Kronik Ağrı

Kronik ağrı, akut ağrının tersine mutlaka hasarlı bir dokudan kaynaklanmaz. Beynin ilgili merkezleri ve vücudun daha cok omurga çevresindeki hassas bölgelerdeki ağrı hafızasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Başka bir deyişle sinir hücreleri ağrıya neden olacak doku hasarı olmayan yerden ağrı sinyalleri gönderebilir. Uzun süren ya da sık tekrarlayan ağrılara da kronik ağrı denilmektedir.

Bu tür ağrılarda biyolojik yaklaşımların yanı sıra psikodinamik bakış açıları da ağrıyı tarif etmede önemlidir. Bazı kronik ağrılar psikolojik kökenli olabilir.