Nükleoplasti Nedir?

Omurga disk fıtık kaynaklı ağrının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Fıtıklarda oluşan boyun, omuz, kol, sırt, bacak ağrısının tedavisi için bir çok müdahale yapılabilmektedir. Konservatif tedavi ile ağrı şikayeti gerilemediği durumlarda cerrahi tedavi düşünülmektedir. Ancak cerrahi tedavide riskler gözardı edilemeyecek oranlardadır. Radyofrekans enerji kullanarak kontrollü bir şekilde nukleus pulposus dokusunu ortadan kaldıran minimal invazif bir girişimle, cerrahiye alternatif olarak fıtık ağrıları giderilmektedir.

Nükleoplasti nasıl yapılır?

Bu yöntemde bir PERC-D iğne çubuğu ile disk içine girilerek radyofrekans enerjisi geçirgen çubuğun tepesindeki elektrodun etrafında 40-70 0C ısı oluşturulur. Oluşturulan bu ısı, bölgedeki disk içeriğinde bulunan pek çok element molekülünü ve moleküler bağları ayrıştıran bir enerjidir. Ayrışım sonucu oluşan gazlar introduser iğne aracılığıyla disk içeriğinden buharlaşarak uzaklaşır. Disk içeriğinin buharlaşmasıyla ortaya çıkan basınç azalması, diskin dışa fırlayan kısmının disk içine doğru çekilmesini sağlar. Bu yöntemle yaklaşık olarak 1 cc disk içeriği boşaltılır.

Nükleoplastinin başarı oranı nedir?

Bilimsel çalışmalar yöntemin başarı oranını %80’in üzerinde göstermektedir.

Kimlere nükleoplasti yapılır?

Spinal kanalın sagital çapının %33’ünden daha az yer kapladığı vakalarda MRI ile ölçülmüş disk hernisi ve bacak ağrısı mevcudiyetinde,
Disk herni (fıtık) ağrısının 6 haftadan daha uzun süre konservatif tedaviye cevap vermediği hastalarda,
Aksiyel ve/veya bacak ağrısı ortaya çıkaran pozitif diskogram mevcudiyetinde nükleoplasti yapılır.

Nükleoplasti öncesi neler yapılmalıdır?

Hastada mevcut grip, sinüzit veya benzeri bir enfeksiyon ya da sebebi saptanmamış yüksek ateş ekarte edilmelidir.
Aspirin, Coraspin gibi kan sulandırıcı ilaçlar ve gingko biloba içeren Tebokan, Bilokan türü ilaçlar 10 gün önceden kesilmelidir.
Kullanılan pıhtılaşma önleyici ilaçlar an en az 1 hafta önceden kesilmelidir.
Girişimden 5 saat öncesine kadar herhangi katı-sıvı gıda, su ve çay vb tüketilmesinin kesilmesi gerekir.
Hastalara mutlaka bir refakatçi eşlik etmelidir.

Nükleoplasti nasıl yapılır?

Girişim steril ve aseptik olarak ameliyathanede C-kollu skopi ile sürekli görüntüleme altında yapılır. Uygulama yaklaşık 60 dk. sürer.

Nükleoplasti sonrası nelere dikkat etmek gerekir?

Hastanın 1 kaç gün istirahat etmesi, yürüyüşü bir kerede 10-20 dakikadan fazla olmayacak şekilde ayarlaması gerekir.

En az 48 saat boyunca araba kullanılmamalıdır.

İlk 2 hafta boyunca ağır kaldırılmamalıdır.

Alt sırt bölgesinin kıvrılması ve eğilmesinden sakınılmalı, girişimi takip eden 12 hafta boyunca masaj yaptırılmamalıdır.

Nukleoplasti sonrası 2-3. haftadan itibaren nazik fleksiyon ve ekstansiyon egzersizlerine, 3-5. haftadan itibaren fizik tedaviye başlanmalıdır.

Nükleoplasti kimlere yapılmaz?

Disk alanının %50’den daha fazla daralması olan hastalara,
Spinal kanal çapının sagittal olarak %33’ünden daha fazla yer kaplayan disk hernilerinde,
Spinal stenoz, spondilolistezis, spinal kırık veya tümör varlığında,
Koagulopati durumunda nükleoplasti yapılmaz.