Kanser Tedavisi

Kanser, vücudun başka yerlerine yayılma potansiyeli olan kontol edilemeyen hücre bölünmesi ve büyümesi ile karakterize bir grup hastalıktır. Kanser ile iyi huylu tümörlerin farkı, iyi huylu tümörlerin başka dokulara ve organlara yayılma özelliği olmamasıdır. Kanser tedavisi her hastaya göre farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar; hastanın vücudundaki kanser tipine, ilerleme aşamasına, hastanın genel sağlık durumuna, tedavinin olası yan etkilerine bağlı olarak değişebilmektedir. Kanser tedavi yöntemleri ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar her geçen gün artmakta ve gelişmektedir. Kanser tedavisi altında; cerrahi operasyon, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi, kök hücre ve kemik iliği transplantları, aşı, hormon ve antikor tedavisi olarak sıralanabilir. Hastaların bazıları için bu tedavi yöntemlerinden sadece biri yeterli olabilmekteyken; bazı hastalar ve kanser türleri  için bir kaç tedavi yöntemi birlikte kullanılmaktadır. Her hastaya özel, bireyselleştirilmiş tedavi planı multidisipliner onkoloji konseylerinde yapılmalıdır. 

Doğru kanser tedavisi için kapsamlı bir araştırma şart!  
 
Kanser tedavisinde, hedeflenen asıl amaç; hastadaki kanser hücrelerinin tamamen vücuttan çıkarılması ve kanserli hücrelerin tekrar geri gelmemesidir. Özellikle erken evrede tanı konmuş yani yayılmamış kanserlerde cerrahi müdahaleler ile kanserli hücrelerin tamamı vücuttan temizlenebilmektedir. Bununla birlikte kanserin tekrarlanmasını önlemek için, cerrahi müdahalelerden sonra koruma amaçlı kemoterapi ve radyoterapi işlemleri yapılabilmektedir. Buna "adjuvan tedavi" adı verilmektedir. Adjuvan, yani koruyucu tedavinin amacı mikroskopik boyutta kan dolaşımında kalan kanser hücrelerini de yok etmek ve kanserin tekrar çıkmasını önlemektir.  Kanser her zaman erken evrede belirti vermeyebilir. Bu noktada doktorlar tarafından, hastalığın neden olduğu semptomların ve yan etkilerin hafifletilmesine yönelik hastaya rahatlatıcı tedaviler yapılmaktadır. Buradaki amaç, kanserli hücrelerin vücuttan tamamen temizlenmesinden ziyade, hastanın ömrünün uzatılmasına yöneliktir. Yapılacak her tedavi, kişiden kişiye değişmektedir ve kapsamlı bir değerlendirme yapıldıktan alanında uzman doktorlar tarafından sonra hastaya en uygun kanser tedavisi seçilmelidir.

Kanser tedavi yöntemleri nelerdir? 

Kanser tedavisi başlığı altında öne çıkan kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek amacıyla ilaç (genellikle serumlarla damar yolundan) verilmesi işlemidir. Bu ilaçlar tümörlerin büyümesini engelleyebilir, kanser hücrelerini küçültebilir ve hatta ortadan kaldırabilir. Kemoterapi ilaçları, hızlı bölünen tüm hücreler üzeride etkilidir, kanser hücreleri ile beraber sağlıklı hücrelerin, özellikle hızlı bölünen saç, cilt, barsak mukazsı, ağız mukozası hücrelerinin gelişimini de engelleyen oldukça güçlü ilaçlardır. Kemoterapi ile tedavi yöntemi, neredeyse tüm kanser çeşitleri için etkili olarak kabul edilen bir yöntemdir ancak pek çok yan etkisi de bulunmaktadır, uzman medikal onkologlar tarafından yan etki yönetimi yapılmalıdır. Hastada var olan kanser hücrelerinin tipine ve hastanın ilaca verdiği tepkilere göre bu yan etkilerin yoğunluğu değişmektedir.

Cerrahi tedavi yöntemi, kanserli dokuların vücudun ilgili bölgesinden cerrahi operasyonlar ile alınarak temizlenmesini içermektedir. Bazı kanser türlerinde bu tip operasyonlar ilk tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bazı durumlarda ise, kanser şüphesi olan hastaya doktorlar tarafından tanı konulması amacı ile cerrahi işlemlere başvurulmaktadır. Ameliyatların yan etkileri ve riskleri, kanserin türüne, kanserli hücrelerin toplandığı bölgeye ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişmektedir.

Bir diğer kanser tedavisi yöntemi olan radyoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için hastaya yüksek enerjili ışınlar verilmektedir. Radyasyon, tümörleri küçültmek ve ameliyat sonrası kanserli hücrelerin yeniden büyümesini azaltmak için kullanılan etkili bir kanser tedavisi. Radyasyon tedavisi lokal bir tedavi yöntemi olmasına karşın normal hücrelere de zarar verebilmekte ve hasta üzerinde etkili yan etkilere sebep olabilmektedir.

Hormon tedavisinde, belli başlı bazı kanser türlerini tedavi etmek için, hastanın vücudundaki hormon miktarı değiştirilerek kontrolsüz bir şekilde hücre üretimi engellenmeye çalışılmaktadır.

Kanser tedavisi, alanında uzman hekimler tarafından belirlenmeli!

Kanser taraması hastalığın erken teşhisi noktasında oldukça önemlidir. Her kanser türü için tarama programı yoktur. Meme, rahim ağzı, kolon, akciğer, prostat kanserleri için tarama programları olmakla beraber, genetik riski veya kanser riskini artırıcı ek hastalığı olanlarda bireysel tarama programları önerilir. Bunların dışında belirli bir yaştan sonra yıllık Check-Up önerilebilir. Farklı kanser evreleri farklı tedavi seçenekleri gerektirmektedir ve erken teşhis bu noktada hastaya daha fazla tedavi seçeneği sunmaktadır. Kanser gibi hayati önem taşıyan bir hastalığın tedavisi, en iyi sağlık merkezlerinde uzman doktorlar tarafından yapılmalıdır.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri'nde, konusunda uzman cerrahlar, onkologlar, radyologlar ve psikologlardan oluşan ekip, kanserli hastalar için en uygun kanser tedavisi yöntemini seçerek bu zorlu sürecin en kolay şekilde atlatılmasına yardımcı olmaktadırlar. Florence Nightingale Hastaneleri'ni diğer hastanelerden ayıran en önemli özellik, danışman öğretim üyeleri ve uzman doktorlardan oluşan "Tümor Konseyi"nin toplanarak, Türkiye ve dünyada yayınlanmış en son bilimsel çalışmalar ışığında hasta için en uygun tedavi yönteminin seçilmesi ve buna uygun tedaviye başlanmasıdır. Profesyonel doktor kadrosu, en son teknoloji ürünü medikal cihazları ve kapsamlı ameliyat olanakları ile bu zorlu süreçte Grup Florence Nightingale Hastaneleri kanser tedavisi için doğru bir tercih olacaktır.