Protetik Diş Tedavisi

Kaybedilen dişlerin, çeşitli protezler kullanılarak, fonksiyon ve estetiğinin yerine konması işlemine protetik diş tedavisi denir. Eksik dişin veya bölgenin rehabilitasyonunda, birçok alternatif protez yöntemi uygulanabilir.

Ağız içinde uygulanan protezler, ilk etapta 2 gruba ayrılır;

1. Sabit Protezler

Ağız içindeki dişlerden veya implantlardan destek alınarak yapılan, çeşitli kimyasallarla bu dişlere sabitlenen protezledir. Toplum içinde ‘kaplama’ diye tabir edilen, kuron ve köprüler bu tip protezlerdir.

2. Hareketli Protezler

Sabit protez yapılamayan durumlarda; bazı vakalarda dişlerle birlikte dokudan (iskelet protezler), bazı vakalarda ise sadece dokudan destek alan (total protezler), ve istendiğinde çıkartılabilen protezlerdir.

Sabit protez mi hareketli protez mi?

  • Çiğneme kapasiteleri, estetik faktörler, kullanım kolaylığı, ağız hijyeni gibi faktörler göz önüne alındığında, sabit protezlerin çok daha avantajlı olduğu görülmüştür.
  • Bu faktörleri göz önüne alarak, hastalarımızı ilk etapta her zaman ‘sabit bir protezle’ tedavi etmeye çalışıyoruz.
  • Yeterli diş desteğinin bulunmadığı durumlarda, implantlardan yararlanarak sabit tedavi uygulamaya çalışıyoruz.
  • Günümüzde; implant uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, hastalarımızda hareketli protez kullanımı çok azalmıştır.
  • Hasta, implant uygulamaya elverişli değilse ve ağız içinde sabit protez için yeterli destek diş bulunmuyorsa, o zaman kullanabileceği en uygun hareketli protezle tedavi etmeye çalışıyoruz.
  • Ağızda kendi dişleri bulunan, fakat sabit bir protez için yeterli destek sağlayamayacak durumda olan hastalarda; sabit ve hareketli protezlerin kombinasyonundan oluşan, ‘hassas bağlantılı protezler’ uygulayabiliyoruz.
  • Sonuç olarak; ağız içindeki dişlerin ve dokuların durumu, röntgen tetkikleri ve hastanın da istekleri doğrultusunda hazırlanmış bir protez, hastanın çiğneme ve konuşma işlevlerini kusursuz yerine getirmesini, kaybettiği estetik görüntünün yerine konmasını, kaslar ve çene eklemini de içeren çiğneme sisteminin korunmasını sağlayacak, hastanın protezini benimsemesini kolaylaştıracaktır.