Tiroid Bezi Hastalıkları

Tiroid hastalıklarını ikiye ayırmak mümkündür; tiroidin hormon hastalıkları ve tiroidin yapısal hastalıkları.

Tiroidin hormon hastalıkları: Tiroid bezinde hormon üretimindeki bozukluklardan kaynaklanır. Hipertiroidi ve hipotiroidi olarak iki çeşittir.

Tiroidin yapısal hastalıkları: Bu hastalıklarda tiroid bezinin yapısının bozulması söz konusudur. Bu hastalıklarda tiroid bezinden üretilen hormonların üretimi normal ya da anormal olabilir. Tiroid kanserleri ve tiroidin kanser dışındaki yapısal hastalıkları olarak ikiye ayrılabilir. Tiroid nodülleri, tiroid iltihapları, guatr tiroidin kanser dışı yapısal hastalıkları arasında yer almaktadır.

Tiroid bezi hastalıklarında risk faktörleri nelerdir?

Tiroid bezi hastalıklarında iyot eksikliği, genetik faktörler ve bünyesel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.
Özellikle iyot eksikliği tiroid bezi hastalıklarında önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan araştırmalar Türkiye’de kişilerin günlük almaları gereken iyotun ortalama dörtte birini aldıklarını göstermektedir. Ülkemizde iyotun guatrı olmayan kişilerce korunmak amacı ile alınması koruyucu hekimlik adına önemli bir konudur.

Tiroid hastalıklarına nasıl tanı konulur?

Tiroid hastalıklarının tanısı; kan testleri ve idrar testleri, ultrason, biyopsi, sintigrafi ile sağlanabilmektedir.
Bu test ve yöntemler, tiroid hastalığının türünü, nedenini, hastalığın hangi aşamada olduğunu, tedavisinin nasıl planlanması gerektiğinin ortaya konulmasını sağlamaktadır.
Tiroid ultrasonografisi; bu yöntem, nodül olup olmadığını gösteren en kesin testtir.
Tiroid sintigrafisi; tiroidin fonksiyonunun incelendiği testlerdir. Varsa tiroid nodüllerinin türlerinin (soğuk, sıcak,ılık) belirlenmesinde de kullanılır.
Tiroid ince iğne bİyopsisi; ince iğne ile nodülden minik bir parça alınmasıdır. Alınan bu parça detaylı olarak incelenerek nodüllerin iyi huylu mu kötü huylu mu (kanser) olup olmadığı tespit edilebilir.

Tiroid hastalıklarında cerrahi tedavi hangi hastalara uygulanır?

Cerrahi tedavi tiroidde başlıca üç grup hastaya uygulanabilmektedir.
Tiroid kanseri olduğu iğne biyopsisi ile bilinen veya biyopsi ile tiroid kanseri şüphesi olan hastalar.
İyi huylu olduğu düşünülen ancak çapı giderek büyüyen ve boyunda baskı belirtileri yapan nodülleri olan hastalar.
Hipertiroidi hastalığı ilaçla veya radyoaktif iyotla kontrol altına alınamayan veya alınamayacağı baştan öngörülen hastalar.