Hedefe Yönelik Tedavi Ne Demektir?

Günümüzde kanser hastalarının hedefe yönelik tedavi almaları öncelikli amaçtır. Bu bağlamda kanser hastaları için hedefe yönelik tedavileri seçmek amacı ile mevcut tüm genetik testler moleküler onkoloji laboratuvarımızda tümörden alınan patoloji mum bloklarında yapılabilmektedir.

Günümüzde kanser hastalarının hedefe yönelik tedavi almaları öncelikli amaçtır. Bu bağlamda kanser hastaları için hedefe yönelik tedavileri seçmek amacı ile mevcut tüm genetik testler moleküler onkoloji laboratuvarımızda tümörden alınan patoloji mum bloklarında yapılabilmektedir.

Sayıları her yıl artan hedefe yönelik bu testler sayesinde her hastaya en uygun kemoterapiyi vermek mümkün olabilmektedir. Böylece yanlış kemoterapiden kaynaklanan istenmeyen etkilerden ve tedavi gecikmelerinden hastayı koruyabilmek mümkün olabilmektedir.

Metastatik kolon kanserli hastalarda Cetuximab,Panitumumab adlı ilacın kullanılabilmesi için K-Ras/N-ras/B-Raf mutasyon testi adı verilen genetik mutasyona bakılmaktadır. Bu mutasyonlar yok ise kolon kanserli hastalara ilgili ilaç fayda etmektedir ve kolon kanserli hastalarımızın tedavi protokolleri buna göre belirlenmektedir.

Bir deri kanser türü olan Malign melanomda bakılan B-Raf V600E Mutasyon testi de yine hedefe yönelik tedavilerin belirlenmesinde son derece önemlidir. Malign melanomlu hastaların %40'ında bulunmayan bu gen mutasyonunun araştırılması da seçilecek tedavide fark yaratmaktadır. Eğer mutasyon mevcut ise vemurafanib adlı ilaç kemoterapi gerektirmeden malign melanomlu hastalarda hedefe yönelik tedavi imkanı sunmaktadır.

Akciğer kanserli hastalarda ise EGFR mutasyon ve ALK-EML-4 füzyon gen analizi yapılabilmektedir. Özellikle akciğer kanserli hastalarda mutasyon pozitif ise hastamıza erlotinib adlı hedefe yönelik ilacın kullanılmasına olanak sağlar ve kemoterapiye gerek kalmaz.

Meme ve mide kanserli hastaların %20 'sinde pozitif olan Her-2 (c-Erb2) geni de tümör bloğunda bakılmaktadır. Eğer pozitif olduğu bulunursa hedefe yönelik trastuzumab adlı ilaç meme ve mide kanserli hastalarda kullanımı yarar sağlamaktadır.

Erken meme kanseri olan hastalarda gereksiz yere kemoterapi alınmasını engellemek amacı ile yine meme tümöründeki genlerin analizi yapılmaktadır. Bunlardan 21- gen analizi (Oncotype-Dx testi) dediğimiz test ile ilgili olarak Türkiye’de 10 merkezde 165 hasta üzerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda, hastalarımızın % 56’sı düşük risk grubunda bulunmuş ve bu hastalara kemoterapi uygulanmamıştır. Bu test sonucu ile hastaların %31’inde uygulanacak kemoterapi ve hormonoterapi kararı değişmiştir.

Gastrointestinal stromal tümörlerinde bakılan C-Kit Mutasyonu imitanib adlı ilacın dozunun ayarlanması veya başka bir ilaca duyarlılığın saptanması için tümör bloğunda bakılan diğer bir önemli belirteçtir.

Baş-boyun ve beyin tümörlerinde EGFR gen amplifikasyonu ile nimotuzumab adlı hedefe yönelik tedaviye olanak sağlamaktadır.

Her geçen gün sayısı artan analizlerle hedefe yönelik kanser tedavisindeki yenilikler Grup Florence Nightingale Hastaneleri Medikal Onkoloji Bölümü tarafından yakından takip edilmektedir.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
Hedefe Yönelik Tedavi Ne Demektir? biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
GSM
Eposta Adresiniz