Sistoskopi

Sistoskopi idrar yollarının doğrudan görülmesini ve tedavi edilmesini sağlar. Bu işlemde elastik fiber optik bir borucuk ile idrar kanalından girilir ve mesane ile alt idrar yolu görsel olarak incelenir. Mesanenin içi steril serum fizyolojik ile doldurulduğunda çeperleri genişler ve tam görüntü elde edilir.

Sistoskopi yapılmadan önce alt idrar yolunun içine uyuşturucu ve kayganlaştırıcı etkisi olan jel kıvamlı bir ilaç tatbik edilir ve 10 dakika sonra işlem uygulanır. Böylelikle hastalar sistoskopiden ağrı ve rahatsızlık duymaz.

İşlemin uzun süreceği durumlarda, erkek hastalarda (alt idrar yolu kadınlara oranla daha uzun olduğundan) işlem anestezi gerektirebilir.

İşlem sonrası sıklıkla ertesi gün günlük aktivitelere başlanabilir. Fakat 1 hafta ağır işlerden kaçınmak gerekebilir.

Sistoskopi hangi durumlarda uygulanır?

  • Alt idrar yolu darlıkları, iltihapları iyi ve kötü huylu tümörleri
  • Prostat büyüklüğü, tümörleri
  • İdrar kesesi taşı, tümör ve iltihapları
  • İç idrar yolları (ureter) tıkanıklıkları
  • İdrar kaçırmada tanı ve tedavi amacıyla uygulanır.

Sistoskopinin yan etkileri nelerdir?

Hastalarda enfeksiyon görülebilir. İşlem sonrasında kanama ortaya çıkabilir. İşlem sırasında hastanın ani bir hareket yapması iç idrar yollarında delinmeye yol açabilir.