Kalp yetmezliği nedir?

Kalp yetmezliği

Kalp yetmezliği nedirKalp yetmezliği, kalbin vücudunuz için gereken kanı pompalama görevini yerine getirememesidir. Yani kalbin, organlara ve dokulara yeterli kanı gönderememesidir. Bu durum ölüme dek varabilen oldukça ciddi sonuçlar doğurabilir. Kalp krizi, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, çeşitli kalp kapak hastalıkları benzeri sebepleri takiben gelişmektedir. Çoğunlukla hastalık, ilerleyen aşamalarda saptanmaktadır. Kalp kasının kasılmasındaki performans azalması ya da kalp kasının gevşemesinden kaynaklanır. Koroner kalp hastalıkları, kalp ritm bozuklukları, genetik kalp rahatsızlıkları ve kalp kası hastalıkları da kalp yetersizliğine neden olmaktadır. Ayrıca yüksek tansiyon nedeniyle kalp kaslarında gevşeme ve kalp duvarında kalınlaşma da kalp yetmezliğinin nedenleri arasında yer alır. 

Kalp yetmezliği belirtileri nelerdir?

Kalp yetmezliğinin oldukça basit nefes darlığı gibi belirtilerinin yanı sıra daha ağır tablolar da habercisi olabilir. Akciğerlerde ve bazı organ boşluklarında, ayaklarda ve bacaklarda ödem sonucu şişlikler oluşması hastalığın belirtilerindendir. Bazen sadece basit bir şişlik neticesinde ortaya çıkarken bazen çok daha ağır tablolara kadar anlaşılamayabilmektedir. Kalp yetmezliği evreleri incelendiğinde, başlangıç evresinde çoğunlukla belirgin bir bulguya rastlanmamaktadır. Kalp yetmezliği hastalığının ilk evrede verdiği sinyaller aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Basit halsizlikler 
 • El ve ayaklarda soğuma
 • Karında şişlik 
 • Hırıltılı öksürükler 
 • Gece uykusundan nefes darlığı ile uyanma

Hastalık, ilerleyen evrelerde çok daha ağır tahribat yaratan ve kişinin hayat kalitesini büyük oranda etkileyen sonuçlara neden olabilir.

Kalp yetmezliği risk faktörleri nelerdir?

Sizi kalp yetmezliği ile tanıştırabilecek risk faktörlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 • Koroner kalp hastalıkları
 • Yüksek tansiyon
 • Sigara kullanımı
 • Diabetes mellitus
 • Obezite
 • Ailede kalıtsal yatkınlık

Kalp yetmezliğine yol açan hastalıklar nelerdir?

İskemik Kardiyomiyopati: Koroner Arter Hastalığı,en sık görülen kalp hastalığıdır. Koroner damarlar kalbi besleyen damarlardır. Bu damarların daralması ve/veya tıkanması sonucu kalbe yeterince besin ve oksijen gitmez. Bu da kalp kasının hasar görmesine, hatta ölmesine (miyokardenfarktüsü) neden olur. Kalp kasının zarar görmesi/ölmesi sonucu kalp kasılma gücünde azalma meydana gelir ve buna İskemik Kardiyomiyopati adı verilir. Kalbin kasılma gücü azaldıkça, kalp yetmezliği belirtileri ortaya çıkmaya başlar ve belirtilerin şiddeti zamanla artar.

Dilate Kardiyomiyopati: Kalp kaslarının doğuştan gelen yapısal bozukluğu sebebiyle yeterince kasılamamasına bağlı olarak kalbin büyüyüp genişlemesi ile kalp yetmezliğine yol açan bir hastalıktır. Dilate Kardiyomiyopati ile doğan insanlarda kalp yetmezliği bebeklik veya çocukluk çağında ortaya çıkabilir veya erişkin yaşlarda belirti verene kadar fark edilmeyebilir.

Kompleks Kalp Kapak Hastalığı: Doğuştan veya sonradan olan aort ve/veya mitral kapak bozuklukları, kalbin iş yükünü arttırır ve kalp büyümesine neden olarak kalp yetersizliğine yol açabilir.

Miyokardit: Virüs enfeksiyonu sonucu kalbin kasılma gücünün azalması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Kalbin kasılma bozukluğu, virüs enfeksiyonu geçtikten sonra tamamen düzelebileceği gibi, kalıcı hale gelip kalp yetmezliği ile de sonuçlanabilmektedir.

Doğumsal Kalp Hastalıları: Anne karnında gerçekleşen embriyolojik gelişim sürecinde kalbin veya kalple ilişkili damarların gelişiminde meydana gelen aksaklıklar, doğan bebeklerin kalplerinin normal yapıda olamamasına yol açar. Çok çeşitli şekilde olabilen bu doğumsal kalp hastalıkları, zamanında tanı konduğunda cerrahi veya girişimsel tekniklerle onarılabilir. Ancak bu onarıma rağmen erken veya geç dönemde kalp yetmezliği ortaya çıkabilir.

Kalp yetmezliği tanısı nasıl konulur?

Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hekime başvuran hastanın böyle bir riski olduğu düşünülürse son derece basit ve kolay uygulanabilir ekokardiyogram uygulaması yapılır. Kalp ultrasonu olarak da adlandırılan bu uygulamada varsa kalp yetmezliği kolayca saptanabilir. Kalpteki mevcut olan sorunlar saptanması sonrasında kalp yetmezliği tedavisi hemen başlayabilir.

Kalp yetmezliği tedavi yöntemleri nelerdir?

Kalp yetmezliği olan hastalar çoğunlukla kalp yetmezliği ilaçları kullanır. Hekiminizin önerdiği ilaçları yine onun önerdiği dozlarda ve zamanında kullanmak tedaviniz açısından çok büyük önem taşır. Reçetelendirilen şekline sadık kalınarak alınan ilaçlar tedavide başarı sağlanması açısından gereklidir. İlaç tedavisi ile yapılmak istenilen, hastanın mevcut durumunun kötüye gitmesini engellemek ve yakınmalarını azaltmaktır. 

Ayrıca hastanın sağlığını da günlük yaşantısına devam edebileceği ölçüde dengede tutmaktır. Kullanılan bu ilaçların her birinin farklı etkileri olması nedeniyle çoğunlukla birkaç tanesi aynı anda kullanılabilmektedir. İlaçların doğru ve zamanında kullanımı ileride doğabilecek ilaca bağlı yan etkilerin tespitinde de büyük önem taşımaktadır. 

Bu şekilde hekiminizin de işini kolaylaştıracak ve uygulamış olduğu tedaviye hakim olmasına yardımcı olacaksınız. Daha önce cerrahi bir işlem görmüş olsanız bile (kalp pili ya da şoklama cihazı) hekiminizin önermiş olduğu ilaçları yine onun önerdiği şekilde kullanmalısınız. Bu hastalığın ilaçla olduğu gibi cerrahi olarak da çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Hekiminizin uygun görmesi halinde uygulanabilen cerrahi yöntemler şu şekilde sıralanabilir: 

 • Damarlardaki tıkanıklık ve darlıklara stent ve balon uygulamaları 
 • Koroner bypass ameliyatları 
 • Kapakçık onarımı ve kapakçık değiştirme operasyonları 
 • Hastaya kalıcı kalp pili takılması
 • Kalp nakli yapılması

Kalp yetmezliği ölümcül müdür?

Kalp yetmezliği riskli bir hastalıktır. Hekim kontrolünde, dikkatli bir yaşam sürdüğünüzde hastalığın riskleri de düşecektir. Kalbin vücudunuz için olmazsa olmaz bir organ olduğunu unutmadan, durumun ciddiyetini kavrayarak yaşamınızı sürdürmeniz gerekmektedir. Ayrıca yaşam tarzınızda var olan hatalar düzeltilmeli ve daha sağlıklı bir yaşam biçimine geçilmelidir. Bu noktada ise size düşen görevler vardır; bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 • Kilo almamaya dikkat etmelisiniz. Eğer kilolu bir yapıya sahipseniz, doktor kontrolünde fazla kilolarınızı vermelisiniz.  
 • Kesinlikle stresle başa çıkmayı öğrenmelisiniz.  
 • Sağlıklı beslenme konularında mutlaka dikkatli olmalı, hekiminizin önerilerine birebir uymalısınız. 
 • Sanılanın aksine, bu hastalığa sahipseniz evde ve sürekli istirahat halinde olmanıza hiç gerek yoktur. 
 • Kendinize uygun egzersizleri yaparak efor performansınızı artırabilirsiniz. Önemli bir husus da; egzersize başlamadan önce mutlaka ısınma hareketlerin yapmalısınız ve bittiğinde de soğuma hareketlerini yapmayı ihmal etmemelisiniz. 
 • Kullanıyorsanız kesinlikle bir an önce sigarayı bırakmalısınız. 
 • Alkol alımını azaltmalı ya da tamamen bırakmalısınız. 
 • Tuz tüketimini sınırlandırmalısınız.
 • Özellikle doymuş yağ ve trans yağ içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durmalısınız. 
 • Doktorunuzun sizin için uygun gördüğü reçeteleri kesinlikle birebir uygulamalısınız.

Kalp yetmezliği nedirKalp yetmezliği hastalığından korunmak için sağlıklı beslenme, uygun egzersiz yapılması ve stresten uzak durmak özelikle büyük önem taşır.

Ayrıca düzenli aralıklarla Check-Up yaptırmak, erken teşhis açısından önemli olmakla birlikte, hayat kurtarıcı rol oynayabilmektedir. 

Kalp yetmezliği belirti ve bulguları ilk çıktığında saptanırsa hayat tarzının düzenlenmesi ve doğru tedavinin uygulanması ile hastanın hayat kalitesi düşmeden de hastanın hayatına devam etmesi sağlanabilir. Bu noktada hasta ve hekim arasındaki diyalog ve hekimin uygulamış olduğu tedaviye harfiyen uymak çok önemlidir. Hasta ve hekim arasındaki koordinasyonun iyi olması durumunda ise, pek çok hasta normal yaşantısını sürdürebilir.

Unutmayın; kalp yetmezliği kronik bir hastalık olduğu için kalp yetmezliği tedavisi de ömür boyu süren bir tedavidir. Bu noktada Florence Nightingale Hastaneleri tedaviniz boyunca alanında en deneyimli doktorları ile yanınızdadır! Hastalık Belirtileri

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz