İmmünoterapi Nedir?

İmmünoterapi, kanser tedavisinde, radyoterapi ve kemoterapiye ek olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, kanser hücresini taşıyan kişinin vücudunun direncini destekler, bağışıklığı arttırır ve kanser hücrelerini bu şekilde yok etmeye çalışır.

İmmünoterapi tedavisi için 3 farklı yöntem vardır: 

Monoklonal antikor

İmmün kontrol noktalarının blokerleri olarak bilinen antikorlar, immün sistemimizin savaş hücreleridir. İnsan vücudunda üretilen bu antikorlar, bir transforme alarak kanserle mücadele hücrelerde farklı biçimler içinde laboratuar . Başka bir grubun antikorları, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını engelleyen fren mekanizmalarının çözülmesinden sorumludur. Kanser hücrelerinin yıkımını başlatırlar. Türkiye CTLA-4 ve PD-1 / PD-L1 inhibitörlerinde kullanılan bu iki bileşen grubu.

T hücre tedavisi

İmmünoterapi için başka bir yöntem T hücresi yöntemidir, T hücreleri vücudumuzdaki beyaz kan hücrelerinin bir alt kümesidir. İmmünoterapi doğrudan bu hücrelerle ilgilidir. Yoluyla yöntem, kendi T hücreleri ve gövde kanı toplanmış ve laboratuarda hastanın tümör dokusu proteinlerine sokulur. Kanser hücrelerinin tanınması reseptörler yoluyla sağlanır. Laboratuarda çoğaltılır ve vücuda geri gönderilir. T hücreleri kanser hücrelerinde bulunur, çünkü bunlar uyarılmış ve güçlü özelliklerle donatılmıştır. Serum formunda uygulanan bu özel protein birikimine sahip hücreler, hastaya 2 ila 3 haftalık aralıklarla uygulanır.

Onkolitik tedavi

İmmünoterapi onkolitik tedavide ise virüsler ile kanser hücrelerinin öldürülmesi hedeflenir. Kemoterapi ilaçları ya da immün kontrol noktası engelleyicilerle kombine edilen deneysel çalışmalar, oldukça umut verici. Bu yöntemde amaç, kişinin vücudundaki bağışıklık sisteminin kanserli hücrelere karşı daha kesin ve etkili saldırılar yapmasını sağlamak. Böylece kanserli hücrelerin büyümesi ve yayılması önlenirken kanserin tamamen ortadan kaldırılması mümkün oluyor. Kimi hastalarda bu immünoterapi yöntemi sayesinde tamamen iyileşme sağlanabiliyor. Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlık kurumları tarafından onaylanan immünoterapi ilaçları, son dönemlerde ülkemizde de etkin bir şekilde kullanılıyor.

İmmünoterapinin Yan Etkileri Nelerdir?

Vücudumuzdaki savunma hücrelerimiz (T hücresi) ilaçlar ile birlikte bağışıklık sistemini kansere karşı aktif hale getiriyor. Bağışıklık sisteminin aktifleşmesi sonrasında kemoterapi kadar olmasa da immünoterapi yönteminde de yan etkiler görülüyor. En sık görülen yan etkiler; mukozit ismi verilen ağız yaraları, karaciğer hasarı, cilt alerjileri, ishal, yorgunluk, halsizlik, bulantı ve grip benzeri şikâyetlerdir. İmmünoterapi sonrası gelişebilecek diğer yan etkiler aşağıdaki gibidir;

  • Döküntü ve kaşıntı şikayeti,
  • Tiroit fonksiyon bozuklukları,
  • Hormonal bozukluklar,
  • Pnömonitis/Akciğer iltihabı
  • Psikiyatrik bozukluklar, 
  • Kilo kaybı yaşanması,
  • Otoimmün hastalıklar,
  • Akut infüzyon reaksiyonu.

İmmünoterapi Nasıl Yapılır?

Kanserde ilaç tedavisinin yeni bir boyutu olan immünoterapi, kemoterapi gibi damardan serum yolu ile veriliyor. Uygulama sırasında önemli bir sorun yaratmıyor. Özellikle maling melonom yani ben kanserlerinin en önemli ilacı. Yassı epitel hücreli akciğer kanseri tedavisinde ise ilk olarak kemoterapi uygulaması sonrasında sonuç alınamadığında immünoterapi tercih ediliyor.

Böbrek kanseri ve lenf kanseri gibi türlerde de bu tedavi yöntemi kullanılıyor. Mesane, bağırsak, mide ve meme kanserlerinde ise araştırma aşamasında olunduğu için bu yöntem henüz kullanılmıyor.
İmmünoterapi yaptıranlar, kanser hücrelerinin yayılmış ve büyümüş olduğu ileri safha hastalardır. Şimdilik erken hastalık döneminde kullanılmıyor. 4. evre hastalarda kullanılan tedavi yöntemi immünoterapi ilaçları ile yapılıyor.

Türkiye'de immünoterapi yapan hastaneler ise gittikçe yaygınlaşıyor. Bu hastanelerden bir tanesi de Florence Nightingale Hastanesi. Bağışıklık sistemini destekleyen, kanserle mücadelede etkin bir rol üstlenen immünoterapi tedavisi hakkında, detaylı bilgiyi hastanemiz doktorlarından alabilirsiniz.

İlgili Yazılar: