Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı Tomografi

Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nde kullanılan 2x192 kesit BT cihazı sayesinde kalp atımı ile koroner damarların görüntülenmesi sağlanır. Hızlı çekim modu ile tüm vücut görüntülemesi yapılır. Acil vakalarda ve çocuk hastalarda çok kısa sürede incelemeler gerçekleştirilir. Aynı zamanda hastanın vücut kitle indeksine göre doz ayarlaması yapılarak ultra düşük dozda çekimler yapılabilir.

Hasta konforu ön plana çıkıyor

Hızlı ve kaliteli çekim imkanına sahip çok kesitli bilgisayarlı tomografi (Multidedektör BT) ile özellikle çocuk hastalarda, acil durumlar, ileri yaş olgularında, kaza sonrası ve benzeri durumlarda tanısal görüntüler elde edilebiliyor. Bu cihazlarda, konvansiyonel BT sistemlerinden farklı olarak birden fazla dedektör bulunduğu için hasta kısa sürede, daha düşük radyasyon kullanılarak taranabiliyor. Böylece daha yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilebiliyor. Özellikle BT anjiyografi yazılımlarının ve donanımlarının bugünkü halini almasının ardından, vücuttaki hemen hemen tüm atardamar ve toplardamarlara yönelik anjiyografiler gerçekleştiriliyor. Ayrıca damarlar da non-invaziv yani hastayı en az rahatsız eden, kasıktan yapılan anjiyografi ihtiyacı olmadan ayrıntılı olarak incelenebiliyor.

Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (Multidedektör BT) ile yapılan işlemler neler?

  • İleri BT inceleme veya BT anjiyogragfi incelemeleri,
  • Kranial, boyun-karotid-vertebral sistem anjiyografi,
  • Pulmoner BT anjiyografi,
  • Torakoabdominal aorta BT anjiyografi,
  • Üst ve alt ekstremite BT anjiyografi,
  • BT portografi,
  • Koroner BT anjiyografi,
  • BT enterografi,
  • BT-Sanal kolonoskopi,
  • BT-Sanal bronkoskopi.
Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile ilgili merak ettiğiniz konuları Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nin uzman ekibine sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz. Bize ulaşmak için web sitemizde yer alan iletişim formunu kullanabilirsiniz.

Doktorlarımız

Randevu Alın