullanılması için, kimliği tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istenilen haklara yönelik açıklamalarla birlikte talebin, Kanunun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkın kullanımına ilişkin olduğunun da belirtilerek kurumumuza iletilmesi; Talebe ilişkin başvurunun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır. 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Florence Nigtingale Hastaneleri, kişisel verileri teknik ve idari olanakları ile titizlikle korumaktadır. Hastanemiz tarafından alınan güvenlik önlemleri, teknolojik olanaklar, olası riskler göz önünde bulundurularak optimum düzeyde sağlanmaktadır.

Bir grup kişisel veri, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle KVK Kanununda “özel nitelikli kişisel veri” olarak tanımlanmıştır.

Bu veriler ; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
 
KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen yukarıda tanımlı  verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi
 
KVK Kanunu’nun 10uncu maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Kurumumuz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Kurumumuzun kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun11inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır.

Anayasa’nın 20nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumumuz bu kapsamda, Anayasa’nın 20inci ve KVK Kanunu’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Kurumumuz kişisel veri sahipleri ile ilgililere ,kişisel verilerin korunmasındaki kurum politikasını, çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır. Ayrıca Kurumumuz ilgili kişileri; kişilerin “açık rıza” sına başvurduğu zamanlar başta olmak üzere, kendi faaliyetleri ve kanundaki maddeler hakkında farklı yöntemlerle de bilgilendirmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kurumumuz, Anayasa’nın 20nci maddesine ve KVK Kanunu’nun 4ncü maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; doğru ve güncel ,hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. 

Kurumumuz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.
Kurumumuz, Anayasa’nın 20nci ve KVK Kanunu’nun 5inci maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5inci maddesindeki şartlardan bir veya bir kaçına dayalı olarak işlemektedir. 

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 6ncı maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 8inci ve 9uncu maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kurumumuz; kişisel verilerin işlenmesinde yasal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Kurumumuz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almaktadır, kişisel verileri amacın dışında kullanmamaktadır.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kurumumuz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi yasal menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlayacak gerekli önlemleri almaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kurumumuz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Kurumumuz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Kurumumuz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan bildirilmektedir.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kurumumuz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kurumumuz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Kurumumuz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Kurumumuz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Anayasa'nın 20nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Kurumumuz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

Kurumumuz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4ncü maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine olanak tanıyan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda yer alan şartlar uygulanır.

• Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
• Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 
• Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 
• Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
• Kurumun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
• Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
• Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
• Kurumumuzun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kurumumuz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli ”olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

KVK Kanunu’nun 6ncı maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Kurumumuz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
• Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
• Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlar da öngörülen hallerde,
• Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kurumumuz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Kurumumuz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Grup Florence Nightingale Hastaneleri,Tıp Merkezleri,Grup Şirketleri, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler ve bununla bağlı kalmamak kaydıyle tüm kamu kurum ve kuruluşları, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Hastane’mizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için Hastanemize yazılı olarak başvurabilirsiniz) ile paylaşılabilecektir.  

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Grup Florence Nightingale Hastaneleri kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini dış ülkelerin sözleşmeli özel ve resmi kuruluşlarına ,yabancı sağlık ve sigorta kuruluşlarına, tıbbi zorunluluk gereği paylaşılması gereken hizmet sağlayıcı kuruluşlara aktarabilmektedir. Kurumumuz tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke) aktarılmaktadır. Kurumumuz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Bina, Tesis Girişleri İle Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Kurumumuz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’n da yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.
Kurumumuz binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile hasta,personel ,ziyaretçi,tedarikçi firma çalışanlarının giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Kurumumuz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.
Bu kapsamda Kurumumuz Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

Kurumumuzun bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları ve gerekli yerlerde ses kayıtları alınmaktadır.

Kurumumuz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, kurumun, hasta ve çalışanların  diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve hastaların  aldıkları sağlık hizmeti ve diğer hizmetlere ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.
Kurumumuz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.
Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara sadece yetkilendirilmiş kurum çalışanlarının ve/veya tedarikçi firma çalışanlarının  erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevleri izleyebilmektedir. 
Kamera kayıtları 2 ay süreyle saklanmaktadır.
Kurumumuz tarafından KVK Kanunu’nun 12nci maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Şartları
Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kurumumuzun ilgili prosedürlerine istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
Bu kapsamda Kurumumuz ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirmekte ve farkındalıklarını arttırmaktadır.
Kurumumuz binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Kurum nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. 
Kurumumuz tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politikada belirtilen amaçlarla; Kurumumuz tarafından Bina ve Tesislerimiz içerisinde kalınan süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Kurum içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.
Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Kurum çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Kurum çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
Kurumumuz sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi tanıtım faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir.
Kurumumuzun yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar ilgili internet sitelerinin “İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ” metinleri içerisinde yer almaktadır.

Politikanın Yürürlüğe Girmesi

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 01.04.2018 tarihinde yürürlüğe girer. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi yenilenen madde için o maddenin revize edildiği tarihtir. 

Politika, Kurumumuzun internet sitesinde(http:// www.florence.com.tr ) yayımlanır.