Nöropsikolojik Testler

Nöropsikoloji, nöroloji ve psikoloji disiplinlerinin ortak paydasında yer alan ve en genel anlamıyla beyin-davranış ilişkisini araştıran bir alandır.

Beyin-davranış ilişkisini araştırmanın en bilinen yolu ise, nöropsikolojik değerlendirmedir. Nöropsikolojik değerlendirme çok çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

Nöropsikolojik değerlendirmenin istenme amaçlarını şöyle sıralanabilir:

  • Ayırıcı tanı
  • Lezyon lokalizasyonu
  • Hastanın bakımı ve yaşamının planlanması
  • Tedavinin etkili olup olmadığının belirlenmesi
  • Yasal konulara dair bilgi (hastanın iş görebilir olup olmayışı, geçirilen bir kazanın herhangi bir etki bırakıp bırakmadığı gibi) sağlaması


Nöropsikolojik değerlendirmelerde genellikle temel test bataryaları uygulanır.

Temel bataryalar, tüm bilişsel işlevleri kapsar. Bu bataryaların geliştirilme amacı, hastaya doğru tanı koyulması ve hastanın işlevsel açıdan standardize bir biçimde değerlendirilmesidir.