Kanserde İleri Tanı ve Tedavi Yöntemleri

İçindekiler
© Florence Nightingale Hastaneleri

Kanser, çeşitli genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle, vücudun belirli bir bölgesindeki hücrelerin kontrolsüz ve sürekli çoğalmasıyla oluşan bir hastalıktır. İyi huylu tümörlerden farklı olarak kötü huylu tümörler, başka doku ve organlara yayılabilir. Kanser tedavisi ve tedavinin yönetimi, hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Tedavinin etkisi ve başarısı; hastanın vücudundaki kanser tipine, kanserin ilerleme aşamasına, hastanın genel sağlık durumuna ve tedavinin olası yan etkilerine bağlı olarak değişir. Kanserde tedavi yöntemleri ve tedavide kullanılan ilaçlar, gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün artmakta ve gelişmektedir.  

Kanser Nedir?

Kanser, vücudun belirli bir organ ya da bölgesinde, hücrelerin kontrolsüz ve sürekli olarak çoğalmasıyla oluşan bir hastalıktır. Aileden geçen çeşitli genetik etkenlerle ya da sigara, stres gibi farklı çevresel faktörlerin etkisiyle normal hücrelerin yapısı bozulur. Genetik yapısı bozulan hücreler, kontrolsüz bir şekilde bölünmeye ve çoğalmaya başlar. Kanser, dokunun ya da organın yapısının ve işlevinin bozulmasına neden olur. Vücudun kendi bağışıklık sistemi kanser hücreleriyle savaşta büyük rol oynar. Ancak bu savunma her zaman yeterli değildir. 

Kanser vücudun diğer bölgelerinde yayılım gösterebilir ve ilerleyebilir. Buna metastaz denir. Ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan kanser türleri; cilt, akciğer, meme, prostat, mide, kolon (kalın bağırsak), rahim ağzı ve kan kanserleridir. Bu kanser türlerine ek olara, başka doku ve organlarda da görülen kanserlerin birçok alt tipi bulunur. Kanser tedavisinde, kanserli dokunun cerrahi operasyonla ya da diğer tedavi yöntemleriyle yok edilerek ve vücuda tekrar geri gelmemesi (nüksetmemesi) amaçlanır.

Kanserde tedavi yöntemleri ve tedavide kullanılan ilaçlar, bilimsel çalışmalar ve teknolojinin ilerlemesi ile birlikte hızla gelişmektedir. Kanser hastalarına uygulanan başlıca tedavi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:
 • Cerrahi operasyon,
 • Kemoterapi,
 • Radyoterapi,
 • İmmünoterapi,
 • Kök hücre ve kemik iliği nakli,
 • Hormon tedavisi,
 • Antikor tedavisi
Kimi hastalar için bu tedavi yöntemlerinden yalnızca biri yeterli olabilir. Bazı kanser türleri içinse birkaç tedavi yöntemi birlikte kullanılır. Kanserde tedavi planı hastaya özeldir ve bu plan multidisipliner onkoloji konseylerince yapılır. Kanser tedavisinde hedef, vücudun kanser hücrelerinden tamamen temizlenmesi ve kanserli hücrelerin tekrar geri gelmemesidir. Bazı durumlarda ise kanserin türüne ve evresine göre rahatlatıcı tedaviler uygulanır. Rahatlatıcı tedavide amaç, hastalığın neden olduğu belirtilerin ve yan etkilerin hafifletilmesidir.

Rahatlatıcı tedavinin amacı vücudun kanserli hücrelerden temizlenmesi değil, hastanın ömrünün uzatılmasıdır.

Kanserde Tedavi Yöntemleri Nelerdir? 

Kanser tedavisinde kullanılan başlıca tedavi yöntemleri;
 • Cerrahi operasyon
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • İmmünoterapi, olarak sıralanabilir. 
Bu tedavilerden bir veya birkaçı hastaya özel, bireyselleştirilmiş tedavi programı ile belirlenir ve uygulanır.

Kanserde Cerrahi Tedavi Yöntemi Nedir?

Cerrahi tedavi, kanserli dokuların vücudun ilgili bölgesinden cerrahi operasyonlar ile alınarak temizlenmesi işlemidir. Bazı kanser türlerinde bu tip operasyonlar ilk tedavi yöntemi olarak kullanılır. Bazı durumlarda ise, kanser şüphesi olan hastaya tanı konulması amacı ile cerrahi işlemler uygulanır. Ameliyatların yan etkileri ve riskleri; kanserin türüne, kanserli hücrelerin toplandığı bölgeye ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişiklik gösterir.

Kemoterapi Nedir?

Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek amacıyla hastaya çeşitli yollardan kemoterapi ilaçları verilmesi işlemidir. Kemoterapi kanser hücrelerinin bölünmesini, çoğalmasını ve yayılmasını engellemek amacıyla uygulanır. Bu işlem, hızla çoğalan kanser hücrelerine etki ettiği gibi, hızla büyüyen sağlıklı hücrelere de etki eder. Bu nedenle bağırsak, saç, cilt gibi hızlı çoğalan normal vücut hücreleri de kemoterapiden olumsuz etkilenir.

Kemoterapi Çeşitleri Nelerdir?

Kemoterapi; tümörün cinsi, yeri, yayıldığı bölgeler, hastanın genel sağlık durumu ve yaşı göz önünde bulundurularak uygulanan bir işlemdir. Kemoterapinin uygulanma sıklığı hekim tarafından belirlenir. Kemoterapi kullanım alanları şu şekillerde olabilir:
 • Neoadjuvan Kemoterapi: Yayılmış tümörün küçültülmesi amacıyla uygulanır. Hasta, operasyona hazır hâle getirilir. Kanserli dokunun sağlıklı dokudan ayırt edilmesi de sağlanır. Çoğunlukla meme, kolon ve rektum gibi bölgesel ancak ilerlemiş kanser türlerinde uygulanır.
 • Adjuvan Kemoterapi: Tümörün ameliyatla temizlendikten sonra, geride kalan kanserli hücrelerin vücuttan tamamen temizlenmesi için uygulanır. Kanserin tekrarlama (nüks etme) ihtimalinin azaltılması hedeflenir. Koruyucu tedavi olarak da bilinir.
 • Palyatif Kemoterapi: Ciddi ve ilerleyen kanser türlerine sahip hastaların şikayetlerinin azaltılması için uygulanır. Destek tedavi yöntemi olarak da bilinir. Bu tedaviyle, hastanın günlük aktivitelerini yerine getirebilmesi ve şikayetlerinin azaltılması amaçlanır.

Kemoterapi Nasıl Uygulanır?

Kemoterapi ilaçları, 100'ün üzerinde farklı türde ilaçtan oluşur. Bu ilaçlar, yan etkileri ve birbiriyle etkileşimi en aza indirgemek için farklı zamanlarda uygulanır. Uygulama şekli hastaya özeldir ve ilacın etkinliğinin artmasına yöneliktir. Kemoterapi ilaçları hastaya dört şekilde uygulanabilir: 
 • Damar yoluyla (intravenöz) kemoterapi: Genellikle kol damarının içinden uygulanır. Bazı durumlarda ilaç, vücutta bulunan daha büyük toplardamarlara kateter aracılığıyla da uygulanabilir. 
 • Enjeksiyon (intramüsküler/subkutan) kemoterapi : Kas içine ya da cilt altına uygulanarak yapılır. Karın, kol, bacak kaslarının içine direkt olarak enjekte edilir.
 • Ağız yoluyla (oral) kemoterapi: Hap ya da kapsül şeklinde alınan kemoterapi ilaçlarıdır. Ağız yoluyla alınır.
 • Haricen cilt üstüne (topikal) kemoterapi: Krem formundaki kanser ilaçlarıdır. Kanser dokusu üzerine sürülerek uygulanır.
 • Karın içi (intraperitoneal) kemoterapi: Vücut içi boşluklarına uygulanan kemoterapi türüdür. Karın içine yayılım gösterme eğiliminde olan kanser türleri için kullanılır. Karın içi boşluğuna, organların etrafında bulunan bölgeye uygulanır. 

Kemoterapi Ne Sıklıkla Uygulanır?

Kemoterapinin uygulanma sıklığı, alınan kemoterapinin türüne göre farklılık gösterir. Kemoterapi ilk seanstan itibaren planlanmış kürler hâlinde uygulanır. Hasta, hangi sıklıkla ve kaç kür kemoterapi alacağını bilir. Kemoterapi kürlerinin her biri, birkaç dakika ya da gün sürebilir. Kürler arasında hastanın dinlenmesi için zaman aralıkları bırakılır. Kür sayısı, süresi ya da ilacın türü, hastanın tedaviye verdiği yanıta göre değişkenlik gösterir.

Kemoterapinin Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm kemoterapi ilaçları, uygulanma yönteminden bağımsız olarak dolaşım sistemi aracılığıyla kanserli dokulara ulaşır. Böylece kanser hücrelerine etki ederek onları öldürür ya da çoğalmalarını engeller. Ancak bu sırada sağlıklı vücut hücreleri de zarar görebilir. Sağlıklı vücut hücrelerinin kemoterapiden zarar görmesine bağlı olarak hastada görülebilecek yan etkiler şunlardır:
 • İştah kaybı,
 • Mide bulantısı,
 • Kusma,
 • Hâlsizlik,
 • Ağız kuruluğu,
 • Ağız içinde yara oluşumu,
 • Nefes darlığı,
 • Boğaz ağrısı,
 • İshal,
 • Kabızlık,
 • Anemi,
 • Saç dökülmesi,
 • Deri ve tırnaklarda yapısal değişiklik,
 • Vücudun farklı bölgelerinde morarma,
 • Ateş,
 • Enfeksiyon, 
 • Libido kaybı,
 • Cinsel fonksiyon bozukluğu,
 • Kilo kaybı.

Radyoterapi Nedir?

Radyoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için radyasyonun kullanıldığı tedavi yöntemidir. Işın tedavisi olarak da bilinir. Radyasyon tedavisinde, kanser hücrelerine uygulanan radyasyon ışınlarıyla kanser hücrelerinin yapısının bozularak bu hücrelerin yok edilmesi amaçlanır. 

Sağlıklı hücreler, belirli dozlarda uygulanan radyasyonun etkisini onarabilirken kanserli hücreler bu etkiden kurtulamaz. Radyoterapide uygulama şekli ve dozu, tedavinin amacına yönelik ve hastaya özeldir. Erken ya da son evre tüm tümörlerde uygulanabilir. Radyoterapi hastaya 3 farklı türde uygulanabilir:
 • Harici (eksternal) radyoterapi: İşlem sırasında radyasyon cihazı vücuda temas etmez. Radyasyon ışınları kişiye uzaktan gönderilir.
 • Dahili (internal) radyoterapi:  Radyoaktif maddeler vücudun içine, tümör dokusunun yakınına yerleştirilir. 
 • Tüm vücuda (sistemik) radyoterapi: Radyoaktif ilaç, vücuda damardan enjekte edilir ya da ağızdan sıvı ya da hap olarak verilir. Bu tedavide radyoaktif madde tüm vücuda yayılır. Atom tedavisi olarak da bilinir.

Radyoterapinin Kullanım Amaçları Nelerdir?

Radyoterapi ya da halk arasında bilinen adıyla ışın tedavisi, genel anlamda dört farklı amaç için kullanılır:
 • Neoadjuvan Radyoterapi: Ameliyat öncesi, kanser hücrelerinin oluşturduğu tümörün küçültülmesi için uygulanır. Böylece operasyon sırasında hastadan mümkün olduğunca az miktarda doku çıkarılır.
 • Adjuvan Radyoterapi: Ameliyat sonrası uygulanan radyoterapidir. Ameliyattan sonra vücutta kalmış olması muhtemel kanser hücrelerinin yok edilmesi hedeflenir. Böylece kanserin tekrar ortaya çıkması (nüks etmesi) engellenmeye çalışılır.
 • Primer Radyoterapi: Tek başına uygulanan radyoterapi türüdür. Larenks (ses telleri) tümörü gibi bazı kanser türlerinde uygulanır.
 • Palyatif Radyoterapi: İleri evre kanser vakalarında, hastanın şikayetlerin azaltılması için uygulanır. Özellikle beyin ve kemik metastazı varlığında uygulanır. Bu yöntemle hastanın ağrı, kanama ve nefes darlığı gibi şikayetlerinin önlenmesi ya da giderilmesi hedeflenir.

Radyoterapi Öncesinde Hazırlık Yapılması Gerekir mi?

Yapılan tetkik sonuçlarına göre, tümörün konumu ve yayılım bölgeleri belirlenir. Hastaya uygun olan en iyi tedavi yöntemi hekimler tarafından belirlenir. Tedavi hakkında hasta bilgilendirilir. Hastanın radyoterapi tedavisini kabul etmesiyle, hastaya simülasyon yapılır. 

Simülasyon sırasında, hastanın tedavi sırasında alacağı yatış pozisyonu ayarlanır, sabitlenir ve simülatör ile film çekilir. Hastanın hazırlık taraması için tomografi de kullanılabilir. Tomografi görüntüleriyle hastanın hedef organları ve risk bölgelerinin üç boyutlu resmi çıkarılır. Böylece radyoterapi öncesi hazırlık aşaması tamamlanır. 

Radyoterapi Nasıl Uygulanır?

Radyoterapi çoğunlukla 3 ila 9 hafta boyunca, haftada 5 kür olarak uygulanır. Bir günde birden fazla kez uygulanabilir. Küçük dozda verilen her seans yaklaşık 15 dakika sürer. Harici radyoterapi uygulaması, cihaz masasında gerçekleşir. Hasta, uygulama sonrası eve gönderilir. 

Dahili radyoterapide vücudun belirli bölgelerine metal bir tüp yerleştirilir ve çekirdek implant yapılır. İmplantların dokuya daha yakın olması gerektiği durumlarda operasyon gerekli görülebilir. İmplantlar birkaç dakika ya da ömür boyu vücutta kalabilir. Dahili radyoterapide hastanın hastanede yatışı gereklidir. 

Radyoterapi Cihazları Nelerdir?

Radyoterapi uygulaması sırasında sıklıkla kullanılan radyoterapi cihazlarından bazıları şunlardır:

TrueBeam STx: Gelişmiş bir radyoterapi cihazıdır. Ulaşılması güç bölgelerdeki tümörlerin tedavisinde kullanılır. Yüksek dozları diğer cihazlara göre daha kısa sürede verir. Bu sayede, tedavi seanslarının süre ve sayısını önemli ölçüde azaltarak yüksek performans sağlar. Cihazın diğer avantajları şu şekildedir;
 • Konfor sağlar, hassasiyeti yüksektir.
 • Hassas noktalarda ve değişik tipteki tümörler için uygundur.
 • Işınları tümörün şekline uydurur. Böylece tümörün etrafındaki sağlam dokunun daha etkilenmesini sağlar, yan etkisi düşüktür.
 • Özelikle beyin ve vücuttaki küçük hacimli riskli organlara komşu tümörlerin tedavisinde kullanılır.
 • Hızlıdır. Tedavi süresini 10 ila 30 dakikadan 2 dakikaya kadar düşürebilir.
 • Hasta daha kısa süre masada kaldığı için tümör hareketi azalır, sağlıklı doku koruması artar.
 • Solunumla yer değiştiren tümörlerin tedavisinde sıklıkla kullanılır.
 • Tümörün bulunduğu alana doğrudan yüksek tedavi dozu verilebilir.
Gamma Knife: Beyin tümörleri, beyin damar bozuklukları ve hareket hastalıkları için kafa tasını açmadan tedavi amacıyla kullanılan bir cihazdır. Kimi tümörlerde hem açık cerrahi hem Gamma Knife kullanılır.  Gamma Knife'ın özellikleri şu şekildedir:
 • Tedavi tek seansta uygulanır.
 • Cerrahi şansı olmayan vakaların büyük kısmında kullanılabilir.
 • Hedefi hassasiyetle tedavi etme şansı en yüksek olan yöntemdir.
 • Cerrahiye göre çok düşük riskler taşır.
 • Tedavi kolay ve ağrısızdır.
 • Hasta günlük yaşamına hemen dönebilir.
 • Gerekirse tekrarlanabilir.
Unique RapidArc: Bu hızlandırıcı cihazla, tedavinin hızı 2 ila 8 kat artar. Sağlıklı dokular iyi korunur. Tedavi seansları 2 dakikaya kadar kısalır, böylece hasta konforu artar.

Simültane İntegre Boost: Aynı gün içinde farklı iki tedavi hacimlerine farklı dozların verilmesini mümkün kılar. Baş, boyun tümörleri dışında jinekolojik tümörlerde, mide ve  bağırsak tümörlerinde kullanılabilir.

RPM System: Girişimsel olmayan, görüntüleme bazlı bir sistemdir. Akciğer, meme ve üst batın bölgelerinde kaliteli görüntüleme sağlar. Kullanımı kolay ve hızlıdır. Yüksek hasta konforu sağlar, solunumla yer değiştiren tümör türlerinde kullanılabilir.

İmmünoterapi Nedir?

İmmünoterapi, kanser tedavisinde radyoterapi ve kemoterapiye ek olarak kullanılan yenilikçi bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem vücudun bağışıklık sistemini kullanarak kanserle savaşmayı hedefler. İmmünoterapi tedavisinde 3 farklı yöntem vardır: 

 • Monoklonal antikor: Kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemek için vücudun kendi bağışıklık sistemine destek olur. Laboratuvarda üretilen antikorlar, kanserli hücrelerin yüzeylerine bağlanarak kanser hücrelerinin bağışıklık sistemi tarafından tanınmasını sağlar. Böylece bağışıklık sistemi kanser hücrelerini yok eder. 
 • T hücre tedavisi: T hücreleri vücudun bağışıklık sistemi hücreleridir. Bu yöntemde hastanın kendi T hücreleri laboratuvarda kanser hücrelerini tanıyacak şekilde değiştirilir, çoğaltılır ve hastanın vücuduna geri verilir. Bu yöntemle, T hücrelerinin kanser hücrelerini tanıması ve yok etmesi amaçlanır. Kansere karşı özel olarak hazırlanmış bu hücreler, hastaya 2 ila 3 haftalık arayla uygulanır.
 • Onkolitik tedavi: Virüs kullanarak kanser hücrelerinin tedavi edildiği yöntemdir. Kanser hücrelerine karşı geliştirilmiş virüsün etkili bir şekilde kanser hücrelerini tanıyarak kanserin büyümesi ve yayılmasını engellemesi hedeflenir. 

İmmünoterapi, kanserde yenilikçi bir tedavi alanını temsil eder. Her geçen gün gerçekleşen yeni gelişmeler ve tedavi yöntemleriyle bu alan oldukça umut vericidir.

İmmünoterapinin Yan Etkileri Nelerdir?

Kemoterapi kadar olmasa da immünoterapinin de yan etkileri mevcuttur. En sık görülen yan etkiler;
 • Ağız yaraları,
 • Karaciğer hasarı,
 • Cilt alerjileri,
 • İshal,
 • Yorgunluk,
 • Halsizlik,
 • Bulantı ve grip benzeri şikâyetlerdir.
İmmünoterapi sonrası gelişebilecek diğer yan etkiler de şu şekildedir:
 • Döküntü ve kaşıntı şikayeti,
 • Tiroit fonksiyon bozuklukları,
 • Hormonal bozukluklar,
 • Akciğer iltihabı,
 • Psikiyatrik bozukluklar, 
 • Kilo kaybı,
 • Otoimmün hastalıklar,
 • Akut infüzyon reaksiyonu.

İmmünoterapi Nasıl Uygulanır?

İmmünoterapi damar yoluyla verilen bir tedavi yöntemidir. Uygulama oldukça rahattır. Cilt kanserlerinde ve yassı epitel hücreli akciğer kanserinde kemoterapi sonrası kullanılmaktadır. Böbrek ve lenf kanserlerinde kullanılır. Mesane, bağırsak, mide ve meme kanserlerinde kullanımı ise araştırma aşamasındadır.  İleri safha kanser hastalarında uygulanır. Erken dönemde kullanımı henüz yoktur. Ülkemizde kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Kanserin tanı ve tedavisi; çok yönlü, multidisipliner hekim ve uzmanların yer aldığı bir tedavi planı gerektirir. Kanser tedavisinde yenilikçi teknoloji ürünü cihazların ve tedavi yöntemlerinin uygulanması önemli yer tutar. Alanında uzman hekimlerce yürütülen bir kanser tedavi programı, tedavi başarısını artırmakta önemli rol oynar.

Bu makale size yardımcı oldu mu?
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Kanserde İleri Tanı ve Tedavi Yöntemleri ile ilgili
Randevu Talebi İçin Formu Doldurun

Randevu Talep Edin

Adınız Soyadınız
Telefon Numarası
Eposta Adresiniz

Randevu Alın

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)"  Başvuru formuna tıklayarak indirebilirsiniz. 

Kişisel verilerin korunması,  Florence Nightingale Hastanelerimizin  en önemli öncelikleri arasındadır .Kişisel verilerin güvenliği konusunda gereken hassasiyet gösterilmekte, hasta mahremiyetine ve hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olan en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Hastalarımız yanısıra refakatçi,ziyaretçilerimiz, tüm çalışanlarımız ve işbirliğinde olduğumuz kurum ve kuruluş çalışanlarının; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması hakkındaki yönetmelik ve ilgili mevzuatlara göre aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde Kişisel verileri korumak kurum politikası olarak benimsenmiştir.

• Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
• Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma, 
• Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 
• Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, 
• Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme, 
• Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme, 
• Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
• Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma, 
• Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma, 
• Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme,
• Kişisel verileri yasaya uygun olarak tanımlı şekil ve sürede silme ve imha etme

Amaç

Bu Politikanın ana amacı Grup Florence Nightingale  Hastaneleri tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik yapılanlar konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda hastalarımız, ziyaretçilerimiz, çalışanlarımız ve kurum yetkililerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri kurumumuz tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır. Florence Nightingale Hastaneleri tarafından işlenen kişisel veriler verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Hasta temsilcilerimiz, hekimlerimiz, sağlık profesyonellerimiz, vd. çalışanlarımız,taşeron firmalar ve çalışanları ve her türlü ticari faaliyetler içine giren firmalar; çağrı merkezimiz, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri yollarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan sağlık verileri başta olmak üzere özel nitelikli kişisel veriler ve genel nitelikli kişisel veriler, aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir.

Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; randevu hakkında hastalarımızı haberdar edebilme; hastanemizin iç prosedürlerinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma; çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,çalışanlarımızın özlük süreçlerini ve yasal haklarını koruma, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; araştırma yapılması; yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi; hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma; kimliğinizi teyit etme; yeni doğan bebek bildirimi; Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri tarafından talep edilen her türlü bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; Hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma; size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; anlaşmalı olduğumuz kurumlarla,bankalar ve sağlık harcamaları tahsil edilen tüm kuruluşlar (kamu ve özel) size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; hasta memnuniyetinin ölçülmesi, hasta memnuniyetinin arttırılması. 

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu çerçevede Grup Florence Nightingale Hastanelerinin sözleşmeler ve yasal yükümlülüklerini gereği gibi eksiksiz yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır ve işlenir.

Kapsam

Bu Politika; hastalarımız, refakatçilerimiz, ziyaretçilerimiz, kurum yetkilileri, çalışanlarımızın, işbirliği ve her türlü hukuki ilişki içinde olduğumuz kişi,kuruluş ve kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan veya olmayan yollarla işlenen aşağıda tanımlı kişisel verilerini kapsar. 

Ad, soyad, TC Kimlik numarası, pasaport numası veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni hal, hastaneye özel protokol numarası ve hastaları tanımlayan diğer kimlik verileri; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi vb iletişim verileri, ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal veriler; elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler; tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel veriler; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler  ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, internet siteleri  üzerinden gönderilen sağlık ve kimlik verileri,görsel (digital olan ve digital olmayan) tüm kayıtlar  

Kişisel veri sahipleri gruplarına göre bu politikanın uygulama kapsamı Politikanın tamamı olabileceği gibi (örneğin hastalarımız gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örneğin yalnızca çalışanlarımız,tedarikçilerimiz  vb) olabilecektir

Online hizmetlerini kullanmak üzere çağrı merkezi veya internet sitesi kullanıldığında ,kurum içi intranette ,eğitim, hastanenin düzenlemiş olduğu etkinliklere katılımda veya internet sayfaları ziyaret edildiğinde  de kişisel veriler işlenebilecektir.

Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hale Getirme:  Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Örneğin maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri: Kurumumuzun her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin hastalar ve çalışanlar
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin ad soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.
Hasta: Kurumumuza tetkik,tedavi için müracaat edip ayaktan ya da yatarak tedavi gören kişi
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler
Kurum Yetkilisi: Kurumun Genel Müdürü ve diğer yetkili gerçek kişiler
Üçüncü Kişi: Kurumumuzun yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örneğin hizmet alınan firma çalışan veya yetkilileri, Refakatçi vb)
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin Kurumumuzun verilerini tutan bilişim firması, hasta verilerini sisteme giren tüm çalışanlar
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi
Ziyaretçi: Kurumumuzun sahip olduğu fiziksel alanlara çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

Politikanın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler çerçevesinde yürütülür. Florence  Nightingale Hastaneleri Kişisel Verilerin Korunması Politikası güncel yönetmeliklerle uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kurallar çerçevesinde Florence Nightingale Hastaneleri uygulamaları ile entegre edilerek oluşturulmuştur. KVK Kanunu’nda öngörülen yürürlük sürelerine  bağlı kalarak gerekli hazırlıklarını yürütmektedir.Yukarıda belirtilen kişisel veriler gerektiğinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri vb. mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek , hastanelerimize ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilecektir. Sonuç olarak Kişisel veriler kurum prosedürlerinde tanımlı yasal sürelere uygun olarak hem dijital hem de fiziki ortamda korunacaktır.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Kurumumuz, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için optimum  güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Kurumumuz tarafından KVK Kanunu’nun 12nci maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir.

• Kurumumuz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari önlemleri almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır. 
• Kurumumuz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için teknik ve idari tedbirler almaktadır. 
• Kurumumuz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasını sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar olarak farkındalıkları arttırmaktadır.
• Kurumumuzun veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu Kurumumuzun tedarikçi, iş ortağı gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşmeler yapılmaktadır
• Kurumumuz kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Kurumun iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
• Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 12nci maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. 
Veri Sahibinin Hakları; Hak Talep Etme, İletişim Kanalları ve Veri Sahiplerinin Taleplerinin Değerlendirilmesi
Kurumumuz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13üncü maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. 

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak şahsen başvuru ile ve özel yetkili vekaletname ile Kurumumuza iletmeleri durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen hakların kullanılması ile ilgili talebin “yazılı” olarak Kurumumuza (veri sorumlusuna) iletilmesi gerekmektedir.

KVK çerçevesinde belirtilen  hakların kullanılması için, kimliği tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istenilen haklara yönelik açıklamalarla birlikte talebin, Kanunun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkın kullanımına ilişkin olduğunun da belirtilerek kurumumuza iletilmesi; Talebe ilişkin başvurunun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır. 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Florence Nigtingale Hastaneleri, kişisel verileri teknik ve idari olanakları ile titizlikle korumaktadır. Hastanemiz tarafından alınan güvenlik önlemleri, teknolojik olanaklar, olası riskler göz önünde bulundurularak optimum düzeyde sağlanmaktadır.

Bir grup kişisel veri, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle KVK Kanununda “özel nitelikli kişisel veri” olarak tanımlanmıştır.

Bu veriler ; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
 
KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen yukarıda tanımlı  verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi
 
KVK Kanunu’nun 10uncu maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Kurumumuz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Kurumumuzun kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun11inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır.

Anayasa’nın 20nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumumuz bu kapsamda, Anayasa’nın 20inci ve KVK Kanunu’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Kurumumuz kişisel veri sahipleri ile ilgililere ,kişisel verilerin korunmasındaki kurum politikasını, çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır. Ayrıca Kurumumuz ilgili kişileri; kişilerin “açık rıza” sına başvurduğu zamanlar başta olmak üzere, kendi faaliyetleri ve kanundaki maddeler hakkında farklı yöntemlerle de bilgilendirmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kurumumuz, Anayasa’nın 20nci maddesine ve KVK Kanunu’nun 4ncü maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; doğru ve güncel ,hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. 

Kurumumuz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.
Kurumumuz, Anayasa’nın 20nci ve KVK Kanunu’nun 5inci maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5inci maddesindeki şartlardan bir veya bir kaçına dayalı olarak işlemektedir. 

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 6ncı maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 8inci ve 9uncu maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kurumumuz; kişisel verilerin işlenmesinde yasal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Kurumumuz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almaktadır, kişisel verileri amacın dışında kullanmamaktadır.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kurumumuz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi yasal menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlayacak gerekli önlemleri almaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kurumumuz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Kurumumuz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Kurumumuz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan bildirilmektedir.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kurumumuz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kurumumuz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Kurumumuz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Kurumumuz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Anayasa'nın 20nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Kurumumuz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

Kurumumuz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4ncü maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine olanak tanıyan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda yer alan şartlar uygulanır.

• Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
• Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 
• Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 
• Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
• Kurumun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
• Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
• Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
• Kurumumuzun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kurumumuz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli ”olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

KVK Kanunu’nun 6ncı maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Kurumumuz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
• Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
• Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlar da öngörülen hallerde,
• Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kurumumuz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Kurumumuz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Grup Florence Nightingale Hastaneleri,Tıp Merkezleri,Grup Şirketleri, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler ve bununla bağlı kalmamak kaydıyle tüm kamu kurum ve kuruluşları, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Hastane’mizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için Hastanemize yazılı olarak başvurabilirsiniz) ile paylaşılabilecektir.  

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Grup Florence Nightingale Hastaneleri kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini dış ülkelerin sözleşmeli özel ve resmi kuruluşlarına ,yabancı sağlık ve sigorta kuruluşlarına, tıbbi zorunluluk gereği paylaşılması gereken hizmet sağlayıcı kuruluşlara aktarabilmektedir. Kurumumuz tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke) aktarılmaktadır. Kurumumuz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Bina, Tesis Girişleri İle Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Kurumumuz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’n da yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.
Kurumumuz binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile hasta,personel ,ziyaretçi,tedarikçi firma çalışanlarının giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Kurumumuz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.
Bu kapsamda Kurumumuz Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

Kurumumuzun bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları ve gerekli yerlerde ses kayıtları alınmaktadır.

Kurumumuz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, kurumun, hasta ve çalışanların  diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve hastaların  aldıkları sağlık hizmeti ve diğer hizmetlere ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.
Kurumumuz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.
Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara sadece yetkilendirilmiş kurum çalışanlarının ve/veya tedarikçi firma çalışanlarının  erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevleri izleyebilmektedir. 
Kamera kayıtları 2 ay süreyle saklanmaktadır.
Kurumumuz tarafından KVK Kanunu’nun 12nci maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Şartları
Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kurumumuzun ilgili prosedürlerine istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
Bu kapsamda Kurumumuz ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirmekte ve farkındalıklarını arttırmaktadır.
Kurumumuz binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Kurum nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. 
Kurumumuz tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politikada belirtilen amaçlarla; Kurumumuz tarafından Bina ve Tesislerimiz içerisinde kalınan süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Kurum içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.
Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Kurum çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Kurum çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
Kurumumuz sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi tanıtım faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir.
Kurumumuzun yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar ilgili internet sitelerinin “İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ” metinleri içerisinde yer almaktadır.

Politikanın Yürürlüğe Girmesi

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 01.04.2018 tarihinde yürürlüğe girer. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi yenilenen madde için o maddenin revize edildiği tarihtir. 

Politika, Kurumumuzun internet sitesinde(http:// www.florence.com.tr ) yayımlanır.