Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı Tomografi

Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nde kullanılan 16 ve 64 kesitli bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı ile 15-20 saniye gibi çok kısa sürelerde tüm vücut görüntülemesi yapılabildiği gibi 3 boyutlu çalışmalarla görüntü zenginliği arttırılabiliyor. Bu cihazlarla kontrastlı veya kontrastsız tüm BT incelemeleri yapılabiliyor. Özellikle akciğer, kalp ve koroner damarların değerlendirilmesinde çok önemli yer tutan bu sistem; dokularda insan gözünün bile çok zor ayırt edebileceği boyutlardaki hastalık bulgularının tanınmasını, bu sayede hastalıkların çok erken dönemde teşhis edilmesini sağlıyor. Bu cihazla sanal kolonoskopi, sanal bronkoskopi ve koroner atardamarlar da dahil olmak üzere, vücuttaki tüm damarlara yönelik BT anjiyografi incelemeleri yapılabiliyor.

Hasta konforu ön plana çıkıyor

Hızlı ve kaliteli çekim imkanına sahip çok kesitli bilgisayarlı tomografi (Multidedektör BT) ile özellikle çocuk hastalarda, acil durumlar, ileri yaş olgularında, kaza sonrası ve benzeri durumlarda tanısal görüntüler elde edilebiliyor. Bu cihazlarda, konvansiyonel BT sistemlerinden farklı olarak birden fazla dedektör bulunduğu için hasta kısa sürede, daha düşük radyasyon kullanılarak taranabiliyor. Böylece daha yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilebiliyor. Özellikle BT anjiyografi yazılımlarının ve donanımlarının bugünkü halini almasının ardından, vücuttaki hemen hemen tüm atardamar ve toplardamarlara yönelik anjiyografiler gerçekleştiriliyor. Ayrıca damarlar da non-invaziv yani hastayı en az rahatsız eden, kasıktan yapılan anjiyografi ihtiyacı olmadan ayrıntılı olarak incelenebiliyor.

Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (Multidedektör BT) ile yapılan işlemler neler?

  • İleri BT inceleme veya BT anjiyogragfi incelemeleri,
  • Kranial, boyun-karotid-vertebral sistem anjiyografi,
  • Pulmoner BT anjiyografi,
  • Torakoabdominal aorta BT anjiyografi,
  • Üst ve alt ekstremite BT anjiyografi,
  • BT portografi,
  • Koroner BT anjiyografi,
  • BT enterografi,
  • BT-Sanal kolonoskopi,
  • BT-Sanal bronkoskopi.
Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile ilgili merak ettiğiniz konuları Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nin uzman ekibine sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz. Bize ulaşmak için web sitemizde yer alan iletişim formunu kullanabilirsiniz.

Doktorlarımız

Video