Kalbin İleti Sistemi Hastalıkları

Kalbin ileti sistemi hastalıkları iki ana başlıkta toplanabilir.

Hasta sinüs sendromu (sinüs düğümü hastalığı)

Sinüs düğümü normalde dakikada 60-80 uyaran çıkarır. Aktivitesi arttığında 140-160/dak kadar uyarı çıkarabilmektedir. Sinüs düğümünün görevini yerine getiremediğinde düğümün hastalığından söz edilir.

Sinüs duraklaması veya sinuzal arrest sinüs düğümü uyarı çıkaramamaktadır.
Sinüs bradikardisi normalden az uyarı çıktığında; uyarı 50/dak altındadır.
Sinüs taşikardisi sinüs düğümü uyarısı normalin üstüne çıktığında 90-100/ dak üstündedir.

Atrio-ventriküler bloklar

Atrio-ventriküler düğüm hastalığı

Bu düğümden uyarının geçmesine göre;

A – Birinci derece A-V Blok,

Sinus uyarısı A-V düğümden geç olarak geçmektedir.

B – İkinci derece A-V BLOK

Sinüs uyarısısnın bir kısmı A-V düğümden geçmekte bir kısmı ise geçememekte yani bloke olmaktadır. Tip I ve II şeklinde olmak üzere iki tipdir

C – Üçüncü derece TAM A-V BLOK

Sinüs uyarısı hiç bir şekilde A-V düğümden geçememektedir. Uyarı bu düğümde tamamen kesintiye uğramaktadır. Bu defa A-V düğüm altından başka bir odaktan uyarı çıkar ve yaşam sürdürülmeye çalışılır. Aksi takdirde kalp tamamen durabilir. İleti sistemi dışında, tüm kalp hücreleri uyarı çıkarabilme yeteneğindedir. Ancak bu ritmler hasta ritmlerdir. Kalbin düzenli çalışmasını bozar.

İleti yollarındaki bozukluklarda yani elektrik sistemindeki kesintiler ve duraklamalarda kalbin düzenli çalışması bozulur. Kalbin atım sayısı azalır. BRADİKARDİ veya atım sayısı hızlanır TAŞİKARDİ ortaya çıkar. Bradikardi kalp pili gerektiren en yaygın durumdur. Taşikardilerde ise kalp ritmini düzeltmek için ICD(=İNTRA CARDİAC DEFİBRİLATÖR) denilen aletler takılmaktadır.

Bradikardi belirtileri

Bayılma,
Başdönmesi,
Göz kararması,
Fenalık ve kesiklik hissi,
Çabuk yorulma, nefes darlığı,
Çarpıntı,
Unutkanlık (beyin fonksiyonlarının azalması),
Kalpde büyüme ve kalp yetersizliği gibi...

Kalp ritminin sayısına göre bu belirtiler hafif veya ağır olabilir. Bradikardi nedeni ile olan bayılmanın diğer nedenlere bağlı özellikle nörolojik bayılmalardan ayırt edilmesi bazen güç olabilir. Bradikardi nedeni ile bayılma da hasta olduğu yerde beyne kan gitmemesi neden ile birden yere düşer veya oturduğu yerde kafası düşer. O sırada nabız yoktur. AB alınamaz olay kısa sürer. 5-6 saniye gibi Uzun sürdüğünde ölüm meydana gelebilir. Bayılan kişi 2-3 saniye içerisinde çabucak kendine gelir. Bayılma sırasında vücudunu bir yere çarpmamışsa her hangi bir değişiklik olmadan kalkar ve işine devam eder.