Akciğer Absesi

Bazı hastalarda basit bir zatürre, akciğer absesine dönüşebilir.

Bu durumda akciğerin belli bir alanında hasar ve iltihap birikimi meydana gelir. Hastada ciddi bir enfeksiyon tablosu (ateş, halsizlik, öksürük) oluşur.

Genellikle akciğer abseleri antibiyotik tedavisine yanıt verirler.

Öncelikle hastada 4-6 hafta civarında uzun bir ilaç tedavisi gerekir. Fakat bazı hastalarda tedaviye yanıt alınamaz veya akciğer absesi kanser dokusu üzerinde gelişebilir. Bu gibi durumlarda hastalıklı kısım operasyonla çıkartılır.