Yumurtalık (Over kanseri)

Yumurtalık (Over kanseri) kanseri özellikle 63 yaşında pik yapan ve ileri evrelere kadar sessiz giden yüksek oranda ölümcül bir hastalıktır. Hastaların %85 'inin herhangi bir şikayeti yoktur. Ancak jinekolojik muayenede, ultrason da kullanılarak ve tabii yardımcı radyolojik cihazlarla tanı konur. Yılda bir muayene olan kadınlarda olsa bile tanı erken evre konur ve tedavi başarısı yüksektir.

Yumurtalık kanserine genelde geç evrede tanı konur

Yumurtalık kanserleri, hücre tiplerine göre beş farklı tipte oluşur. Bunlar içerisinde, en sık görülen epitelyal tümörlerdir. Yumurtalık kanseri kadın kanserleri içerisinde ölüm oranı en yüksek olanıdır. Yumurtalık kanserlerinin yaklaşık %70'i Evre III’de tanı almaktadır. Geç tanı almasındaki en önemli etken, kanserin doğrudan yayılımdan ziyade, implantasyon şeklinde karın içi organlara yayılım göstermesidir.

Yumurtalık kanseri için risk faktörleri nedir?

İleri yaş (vakaların %65’i 65 yaş üstüdür), menopoz sonrası dönemde ortaya çıkmaktadır.

Obezite önemli risk faktörlerindendir.

Ailesel kalıtım göz ardı edilmemelidir. BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcılarında ailesel yumurtalık kanseri sıklığı yüksektir. Ailesel yumurtalık kanserleri, tüm yumurtalık kanserlerinin %5-10'ununu oluşturmaktadır.

İlk adeti erken yaşta görme (erken menarj) ve geç menopoza girme riski artırmaktadır. Menapoz döneminde uzun dönem hormon replasman tedavisinde kalmak risk faktörlerindendir.

Genital bölgenin temizliğinde kullanılan talk pudrası yumurtalık kanseri riskini artırır. Polikistik over sendromlu hastalar da yüksek risk grubunu oluşturmaktadır.

Yumurtalık kanseri belirtileri nelerdir?

Yumurtalık kanseri sinsi olarak gelişir. Bu nedenle erken dönemde belirti vermez. Erken dönemde yakalanan vakaların çoğu rutin muayene esnasında saptanan vakalardır.

Yumurtalık kanseri karın içine yayılım yapınca peritonda asit sıvısı birikimine neden olur ve hastada kıyafetlere bel ve karın bölgesi üzerinden sığılmaması, yemeklerden sonra dolgunluk ve gaz şikayeti oluşur. Adet düzensizliği, alt karında ağrı, aşağıya doğru bası hissi de tespit edilebilir.

Tanı nasıl konur?

Hastada cerrahi girişim hem tanı hem de tedavi amaçlıdır. Cerrahi işlem sırasında şüpheli olan yumurtalık dokusundan örnek alınıp ameliyat esnasında frozen inceleme dediğimiz histopatolojik muayeneye yollanır. Elde edilen sonuçlara göre cerrahi tedavi şekillendirilir.

Cerrahi öncesi görüntüleme yöntemleri (bilgisayarlı tomografi, pozitron emisyon tomografi, ultrasonografi) ile hastalığın yaygınlığı tespit edilmeye çalışılır.

Nasıl tedavi edilir?

Yumurtalık kanseri cerrahi olarak tedavi edilir. Cerrahi tedavi ile tümörün gerçekten yumurtalıktan kaynaklanıp kaynaklanmadığını saptandığı gibi karın içinde yaygınlık varsa metastaz odakları temizlenir.

Operasyon sırasında karın içi sıvıdan patolojik inceleme için örnek alınır. Rahim ve her iki yumurtalık alınır. Ayrıca karın içini örten omentum adı verilen zar alınır. Böylelikle geride kanserli doku bırakılmamış olur.

Cerrahi tedaviden sonra erken evre hastalar dışında tüm hastalara kemoterapi uygulanır. Kemoterapide toplam altı siklüs olmak tercihan paklitaksel ve platin içerikli kemoterapi ajanları uygulanır.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Kanserle İlgili Uzmanlarımıza Sorun
Güvenlik Kodunu Giriniz
Captcha
CaptchaResart