1997 yılından bu yana güvenilir sağlık hizmeti sunan Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Kanser Merkezi “Her Hasta Özeldir” ilkesini misyon edinmiştir. Florence Nightingale’de hastalar, tedavi için başvurduğu ilk andan itibaren, hasta odaklı bir yaklaşımla karşılaşır. Deneyimli Kanser Merkezi ekibi, sahip olunan ileri tıp teknolojisiyle geniş tedavi olanakları sunar.

Kanser hastaları, ilk olarak, Tümör Konseyi’nde multidisipliner olarak değerlendirilir. Florence Nightingale Tümör Konseyi’nde, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Kanser Cerrahisi, Radyoloji, Patoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Genetik alanında uzman hekimler bulunur. 

“İlk önce hastamız için uygun gördüğümüz tedaviyi ekipçe kararlaştırırız. Sonra, hasta ve hasta yakınlarını detaylıca bilgilendiririz… Tedavinin aşamalarını, sağlayacağı faydaları, varsa yan etkilerini anlatırız… 
Konseyimizin aldığı tedavi kararı, hasta tarafından onaylandıktan sonra da hızla tedavi sürecini başlatırız.”

Hastalarımıza MULTİDİSİPLİNER Yaklaşım

1997 yılından bu yana hizmet sunan Florence Nightingale Kanser Merkezimizde, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, ileri onkolojik görüntüleme bölümü, girişimsel onkoloji, genel cerrahi, meme cerrahisi, beyin cerrahisi, ürolojik ve jinekolojik onkoloji, nükleer tıp, radyoloji, patoloji, tıbbi genetik, onkoloji hemşireliği, beslenme ve diyetetik, onkolojik psikoloji bölümleri, hastalar için birlikte çalışmakta ve tüm hastalar multidisipliner ekip çalışmasıyla tedavi edilmektedir.

Kanser tedavileri, değerli hekim ve konsültan öğretim üyelerimizin liderliğindeki deneyimli tıbbi kadroyla, uluslararası alanda başarılar kazanmış bilim adamlarımızın denetimi altında gerçekleştirilmektedir.

İkinci Uzman Görüşü Uygulaması;

Florence Nightingale Kanser Merkezimizde, düzenli olarak ABD'nin en önemli kanser merkezlerine, uydu ya da "Telemedicine" sistemleriyle bağlanarak tüm gelişmelerin takip edildiği ve uygulanabildiği gelişmiş bir alt yapı mevcuttur. 

Hasta dosyaları da aynı yöntemle yurt dışı kanser merkezindeki ilgili uzmanlara gönderilerek, ortak değerlendirme olanağı da sağlayan merkezimizde, arşivlenen veriler yurt dışı merkezlerden izlenebilmekte, sağlık kontrolleri ve tedaviler için etkin bir yaklaşım sağlanmaktadır.

Radyoterapi ihtiyacı olan hastalarımız için radyasyon onkologları, radyofizik uzmanları, medikal dozimetristler ve radyoterapi teknikerlerinden oluşan büyük bir ekip tedaviyi planlar ve uygular.

Florence Nightingale Kanser Merkezimizde beslenme, ağrı tedavisi, tedavi öncesi fertilite koruyucu tedavi, psikolojik destek, kanser tedavisinde destekleyici onkolojik tedavilerin tümü bir arada sunulmaktadır.
 
Tıptaki güncel gelişmelerin yakından takip edildiği Florence Nightingale Kanser Merkezi’nde etkin kanser tedavileri uygulanmaktadır. Hastalara, psikolojik danışmanlık, ağrı tedavisi ve diyet planlaması gibi birçok hizmet sunulmaktadır.

Kanser tedavisinde uluslararası başarılara sahip olan Florence Nightingale her yıl dünyanın farklı yerlerinden gelen binlerce hastayı sağlığına kavuşturmaya devam ediyor.

TIBBİ MERKEZE BAĞLI SAĞLIK REHBERİ YAZILARI