Orf (Ektima Kontagiosum)

Orf diğer adıyla ektima kontagiosum; "orf virüsünün" neden olduğu, koyun ve keçilerden insanlara bulaşabilen bir viral bir deri hastalığıdır.

Orf virüsü olan ölü veya canlı  hayvanlarla doğrudan temas sonucu bulaşır.

Derideki yarık ve çatlaklardan bulaştığı için genellikle ellerde ve parmaklarda lezyonlar gözlenir . Çoğunlukla tek lezyon gelişir. Sert, kırmızı-mavi küçük bir kabarıklık şeklinde başlar, zamanla kırmızı, kanamalı olabilen bir sertliğe dönüşür. 2-3 cm çapa ulaşınca ortasında siyah kabuk gelişebilir.

Enfeksiyon kendiliğinden 4-8 hafta içinde gerileyebilmektedir.